Back to collection

The Universal Meaning of the Dharma (Arthavighuṣṭasūtra) 普法義經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說普法義經

後漢安息國三藏安世高

[0922b08] 如是

[0922b08] 一時舍衛國祇樹給孤獨園賢者舍利弗比丘聽說上頭中央分別賢者法行善心諦念比丘賢者賢者舍利弗

[0922b13] 賢者舍利弗便十二聚會賢者。「何等十二人中賢者世間賢者說法說法十一十二賢者十二聚會賢者

[0922b20] 「異人二十何等二十善說前後次第歡喜調十一十二十三十四眾說十五十六十七名聞十八利事十九二十調賢者比丘二十。」

[0922c01] 舍利弗比丘:「聞法十六何等十六有時多聞長短恭敬說法者恭敬十一說法者十二十三一向十四十五十六一切聞法

[0922c09] 「賢者聞法十六行聞法何等十六為時聞法多聞聞法聞法不得聞法聞法聞法說經聞法聞法說法者聞法十一自身聞法十二一向聞法十三有餘聞法十四聞法十五一切一意聞法十六定意聞法

[0922c19] 「賢者聞法十六聞法聞法便可意無為如是便賢者無為如是便無為如是便著意定意無為如是將至無為如是便無所有便便便意解便便便意解如是無為聞法如是一切世間不復便便無為解脫無為聞法如是相從坐斷第一無為如是淨眼四諦無為如是滿無為如是賢者弟子教法安隱滿便十法何等善知識同學受教聞經說經驚怖因緣驚怖為己驚怖便一切却是便定意自在如是弟子

[0923a14] 「便可行思想何等不淨思想非常思想非常苦思非身思想思想一切天下欲樂思想思想不明思想意思思想

[0923a19] 「不淨思想賢者十四邪法何等十四失意不淨思想不知義行不能不淨行惡從事不識不事不問不守十一不知足十二上夜後夜十三不能思想十四不能非常思想

[0923a26] 「賢者世間非常苦思何等不足精進不信不得非身思想雜穢思想不行一切天下欲樂思想世間萬物貪欲可行思想思想賢者十一何等十一精進精進非一思想無有十一思想思想法令賢者三法何等

[0923b11] 「不淨思想賢者十四何等十四不共為止不見自守思想不想思想世間行人世間自守十一知足十二上夜後夜十三十四不淨賢者行為愛欲非常作為愛欲非常作為非身作為所見作為世間不樂作為世間端正作意如是諦受賢者弟子

[0923b28] 「賢者弟子二十不得何等二十不行不問所行不知惡行多事精進十一十二顛倒十三失意十四十五不善十六不守根門十七飯食不知足十八上夜後夜十九不喜思惟二十二十賢者十一何等十一便無有得法獨自十一如是

[0923c11] 「賢者弟子二十何等二十行道所行不在不捨精進無有十一十二顛倒十三十四不貪十五十六根門十七飯食知足十八上夜後夜能行十九思惟二十

[0923c20] 「賢者二十二沙門行道何等二十二不端他人飯食臥具人間欲樂沙門我身空中受食我身十一同道論議十二四德得令同道者即時行道十三非常十四無所有十五不重依止行道十六世間不著無為喜受十七為生得度十八得度十九得度二十得度二十一一切我愛共會別離不得處分二十二各自各自各自受苦各自作善所行以是二十二滿沙門行者所思。」

[0924a15] 「沙門所行滿便滿何等常行不止不爭憍慢在世衣食為止自在賢者心識無有日夜色聲香味在世不能便甘露

[0924a20] 「賢者二十得道何等二十一者無有入空不知不畏不知道不得定意後世賢者難得世間世間人無有十一橋梁得中十二未解十三無有十四世間十五十六不能故作十七作者應作十八無有吉凶十九不得二十自行自行自行自行自行善惡所有器世間

[0924b04] 「二十因緣二十何等二十便意中一意四意止十一四斷十二四神足十三不可十四行處十五依從十六諷誦十七悲傷十八道喜十九二十如是正使賢者弟子十一何等十一聚會多事十一不善郡縣賢者

[0924b23] 「復學何等定意為止方便如是弟子十三何等十三如來便學者自持他人持戒自身他人自身他人十一世間說經十二無有行惡十三無有善法行令有喜如是弟子四法五法滿何等四法

[0924c09] 「何等五法滿一者二者四者五者

[0924c10] 「如是行者弟子何等瞋恚憍慢恭敬名聞不了行者便得度。」

[0924c16] 「十法何等直行方便以是因緣相逢便隨一不少不著身行行止心行無有名為賢者賢者心識不復便

[0924c25] 「上頭賢者聽說有利要道名為因緣上頭是故。」

[0924c27] 賢者舍利弗如是比丘至心如是

佛說普法義經

【經文資訊大正藏 01 No. 0098 普法義經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary