Back to collection

Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 五千五百佛名神呪除障滅罪經

Scroll 7

Click on any word to see more details.

五千五百滅罪神呪經卷第七

北印度三藏闍那崛多

[0345b26] 「◎南無如來 南無無缺如來 南無如來 南無月光如來 南無無比如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不動如來 南無如來 南無如來 南無轉眼如來 南無莊嚴如來 南無最上如來 南無最高如來 南無蓮華功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不死如來 南無海德如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無叫聲如來 南無滿月如來 南無丈夫如來 南無蓮華如來 南無如來 南無如來 南無莊嚴相如 南無相如 南無如來 南無如來 南無無比名稱如來 南無譬喻名稱如來 南無蓮華如來 南無如來 南無明徹如來◎ ◎南無丈夫如來 南無廣目如來 南無如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無無礙覺如 南無羅睺如來 南無如來 南無如來 南無劫波如來 南無如來 南無羅睺羅如來 南無如來 南無宿如來 南無福德如來 南無德叉迦如來 南無名稱如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無天王如來 南無如來 南無法庫如來 南無善意如來 南無分別如來 南無劫波如來 南無金剛如來 南無如來 南無如來 南無苦行覺如 南無如來 南無如來 南無雷音如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無般若如來 南無明相如來 南無安慰如來 南無梵志如來 南無如來 南無姿態如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無實相如來 南無智者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無寶賢如來 南無煥明如來 南無明德如來 南無師子如來 南無如來 南無種種如來 南無如來 南無如來 南無蓮華如來 南無如來 南無如來 南無供養如來 南無福德如來 南無那羅延無行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無礙如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無智勇如來 南無如來 南無如來 南無陀羅如來 南無或者如來 南無如來 南無名稱功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無師子如來 南無因陀羅如來 南無姿如來 南無名稱如來 南無勝者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無方便如來 南無如來 南無智積如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無解脫如來 南無便如來 南無解脫如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅睺如來 南無羅睺如來 南無難勝如來 南無光明如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無金光如來 南無異事如來 南無端正如來 南無如來 南無如來 南無眾生如來 南無如來 南無法眼如來 南無福德如來 南無如來 南無無行如來 南無如來 南無智者如來 南無妙智如來 南無覺如 南無如來 南無如來 南無宿如來 南無解脫如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無覺如 南無名聞如來 南無名稱如來 南無如來 南無無垢光如來 南無如來 南無希有如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無山王如來 南無如來 南無解脫如來 南無端正如來 南無端正如來 南無如來 南無如來 南無身體如來 南無如來 南無妙音如來 南無師子國如來 南無師子如來 南無如來 南無水天如來 南無如來 南無供養如來 南無世主如來 南無如來 南無福德如來 南無師子如來 南無師子如來 南無師子如來 南無如來 南無法行如來 南無如來 南無不動如來 南無成王如來 南無如來 南無忍者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無覺者如來 南無如來 南無如來 南無覺者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不空如來 南無不空如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無大意如來 南無名稱如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無大燈如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無和合如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無金光如來 南無最上如來 南無解脫如來 南無如來 南無無色如來 南無解脫如來 南無如法如來 南無安行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無智庫如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無身體如來 南無自行如來 南無如來 南無相國如來 南無蓮華手如來 南無無邊如來 南無如來 南無天幸如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無修羅如來 南無自稱如來 南無如來 南無寶手如來 南無如來 南無如來 南無阿奴摩羅如來 南無無體如來 南無阿婆如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無孔雀如來 南無妙法如來 南無利益如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無光明如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無不惜如來 南無如來 南無光明如來 南無功德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無華光如來 南無善意如來 南無不空如來 南無智者如來 南無如來 南無那羅如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無安住如來 南無如來 南無羅睺如來 南無如來 南無出世間如來 南無光明如來 南無系多如來 南無智海如來 南無自在如來 南無那羅如來 南無致力如來 南無自在如來 南無如來 南無如來 南無安住如來 南無如來 南無智者如來 南無無量意如來 南無真實如來 南無光明宿如來 南無思惟如來 南無如來 南無勝行如來 南無世間如來 南無無諸如來 南無覺如 南無如來 南無辯才如來 南無如來 南無如來 南無恐怖如來 南無如來 南無辯才如來 南無妙覺如來 南無如來 南無寶光如來 南無無有如來 南無如來 南無梵聲如來 南無如來 南無大智福地如來 南無覺者如來 南無僧伽多如來 南無有意如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無功德如來 南無如來 南無熾盛如來 南無火車如來 南無如來 南無如來 南無智者如來 南無出世間如來 南無如來 南無出世間如來 南無法幢如來 南無如來 南無如來 南無解脫如來 南無解脫如來 南無如來 南無微細如來 南無那羅延如來 南無如來 南無祭祀如來 南無如來 南無如來 南無善來如來 南無積聚如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無師子如來 南無自在王如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無平等如來 南無如來 南無平等禪定如來 南無無有如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無智者如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無深意如來 南無甘露如來 南無法力如來

[0347c10] 三千五百

[0347c11] 「南無供養如來 南無如來 南無婆羅如來 南無三界如來 南無智慧如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無降伏如來 南無福德如來 南無如來 南無受胎如來 南無諸天供養如來 南無木叉如來 南無如來 南無不死如來 南無清淨如來 南無不死如來 南無金剛如來 南無如來 南無堅牢如來 南無如來 南無如來 南無步行如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無比功德如來 南無師子如來 南無最為如來 南無最上如來 南無如來 南無放光如來 南無如來 南無蓮華如來 南無如來 南無莊嚴如來 南無不空如來 南無生苦如來 南無如來 南無如來 南無勇健如來 南無如來 南無如來 南無解脫如來 南無如來 南無不空如來 南無如來 南無無常如來 南無不下如來 南無如來 南無南摩如來 南無無比如來 南無如來 南無無聲如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無蓮華手如來 南無功德如來 南無降伏如來 南無名聞如來 南無如來 南無華光如來 南無師子音如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無和合如來 南無如來 南無波羅提波如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無摩耶如來 南無威力如來 南無安住如來 南無上色如來 南無善月如來 南無覺分如來 南無讚歎如來 南無讚歎如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無波羅提波如來 南無大燈如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無寂靜如來 南無如來 南無如來 南無解脫如來 南無解脫如來 南無如來 南無功德如來 南無苦行如來 南無無有如來 南無堅牢如來 南無如來 南無如來 南無增長如來 南無如來 南無婆訶如來 南無乾闥婆如來 南無香光如來 南無吼聲如來 南無波光如來 南無因陀羅如來 南無賢者如來 南無自主如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無如法如來 南無脚跡如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無善友如來 南無如來 南無如來 南無甘露如來 南無如來 南無聖者如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無示現如來 南無果報如來 南無如來 南無如來 南無無憂如來 南無喜樂如來 南無寶光如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無雜色如來 南無支帝如來 南無如來 南無降伏如來 南無度厄如來 南無度厄如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無摩尼真珠如來 南無如來 南無佛如來 南無如來 南無功德如來 南無空名如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無神通如來 南無如來 南無生主如來 南無持地如來 南無日光如來 南無羅睺如來 南無華光如來 南無如來 南無如來 南無明主如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無自在如來 南無梵音如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無名稱如來 南無無邊辯才如來 南無如來 南無如來 南無自在如來 南無摩耶如來 南無如來 南無不死如來 南無善月如來 南無無邊辯才如來 南無苦行如來 南無苦行如來 南無供養如來 南無供養無憂如來 南無無憂如來 南無安慧如來 南無世間如來 南無如來 南無如來 南無善生如來 南無波羅如來 南無如來 南無如來 南無無邊辯才如來 南無如來 南無如來 南無微細如來 南無精進如來 南無精進如來 南無堅牢如來 南無如來 南無最為如來 南無如來 南無畢竟如來 南無清淨如來 南無如來 南無果報如來 南無福德如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無無邊如來 南無師子如來 南無師子如來 南無不動如來 南無如來 南無波羅西如來 南無光明如來 南無苦行如來 南無去聲如來 南無如來 南無如來 南無輪次如來 南無如來 南無法月如來 南無如來 南無如來 南無無邊名稱如來 南無如來 南無如來 南無智行如來 南無如來 南無虛空如來 南無虛空如來 南無天王如來 南無摩尼如來 南無那羅延如來 南無如來 南無善燈如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無羅漢如來 南無無畏如來 南無師子如來 南無師子如來 南無如來 南無名稱如來 南無如來 南無如來 南無丈夫如來 南無如來 南無滿足光明如來 南無如來 南無不可稱辯才如來 南無分別智如來 南無師子堅牢如來 南無師子如來 南無如來 南無福德如來 南無吉祥如來 南無無憂如來 南無降伏如來 南無無憂如來 南無如來 南無月月如來 南無光明如來 南無大步如來 南無國土如來 南無意思如來 南無如來 南無法味如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無和合如來 南無供養如來 南無如來 南無苦行如來 南無如來 南無無有倉庫如來 南無大光如來 南無胎藏如來 南無如來 南無多羅如來 南無無邊如來 南無人師如來 南無如來 南無師子如來 南無那摩如來 南無如來 南無妙音如來 南無無邊如來 南無如來 南無福德如來 南無如來 南無如來 南無甘露無憂如來 南無如來 南無無垢名稱如來 南無如來 南無[(/)*(-+)]如來 南無示現如來 南無難勝如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無如來 南無不動如來 南無無邊莊嚴如來 南無如來 南無定意如來 南無堅牢如來 南無解脫如來 南無不死如來 南無普觀如來 南無摩訶如來 南無一切如來 南無供養如來 南無功德如來 南無懺悔如來 南無莊嚴光明如來 南無師子如來 南無毘摩如來 南無善觀如來 南無不死如來 南無光明如來 南無大名如來 南無如來 南無淨意如來 南無無礙如來 南無甘露如來 南無降伏神祇如來 南無神祇如來 南無神通如來 南無如來 南無無邊如來 南無大力如來 南無如來 南無無礙示現如來 南無師子如來 南無普觀如來 南無如來 南無善觀如來 南無顏色如來 南無名聞如來 南無莊嚴如來 南無熾盛光如來 南無解脫如來 南無莊嚴如來 南無如來 南無智相如來 南無不動如來 南無信意如來 南無可喜如來 南無如來 南無如來 南無如來 南無無邊如來 南無如來 南無羅漢名稱如來 南無如來 南無如來 南無降伏如來 南無如來 南無示現如來 南無如來 南無大光如如 南無無有比喻如來


五千五百滅罪經卷第七

【經文資訊大正藏 14 No. 0443 五千五百神咒滅罪
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Xian 大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary