Back to collection

Mi Sha Sai Wu Fen Jie Ben 彌沙塞五分戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

彌沙塞五分戒本
罽賓三藏佛陀什

[0194c06] 「大德一月過少 老死佛法大德得道 一心精進所以者何諸佛一心精進
阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法 受具和合?」 (答言:「布薩說戒。」) 「大德不來諸比丘說欲清淨。」
(答言:「說欲。」)

合十, 供養釋師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
有罪一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
不受, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 犛牛
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨

[0194c26] 「大德十五布薩說戒一心 說戒時到忍聽一心布薩 如是。」「大德布薩波羅提木叉一切
善思有罪發露無罪 大德清淨 大德如是比丘如是乃至
發露妄語妄語佛說 道法發露安樂發露。」

[0195a04] 「 說戒大德清淨?」 (第二第三如是說)

[0195a06] 「大德清淨如是 。」

[0195a07] 「大德四波羅夷法半月半月戒經 中說

[0195a08] 「比丘諸比丘同學戒法 行婬乃至畜生比丘波羅夷 不共

[0195a10] 「比丘聚落空地 大臣語言:『 。』比丘波羅夷不共

[0195a12] 「 比丘自殺 自殺:『
。』隨心如是種種因緣 比丘波羅夷不共

[0195a16] 「比丘 不見過人滿足自稱:『如是 。』比丘不問出罪
:『不知不見 。』增上慢比丘波羅夷不共。」

[0195a20] 「 大德四波羅夷法比丘一一 前後如是比丘波羅夷大德清淨?」
(第二第三如是說) 「大德清淨如是。」

[0195a24] 「 大德十三僧伽半月半月戒經 中說

[0195a26] 「比丘不淨夢中僧伽

[0195a27] 「比丘變心女人 一一身分僧伽

[0195a29] 「比丘變心女人麁惡婬欲 僧伽

[0195b01] 「比丘變心 :『姊妹婬欲供養第一供養。』

[0195b03] 「比丘私通 乃至交會

[0195b05] 「比丘 十二 比丘諸比丘難處
諸比丘過量僧伽

[0195b09] 「比丘諸比丘 諸比丘難處行處 諸比丘僧伽

[0195b11] 「比丘不如法波羅夷波羅 比丘梵行比丘
不問:『。』僧伽

[0195b15] 「比丘不如法 波羅夷波羅夷比丘 梵行比丘不問:『
。』僧伽

[0195b19] 「比丘和合僧方便諸比丘 :『和合僧方便和合和合歡喜無諍一心水乳
安樂行。』如是堅持不捨第二 第二第三不捨僧伽

[0195b24] 「比丘和合僧 眾多諸比丘:『比丘 說法非法皆是
我等心所。』諸比丘比丘:『 :「比丘不知說法 非法皆是我等心所。」
比丘說法 和合僧和合僧和合歡喜 無諍一心水乳安樂行。』
如是堅持不捨第二第三第二第三 不捨僧伽

[0195c05] 「比丘惡性諸比丘同學經戒數數 諸比丘如法其所答言:『大德
不以好惡。』 比丘語言:『自我不可 諸比丘如法諸比丘如法
展轉出罪如來。』如是 不捨第二第三第二第三 不捨僧伽

[0195c13] 「比丘聚落行惡行惡見聞 見聞諸比丘比丘:『行惡
行惡見聞見聞出去。』比丘:『大德何以有如等同比丘
。』諸比丘語言:『:「大德 有如等同比丘 。」行惡行惡見聞
見聞 出去。』如是堅持不捨第二 第二第三不捨僧伽 。」

[0195c25] 「大德十三僧伽 乃至比丘一一 幾時波利婆沙波利婆沙
夜行摩那埵阿浮呵那如法 二十出罪不滿二十比丘 不得出罪諸比丘如法法應大德清淨?」
(第二第三如是說) 「大德 默然如是。」

[0196a03] 「大德不定 半月半月戒經中說

[0196a04] 「比丘女人 可信優婆夷三法 一一波羅夷僧伽
比丘:『優婆夷。』三法 不定

[0196a08] 「比丘女人 麁惡婬欲可信優婆夷 二法中一一法僧伽
比丘:『優婆夷。』二法 不定。」

[0196a12] 「大德不定 大德清淨?」 (第二第三如是說)

[0196a13] 「大德 清淨默然如是。」

[0196a14] 「大德 提法半月半月戒經中說

[0196a16] 「比丘三衣長衣乃至

[0196a17] 「比丘三衣三衣一一衣宿僧羯磨

[0196a19] 「比丘三衣非時 不足具足
乃至一月

[0196a22] 「比丘 比丘尼貿易

[0196a24] 「比丘使比丘尼

[0196a25] 「比丘居士 居士因緣因緣因緣

[0196a28] 「比丘 居士居士居士居士 比丘


[0196b02] 「比丘居士居士 如是某甲比丘比丘 便居士居士:『如是
?』答言:『如是。』便:『善哉居士居士 可作如是。』

[0196b07] 「若非居士居士:『 某甲比丘。』比丘 便居士居士:『
?』答言:『如是。』便:『善哉居士 合作。』

[0196b12] 「大臣婆羅門居士比丘 使使比丘:『大德大臣
大德。』比丘:『淨衣受持。』使:『大德執事?』 比丘指示使便執事語言:『
某甲比丘。』便 使比丘白言:『大德執事 大德便。』比丘
執事語言:『。』 不得執事默然 求得
不得使語言:『 某甲比丘比丘不得使。』

[0196b25] 「比丘自行

[0196b26] 「居士居士比丘使比丘自恣便:『
。』一食若一

[0196c01] 「比丘 比丘不喜使: 『。』

[0196c03] 「比丘 檀越僧物

[0196c05] 「比丘石蜜乃至

[0196c06] 「 安居三月滿八月 恐怖一一衣界內白衣 出界宿乃至


[0196c10] 「比丘一月求雨浴衣 半月一月半月

[0196c12] 「比丘前後安居自恣乃至

[0196c14] 「比丘滿 語言:『乃至
法應。』

[0196c17] 「比丘長鉢乃至

[0196c18] 「比丘 臥具

[0196c19] 「比丘 臥具

[0196c20] 「比丘 臥具應用二分羊毛第三第四

[0196c22] 「比丘 臥具滿不捨 臥具僧羯磨

[0196c24] 「 羊毛尼師壇應用尼師 修伽陀好色

[0196c27] 「比丘羊毛有所自持 乃至由旬

[0196c28] 「比丘使比丘尼羊毛

[0197a01] 「比丘種種販賣

[0197a02] 「比丘金銀種種

[0197a03] 「比丘金銀使發心。」

[0197a04] 「大德 提法大德清淨 ?」 (第二第三如是說)

[0197a06] 「大德清淨默然 如是。」

[0197a07] 「大德九十一提法半月 半月戒經中說

[0197a08] 「比丘妄語

[0197a09] 「比丘毀呰比丘

[0197a09] 「比丘兩舌 比丘

[0197a10] 「比丘女人說法 有別善惡男子

[0197a11] 「 比丘如法斷事發起

[0197a12] 「 比丘受具

[0197a13] 「 比丘受具宿

[0197a14] 「 比丘受具過人:『 如是如是。』

[0197a16] 「比丘 比丘受具僧羯磨

[0197a18] 「比丘:『雜碎 時令憂惱。』如是毀呰

[0197a20] 「比丘使

[0197a20] 「 比丘問答

[0197a21] 「比丘 差人

[0197a22] 「比丘露地 使自舉臥具露地 不舉

[0197a25] 「比丘僧房 臥具使

[0197a27] 「比丘 僧房比丘使: 『出去。』

[0197a29] 「比丘 臥具後來使:『 出去。』

[0197b02] 「比丘 繩床用力

[0197b03] 「比丘 大房平地堅牢 三重

[0197b05] 「比丘 飲食

[0197b06] 「比丘 不差教誡比丘尼

[0197b07] 「比丘 比丘尼日沒

[0197b08] 「比丘不差教誡比丘尼住處病因

[0197b10] 「比丘:『諸比丘供養 教誡比丘尼。』

[0197b11] 「比丘比丘尼 沙彌尼

[0197b12] 「比丘比丘尼貿易

[0197b13] 「 比丘尼

[0197b14] 「比丘比丘尼先期道行從此聚落聚落因緣因緣因緣

[0197b17] 「比丘比丘尼先期上水下水

[0197b18] 「比丘 比丘尼讚歎因緣檀越先發心作

[0197b20] 「比丘數數因緣因緣因緣

[0197b21] 「 受別因緣因緣 行路上行 沙門因緣

[0197b24] 「比丘 一食一食

[0197b25] 「比丘白衣 自恣飲食 不住 二三出外比丘
比丘

[0197b28] 「比丘食法

[0197b29] 「比丘比丘 食法使犯罪

[0197c02] 「比丘不受楊枝

[0197c03] 「比丘非時食

[0197c03] 「 宿

[0197c04] 「比丘

[0197c05] 「中有 如是美食酥油比丘為己

[0197c07] 「比丘女人

[0197c08] 「比丘女人

[0197c09] 「比丘女人

[0197c10] 「比丘發行

[0197c10] 「比丘 乃至二三宿

[0197c11] 「 因緣二三宿軍陣

[0197c13] 「比丘:『道法 不能。』諸比丘比丘:『 謗佛佛說道法
邪見。』如是堅持不捨第二第三 不捨

[0197c17] 「比丘比丘 不如法不捨邪見宿共事

[0197c19] 「沙彌:『 五欲不能。』諸比丘沙彌:『 謗佛佛說五欲
沙彌邪見。』如是堅持不捨 第三第二第三不捨 比丘沙彌:『出去莫言
比丘沙彌比丘宿出去。』 如法沙彌使