NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 《摩訶僧祇律大比丘戒本》

Scroll 1

摩訶僧祇律大比丘戒本
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

[0549a10] 六念法

[0549a11] 「一者一日乃至十四

[0549a12] 「二者當作 施食:『今日。』 (如是)

[0549a15] 「三者日日若干

[0549a16] 「四者憶念受持淨施

[0549a17] 「五者

[0549a18] 「。」

[0549a19] 摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

[0549a20] 「大德一月 老死佛法大德得道 一心精進所以一心精進
阿耨多羅三藐三菩提何況助道!」

[0549a23] 「 受具。」

[0549a24] 「和合?」 (答言: 「布薩說戒。」) 「大德比丘說欲清淨。」「 比丘尼?」

合十, 供養師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
受教, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨。」

[0549b12] 「大德十五布薩波羅提木叉 一心布薩波羅 木叉如是。」

[0549b15] 「大德布薩波羅提木叉一心發露無罪默然默然 大德清淨一一比丘問答比丘
比丘如是比丘 發露發露妄語大德妄語佛說道法是故比丘欲求清淨
發露發露安隱發露。」

[0549b22] 「大德波羅提木叉大德 清淨清淨清淨?」

[0549b23] 「 清淨默然如是。」

[0549b25] 「大德四波羅夷法半月半月波羅 木叉

[0549b27] 「比丘和合僧受具 行婬乃至畜生比丘波羅夷

[0549c01] 「毘舍離成佛第五半月十二 長老 隨順隨順

[0549c04] 「比丘聚落空地,『男子
愚癡。』比丘如是比丘波羅夷

[0549c08] 「王舍城成佛第二半月師子長老 比丘
隨順隨順

[0549c12] 「比丘人命 :『。』
便比丘波羅夷

[0549c16] 「毘舍離成佛第三半月 眾多看病比丘 鹿外道隨順

[0549c20] 「比丘未知自稱聖法知見 :『如是如是。』
犯罪欲求清淨:『長老 不見虛誑實語。』增上慢 波羅夷

[0549c25] 「舍衛國成佛第四半月十三 聚落眾多 增上慢比丘隨順
隨順。」

[0549c29] 「大德四波羅夷法大德 清淨清淨清淨?」

[0550a02] 「大德清淨默然如是。」 (四事)

[0550a03] 「大德十三僧伽半月半月 波羅提木叉

[0550a05] 「比丘夢中僧伽

[0550a06] 「比丘婬欲女人 身分僧伽

[0550a09] 「比丘婬欲女人醜惡 婬欲年少男女僧伽

[0550a11] 「比丘婬欲女人供養: 『姊妹沙門淨戒行善梵行 法供養第一。』僧伽

[0550a14] 「比丘使和合男女私通乃至須臾僧伽

[0550a16] 「比丘無主十二 伽陀比丘
無主比丘過量 僧伽

[0550a21] 「比丘比丘指授 比丘指授僧伽

[0550a24] 「比丘瞋恨清淨無罪比丘 波羅夷比丘淨行 便:『瞋恨
。』僧伽

[0550a28] 「比丘瞋恨小小 波羅夷波羅夷比丘梵行便:『
小小瞋恨。』僧伽

[0550b03] 「比丘和合僧方便破僧事故 比丘諫言:『長老和合僧 方便破僧事故同事
和合歡喜 說法照明安樂。』如是 第二第三僧伽

[0550b10] 「比丘同意眾多 和合僧比丘同意比丘
長老比丘惡事何以法語 比丘比丘比丘所見我等比丘。』
諫言:『長老:「法語比丘 比丘。」何以非法比丘比丘長老破僧和合僧何以
和合歡喜 說法照明安樂。』如是 第二第三僧伽

[0550b22] 「比丘比丘 便用意:『長老惡事
惡事。』比丘諫言:『長老 莫不 比丘何以如來弟子
展轉善法增長。』 如是第二第三 僧伽

[0550c01] 「比丘城邑聚落行惡行惡比丘 諫言:『長老汝等行惡
行惡汝等出去 。』比丘:『 如是比丘。』
比丘諫言:『長老如是:「 比丘。」 何以
汝等行惡 惡行汝等出去。』如是 第二第三
僧伽。」

[0550c14] 「大德十三僧伽 乃至比丘一一 波利婆沙波利婆沙
二十 不滿二十比丘不得 大德
清淨清淨?」

[0550c20] 「大德 清淨默然如是。」 (十三)

[0550c22] 「大德不定半月半月波羅 木叉

[0550c24] 「比丘女人可信 三法一一波羅夷 比丘:『。』
三法一一法治波羅夷僧伽 可信優婆夷說法 比丘不定

[0551a01] 「比丘女人不可可信 優婆夷二法一一僧伽 比丘:『。』二法
一一法治僧伽 可信優婆夷說法比丘不定 。」

[0551a06] 「大德不定大德清淨清淨清淨?」

[0551a08] 「大德清淨默然如是。」 (不定)

[0551a10] 「大德三十半月半月 波羅提木叉

[0551a12] 「比丘

[0551a14] 「比丘三衣 宿僧羯磨

[0551a16] 「比丘非時 不足滿
一月不足

[0551a19] 「比丘比丘尼貿易

[0551a21] 「比丘使比丘尼

[0551a23] 「比丘居士居士

[0551a25] 「比丘居士居士 自恣上下

[0551a28] 「居士居士比丘:『 如是比丘。』比丘 便:『善哉居士如是
如是。』

[0551b03] 「比丘居士居士如是:『我等 如是如是比丘。』比丘 便:『善哉居士
一如。』

[0551b08] 「比丘大臣遣使比丘使:『如是大臣尊者。』
:『不得淨衣。』使 :『尊者?』比丘使 優婆塞:『比丘。』使
:『善哉如是如是淨衣 比丘比丘。』使 比丘:『尊者
。』比丘 :『!』第二第三如是 不得第四第五第六
默然不得 不得 遣使:『比丘
不得 。』 ()

[0551b24] 「比丘敷具

[0551b26] 「比丘敷具應用 四分過分

[0551b28] 「比丘敷具

[0551c01] 「比丘敷具 敷具敷具僧羯磨

[0551c04] 「比丘敷具尼師壇敷具 伽陀 尼師壇

[0551c07] 「比丘道行由旬

[0551c08] 「比丘使比丘

[0551c10] 「比丘生色使

[0551c12] 「比丘種種

[0551c13] 「比丘種種販賣生色。 (二十)

[0551c15] 「比丘

[0551c17] 「比丘 :『長老受持
。』

[0551c21] 「比丘石蜜

[0551c24] 「比丘比丘瞋恨使

[0551c26] 「比丘一月半月 受用受用

[0551c29] 「比丘自行使

[0552a02] 「居士居士使比丘 便:『善哉居士長廣
。』如是

[0552a06] 「比丘自恣 過時

[0552a08] 「三月比丘阿練若 恐怖因緣三衣一一 宿僧羯磨

[0552a11] 「比丘迴向 。」 (三十)

[0552a13] 「大德三十 大德清淨清淨清淨?」

[0552a15] 「大德清淨默然如是。」

[0552a16] 「大德九十半月半月 波羅提木叉

[0552a18] 「比丘妄語

[0552a19] 「比丘種類形相

[0552a20] 「比丘兩舌

[0552a21] 「比丘發起: 『羯磨不了。』因緣

[0552a23] 「比丘女人說法

[0552a25] 「比丘受具句法

[0552a26] 「比丘自稱受具人法:『 如是如是。』

[0552a28] 「比丘比丘受具 羯磨

[0552b01] 「比丘而後:『長老 僧物。』

[0552b03] 「比丘半月波羅提木叉: 『長老使比丘疑悔。』 因緣。 ()

[0552b06] 「比丘種子

[0552b07] 「比丘

[0552b08] 「比丘

[0552b09] 「比丘住處露地坐床 使使

[0552b11] 「比丘僧房使使

[0552b13] 「比丘瞋恨僧房比丘 使:『出去!』

[0552b15] 「比丘僧房比丘後來 擾亂因緣

[0552b17] 「比丘僧房

[0552b19] 「比丘草泥使

[0552b20] 「比丘經營再三 草地。 (二十)

[0552b22] 「比丘教誡比丘尼

[0552b23] 「比丘教誡比丘尼日沒乃至

[0552b25] 「比丘住處教誡比丘

[0552b27] 「比丘比丘:『長老教誡比丘 。』

[0552b29] 「比丘比丘尼

[0552c01] 「比丘比丘尼道行聚落怖畏

[0552c03] 「比丘比丘尼水下

[0552c05] 「比丘比丘尼貿易

[0552c06] 「比丘比丘尼

[0552c07] 「比丘比丘尼讚歎檀越。 (三十)

[0552c09] 「比丘一食比丘一食

[0552c10] 「比丘處處

[0552c11] 「比丘

[0552c13] 「比丘比丘 :『長老。』

[0552c15] 「比丘楊枝

[0552c17] 「比丘非時

[0552c18] 「比丘

[0552c19] 「比丘白衣自恣 比丘

[0552c21] 「比丘石蜜如是美食

[0552c23] 「比丘大眾外道施食。 (四十)

[0552c25] 「比丘草木自然使因緣

[0552c27] 「比丘受具同屋宿

[0552c28] 「比丘羯磨瞋恨:『 不好羯磨成就。』

[0553a02] 「比丘比丘:『長老聚落 使。』便
。』因緣

[0553a06] 「比丘:『長老世尊道法 不能。』比丘諫言:『長老
世尊世尊不善世尊世尊 道法惡事。』如是 第二第三
羯磨比丘

[0553a12] 「比丘比丘惡見 羯磨共同

[0553a14] 「沙彌:『如來婬欲道法 婬欲不能。』比丘諫言:『沙彌 世尊世尊不善世尊世尊
婬欲道法惡見。』如是 堅持第二第三 :『:「。」
不得比丘宿不得。』 比丘沙彌惡見

[0553a23] 「比丘一一受用

[0553a25] 「比丘住處使 為主

[0553a27] 「比丘半月一月初一二月
(五十)

[0553b01] 「比丘

[0553b02] 「比丘出家男女

[0553b03] 「比丘

[0553b04] 「比丘

[0553b05] 「比丘發行

[0553b06] 「比丘因緣得到宿

[0553b08] 「比丘因緣得到宿

[0553b10] 「比丘瞋恨比丘

[0553b11] 「比丘瞋恨比丘

[0553b12] 「比丘比丘。 (六十)

[0553b13] 「比丘畜生

[0553b14] 「比丘比丘疑悔須臾 因緣

[0553b16] 「比丘淨施五眾受用

[0553b18] 「比丘比丘尼師壇使

[0553b20] 「比丘恐怖比丘

[0553b21] 「比丘

[0553b22] 「比丘

[0553b23] 「比丘女人道行聚落

[0553b25] 「比丘女人同屋宿

[0553b26] 「比丘女人。 ()

[0553b27] 「比丘不滿二十受具 受具比丘

[0553b29] 「比丘道行聚落

[0553c02] 「比丘使指授:『 。』

[0553c04] 「比丘四月

[0553c06] 「比丘比丘:『長老五眾。』 比丘:『長老多聞有所
。』比丘 比丘

[0553c11] 「比丘飲酒

[0553c12] 「比丘比丘

[0553c13] 「比丘比丘默然有所 憶持因緣

[0553c15] 「比丘出去

[0553c16] 「比丘阿蘭若非時聚落 急事 (八十)

[0553c18] 「比丘比丘

[0553c20] 「比丘王宮夫人

[0553c22] 「比丘

[0553c23] 「比丘

[0553c25] 「比丘綿 [-+]

[0553c27] 「比丘尼師壇伽陀

[0553c29] 「比丘伽陀

[0554a02] 「比丘伽陀

[0554a04] 「比丘如來量等 如來伽陀

[0554a06] 「比丘瞋恨僧伽

[0554a08] 「比丘

[0554a09] 「比丘半月波羅提木叉: 『長老法入修多羅半月波羅 木叉。』比丘比丘
波羅提木叉比丘 無罪犯罪一一法治呵責: 『長老善利半月波羅提木叉
尊重一心聽法。』。」 (九十二事)

[0554a17] 「大德九十大德清淨清淨清淨?」

[0554a19] 「大德清淨默然如是。」

[0554a20] 「大德波羅提舍半月半月 波羅提木叉

[0554a22] 「比丘阿練若 比丘悔過:『長老 悔過。』

[0554a25] 「比丘白衣比丘尼 受食比丘悔過:『 悔過。』

[0554a28] 「比丘白衣比丘尼在前 :『比丘比丘。』
比丘比丘尼:『姊妹比丘 。』比丘比丘 悔過:『長老悔過。』

[0554b04] 「學家學家羯磨比丘 受食比丘比丘 悔過:『長老悔過。』」

[0554b07] 「大德波羅提舍 清淨清淨清淨?」

[0554b09] 「大德清淨默然如是。」

[0554b10] 「大德半月半月波羅

[0554b12] 「齊整內衣應當學

[0554b13] 「齊整應當學

[0554b14] 「身入應當學

[0554b15] 「應當學

[0554b16] 「應當學

[0554b17] 「應當學

[0554b18] 「應當學

[0554b19] 「應當學

[0554b20] 「行入應當學

[0554b21] 「叉腰應當學。 ()

[0554b22] 「身入應當學

[0554b23] 「應當學

[0554b24] 「應當學

[0554b25] 「應當學

[0554b26] 「應當學

[0554b27] 「應當學

[0554b28] 「應當

[0554b29] 「應當學

[0554c01] 「應當學

[0554c02] 「應當學。 (二十)

[0554c03] 「交脚應當學

[0554c04] 「叉腰應當學

[0554c05] 「不動手足應當學

[0554c06] 「一心受食應當學

[0554c07] 「應當學

[0554c08] 「應當學

[0554c09] 「應當學

[0554c10] 「應當學

[0554c11] 「不大飯食應當學

[0554c12] 「張口應當學。 (三十)

[0554c13] 「應當學

[0554c14] 「應當學

[0554c15] 「應當學

[0554c16] 「應當學

[0554c17] 「應當學

[0554c18] 「 [*] 應當學

[0554c19] 「 [*] [*] 應當學

[0554c20] 「應當學

[0554c21] 「應當學

[0554c22] 「飯食應當學。 (四十)

[0554c23] 「應當學

[0554c24] 「應當學

[0554c25] 「應當學

[0554c26] 「不得為己應當學

[0554c27] 「應當學

[0554c28] 「應當學

[0554c29] 「應當學

[0555a01] 「 說法應當學

[0555a02] 「 說法應當學

[0555a03] 「上人說法應當學。 (五十)

[0555a05] 「說法應當學

[0555a06] 「說法應當學

[0555a07] 「說法應當學

[0555a08] 「說法應當學

[0555a09] 「說法應當學

[0555a10] 「說法應當學

[0555a11] 「說法應當學

[0555a12] 「說法應當學

[0555a13] 「說法應當學

[0555a14] 「說法應當學。 (六十)

[0555a15] 「在前說法應當學

[0555a16] 「說法應當學

[0555a17] 「道中說法應當學

[0555a18] 「大小便應當學

[0555a19] 「大小便應當學

[0555a20] 「大小便應當學。」 (六十)

[0555a22] 「大德大德清淨 清淨清淨?」

[0555a23] 「大德 默然如是。」

[0555a25] 「大德七滅諍法半月半月波羅 木叉

[0555a27] 「隨順現前比尼現前

[0555a29] 「憶念比尼憶念比尼

[0555b01] 「比尼比尼

[0555b02] 「比尼比尼

[0555b03] 「相比相比

[0555b04] 「相比相比

[0555b06] 「比尼比尼。」

[0555b07] 「大德七滅諍法大德 清淨清淨清淨?」

[0555b08] 「大德 清淨默然如是。」 ()[0555b10] 大德隨順半月半月波羅 二部比尼隨順隨順。」

[0555b12] 「大德隨順大德清淨 清淨清淨?」

[0555b14] 「大德清淨默然如是。」

[0555b15] 「大德說戒四波羅夷法 十三僧伽不定三十九十
波羅提舍 七滅諍法說法隨順如來 正遍知比尼波羅提木叉
隨順一切。」

[0555b22] 「佛言:『毘婆尸佛如來應供正遍知寂靜波羅提木叉

「『「忍辱第一, 涅槃
出家他人, 名為沙門。」

[0555b26] 「『尸棄佛如來應供正遍知寂靜 木叉

「『「譬如明眼人, 惡道
聰明, 遠離。」

[0555c01] 「『佛如來應供正遍知寂靜 波羅提木叉

「『「, 
飯食, 
心淨精進, 佛教。」

[0555c06] 「『拘留孫佛如來應供正遍知寂靜 波羅提木叉

「『「譬如, 
; 比丘聚落
破壞, 
身行, 不善。」

[0555c12] 「『拘那含牟尼佛如來應供正遍知寂靜波羅提木叉

「『「放逸, 聖人善法
一心, 憂愁。」

[0555c16] 「『迦葉佛如來應供正遍知寂靜 木叉

「『「一切, 具足善法
, 佛教。」

[0555c20] 「『釋迦牟尼佛如來應供正遍知寂靜 波羅提木叉

「『「護身善哉! 
善哉! 一切
比丘一切, 便眾苦
比丘, 
三業, 所得
打罵, 嫌恨人心
人中, 。」
七佛世尊, 救護世間
說戒, 廣說
弟子, 恭敬戒經
恭敬戒經, 恭敬
慚愧具足, 無為。』」

[0556a05] 波羅提木叉一心布薩

[0556a06] 摩訶僧祇

持戒, 攝心憶念
多聞實智, 
寶藏, 七財
, 生死海
清涼, 澡浴煩惱
無畏, 毒害
究竟, 惡道
甘露門, 眾聖
持戒不動, 專精不放逸
戒相, 邪命
清淨, 
是故歡喜, 清淨戒身。」

摩訶僧祇律大比丘戒本

* * *

【經文資訊】大正藏第 22 No. 1426 摩訶僧祇律大比丘戒本
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary