NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》

Scroll 7

四分律卷第七 (分之)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

三十捨墮

[0608a21] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園舍衛城 中有長者晨朝遊觀 祇洹精舍祇洹門外步入
跋難陀釋子禮敬問訊在前聽法 難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者 方便說法開化歡喜聞法
跋難陀:「告語。」:「 便是供養。」長者:「告語 有所疑難。」跋難陀:「
正使有所不能。」長者: 「告語給與。」長者 跋難陀:「
。」長者:「明日 。」跋難陀:「正使 不能如今。」長者
:「明日 不能舍衛城。」跋難陀
:「。」長者 [/] 授與跋難陀語言:「向者 大德:『明日
。』不見使舍衛城。」 長者精舍乘車守門者長者:「
?」長者:「向者 。」守門者執持 :「。」守門者問言:「?」
長者因緣居士聞已譏嫌: 「沙門釋子無有慚愧自稱: 『正法。』如是正法云何長者
身上檀越受者知足。」 比丘中有知足行頭學戒慚愧跋難陀釋子:「云何
長者身上如此?」比丘 頭面一面以此因緣 世尊世尊爾時比丘
:「長者身上?」答言:「。」 世尊無數方便呵責跋難陀:「所為 威儀沙門淨行隨順
云何長者身上?」呵責 比丘:「跋難陀多種有漏最初 犯戒比丘結戒句義
乃至正法久住說戒如是 居士。」

[0608c06] 如是 比丘結戒比丘 居士佛言:「比丘 說戒
比丘居士 。」如是世尊比丘結戒

[0608c11] 眾多比丘拘薩羅國夏安居十五 自恣十六執持世尊 不可便正道邪道
財物邪道 比丘:「汝等求覓?」比丘 :「我等汝等我等拘薩羅國
安居十五自恣十六 世尊不可夜行 汝等。」
汝等從此道行豈不 ?」比丘奪取比丘 門外比丘
語言:「汝等不足。」 :「我等沙門釋子。」 優波離經行比丘
語言:「眾多門外我等 :『精舍。』: 『沙門釋子!』」比丘
:「?」出門 :「何等?」:「沙門釋子!」 :「汝等幾歲?」:「若干。」:「汝等何時
受戒?」:「。」「?」: 「。」「何以?」比丘 因緣優波離比丘語言:「
沙門釋子!」優波離比丘: 「汝等衣著見佛。」比丘 衣著世尊頭面一面
時世慰勞比丘:「汝等安隱和合安樂飲食?」 :「大德安隱和合安樂
我等拘薩羅國夏安居自恣 攝持問訊世尊不可 夜行失道劫奪。」因緣 世尊世尊爾時無數方便呵責比丘
:「所為威儀沙門淨行隨順云何突吉羅如是
樹葉 比丘取著 中有何等可分
:『臥具?』
乞求。」比丘 佛言:「。」比丘佛言:「。」
佛言:「 治安不安 。」

[0609b02] 比丘 居士居士佛言:「 聽從居士
如是說戒比丘 居士居士 比丘。」

[0609b08] 比丘

[0609b08]

[0609b09] 居士居士

[0609b09]

[0609b10] 比丘居士居士 眾多不得
突吉羅 向上著地合掌 如是:「大德比丘
居士居士捨墮。」 懺悔如是:「大德 比丘居士居士
捨墮比丘如是。」然後 比丘:「。」答言:「。」
比丘羯磨如是 堪能羯磨當作如是:「大德 比丘居士居士
捨墮 比丘如是。」「大德 比丘居士居士
捨墮 比丘長老 默然不忍。」「
比丘默然如是。」 突吉羅有人 :「。」突吉羅淨施
三衣波利迦羅數數突吉羅

[0609c06] 比丘尼 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0609c08] 居士居士 居士出家人為他
為己

[0609c11] 制戒。 ()

[0609c13] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園 比丘來到精舍 比丘精舍
比丘問言:「 比丘?」:「我等 ?」答言:「我等比丘
大德隨意。」 :「便供養我等三衣 。」六群比丘比丘:「大德汝等
三衣何不取與我等?」 居士比丘比丘 具足居士六群比丘
比丘中有知足行頭 慚愧比丘:「舍衛居士 比丘汝等三衣具足
六群比丘?」世尊頭面一面以此 因緣世尊世尊以此因緣比丘
:「汝等比丘三衣具足 六群比丘?」答言:「 !」世尊無數方便呵責比丘:「
威儀沙門淨行隨順 舍衛居士比丘 云何汝等三衣具足
比丘?」呵責比丘:「 多種有漏最初犯戒比丘 結戒句義乃至正法久住說戒
如是比丘若非 居士居士自恣比丘 知足。」

[0610a13] 比丘

[0610a14]

[0610a14] 居士居士

[0610a15]

[0610a15] 二重三重四重 僧伽梨多羅安陀會
三衣比丘知足知足 在家人知足出家人知足在家人知足 白衣出家人知足
居士自恣比丘 二重三重四重
有餘居士:「何等?」 檀越:「大德 。」受者便比丘知足

[0610a27] 眾多不得突吉羅向上
著地合掌如是:「大德比丘知足捨墮 。」懺悔當作如是
大德比丘知足捨墮 如是。」然後比丘
:「。」答言:「。」比丘 羯磨如是當差堪能 磨人如是:「大德
知足捨墮 比丘 。」「大德比丘知足
捨墮比丘 長老比丘默然 不忍。」「比丘
默然如是。」 突吉羅有人:「。」 吉羅淨施
三衣波利迦羅數數 突吉羅

[0610b20] 比丘尼 沙彌沙彌尼突吉羅

[0610b21] 知足知足居士 二重三重四重 有餘
:「何等?」居士:「 大德!」受者

[0610b27] 最初制戒。 ()

[0610b29] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園 乞食比丘到時舍衛城 乞食居士夫婦:「跋難陀釋子
如是如是 比丘。」乞食僧伽藍跋難陀 釋子語言:「未曾有瞿曇大福。」
:「福德人?」:「 乞食居士夫婦:『跋難陀釋子 如是如是。』」
:「?」比丘:「。」問言:「居士 何處?」比丘:「居士 。」跋難陀比丘:「
檀越供養。」明日晨朝 舍衛城居士家語:「 ?」:「。」
難陀居士:「如是 大作堅緻受持受持 ?」居士譏嫌:「沙門釋子
無有慚愧自稱:『正法。』 如是正法施者 受者知足私語?」
乞食比丘跋難陀釋子:「云何如是 ?」乞食比丘出家 伽藍以此因緣比丘其中
知足行頭學戒慚愧 難陀釋子:「云何如是?」 世尊頭面一面
因緣世尊世尊爾時以此因緣 比丘呵責跋難陀釋子:「所為 威儀沙門淨行隨順
云何如是?」呵責 比丘:「多種有漏最初犯戒 比丘結戒句義乃至正法
說戒如是比丘居士 比丘:『 比丘。』比丘便居士
如是。』 。」

[0611a08] 如是世尊比丘結戒居士自恣 比丘問言:「大德何等?」比丘 居士比丘應答居士
比丘比丘知足 不如比丘隨意 佛言:「比丘知足不如
如是說戒比丘居士居士 比丘如是比丘 比丘自恣居士如是
:『善哉居士如是如是。』 。」

[0611a18] 比丘

[0611a19] 居士居士

[0611a19] 真珠琉璃玉石瓔珞

[0611a21]

[0611a21] 一者 二者檀越 乃至十六分之居士
:「如是乃至。」比丘 自恣廣大 不得突吉羅

[0611a26] 眾多不得 突吉羅 向上
合掌如是:「大德比丘自恣求取 。」懺悔當作
如是:「大德比丘 捨墮比丘
。」然後比丘:「 。」比丘答言:「。」比丘羯磨如是當差堪能羯磨
如是:「大德比丘 自恣捨墮
比丘如是。」「大德比丘 自恣捨墮 比丘長老
比丘默然不忍。」 「默然 如是。」比丘
吉羅有人:「。」突吉羅淨施三衣波利迦羅數數一切突吉羅

[0611b22] 比丘尼式叉 沙彌沙彌尼突吉羅

[0611b23] 自恣求索知足減少 出家人為他 自得

[0611b26] 最初制戒 。 ()

[0611b28] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園乞食 舍衛城乞食 居士居士夫婦:「跋難陀
釋子我等如是。」 居士夫婦:「跋難陀我等 如是。」乞食比丘乞食
舍衛城僧伽藍跋難陀 釋子語言:「尊者大福。」跋難陀問言:「 大福?」:「向者
衛城乞食行乞居士夫婦 :『跋難陀釋子如是 。』居士夫婦:『跋難陀
如是。』」跋難陀問言:「 ?」:「。」:「居士何處門戶 ?」:「門戶。」跋難陀
比丘:「居士檀越供養 。」明日晨朝舍衛城 居士家語:「汝等
?」居士:「如是語。」跋難陀釋子 語言:「 使廣大堅緻受持
非我。」居士譏嫌:「 釋子厭足無有慚愧自稱:『 正法。』如是貪求正法
受者知足言語 求索。」乞食比丘呵責跋難陀釋子: 「云何?」乞食比丘
僧伽藍以此因緣比丘 中有知足行頭學戒 跋難陀釋子:「云何
?」世尊頭面世尊世尊以此因緣比丘呵責跋難陀 :「所為威儀沙門淨行
隨順云何?」 世尊無數方便呵責比丘:「 多種有漏最初犯戒
比丘結戒句義乃至正法久住 如是比丘居士居士 比丘:『如是
比丘。』比丘居士如是:『善哉如是如是。』 。」

[0612a11] 如是世尊 比丘結戒居士自恣比丘問言:「 何等?」比丘居士自恣
應答居士比丘比丘知足不如比丘隨意求索佛言:「比丘 知足不如如是
比丘居士居士比丘: 『如是如是比丘。』 居士自恣居士
:『善哉居士如是如是。』 。」

[0612a23] 比丘

[0612a23] 居士居士

[0612a23]

[0612a24]

[0612a24]

[0612a25] 比丘自恣求得 大衣不得 吉羅

[0612a27] 眾多 不得突吉羅 向上
著地合掌如是:「大德 比丘自恣求得 捨墮。」懺悔
如是:「大德比丘 自恣求得捨墮比丘
。」比丘:「 。」比丘:「。」比丘 羯磨如是 堪能羯磨
如是:「大德比丘 自恣求索捨墮 比丘
如是。」「大德比丘 求索捨墮比丘長老
比丘默然不忍。」 「比丘默然 如是。」比丘
吉羅有人:「。」突吉羅 淨施三衣波利 如是一切突吉羅

[0612b21] 比丘尼 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0612b23] 前人自恣 不如 出家人為他為己 自得

[0612b26] 最初制戒 。 ()

[0612b28] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園 城中大臣跋難陀釋子親友數數 往來遣使語言:「跋難陀釋子