NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》

Scroll 24

四分律卷第二十 (分之三明戒法)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

三十捨墮

[0728b29] ◎舍衛國祇樹給孤獨園難陀 比丘尼檀越晨朝家語 :「。」:「。」
:「。」:「。」 家語:「。」: 「當作當作。」
檀越譏嫌:「比丘尼無有厭足 慚愧自稱:『正法。』 如是正法
便便。」 比丘尼其中知足頭陀學戒慚愧呵責難陀比丘尼
:「云何?」比丘尼 比丘比丘世尊世尊爾時 因緣比丘呵責難陀比丘尼
:「所為威儀沙門淨行 隨順云何 ?」時世無數方便呵責難陀
比丘尼比丘:「難陀比丘尼 有漏最初犯戒比丘尼 句義乃至正法久住說戒
如是比丘尼 。」

[0728c22] 比丘尼

[0728c22] 如是

[0728c24] 比丘尼 眾多 不得
著地合掌如是:「 比丘尼
。」懺悔 然後如是:「大姊 捨墮
比丘尼如是。」 如是:「!」 :「。」比丘尼比丘尼
羯磨如是堪能羯磨 如是:「大姊比丘尼 捨墮
比丘尼如是。」 「大姊比丘尼 捨墮比丘
大姊比丘尼 不忍。」「比丘尼 默然如是。」

[0729a15] 突吉羅有人 吉羅淨施
數數一切突吉羅

[0729a18] 突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0729a20] 便出家 為己

[0729a23] 最初。 (十九 )

[0729a25] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園眾多 比丘尼露地說戒居士問言:「 露地說戒無有說戒?」答言:「。」
?」答言:「。」說戒 比丘尼便:「說戒 便說戒比丘尼衣服難得
五衣寧可貿。」即便 貿異時比丘尼露地 說戒居士問言:「何以露地
無有?」答言:「。」居士:「 戒堂何等?」答言:「。」:「 ?」比丘尼語言:「我等:『
便說戒比丘尼衣服難得五衣我等寧可貿。』以此貿 。」居士譏嫌:「比丘尼
自稱:『正法。』如是 正法貿 難得五衣第一
四方。」比丘尼中有知足頭陀學戒慚愧呵責比丘尼:「云何汝等居士說戒
貿?」比丘尼比丘 世尊世尊爾時以此因緣比丘 呵責比丘尼:「所為威儀
淨行隨順云何 比丘尼居士貿?」時世 無數方便呵責比丘尼比丘
比丘尼多種有漏最初犯戒 比丘尼結戒句義乃至正法久住說戒如是比丘尼檀越
。」

[0729b26]

[0729b27] 所為說戒 說戒

[0729b29] 僧物僧物

[0729c02] 比丘尼檀越所為 眾多不得
突吉羅 著地合掌 :「大姊比丘尼所為
捨墮。」 當作然後如是 :「大姊比丘尼所為
捨墮 比丘尼如是。」 然後:「。」答言
。」比丘尼羯磨 如是堪能羯磨 如是:「大姊比丘尼所為
捨墮 比丘尼如是。」「 比丘尼所為
捨墮大姊 比丘尼默然不忍。」「 比丘尼默然
如是。」突吉羅 有人:「。」突吉羅 淨施
數數一切突吉羅

[0729c27] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅

[0729c28] 語言:「隨意。」

[0729c29] 最初 。 (二十)

[0730a02] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園安隱 舍衛國比丘尼 比丘尼家家乞求
飲食比丘尼 比丘尼自相謂言:「我等安隱比丘尼 舍衛國比丘尼衣服難得
五衣我等寧可貿。」 五衣分之異時安隱比丘尼 舍衛國舍衛
乞食居士:「阿姨?」 答言:「乞食。」:「眾僧?」答言:「。」後日 比丘尼問言:「我等
供給安隱比丘尼?」答言:「。」 問言:「。」答言:「安隱比丘尼 舍衛國我等
安隱舍衛國比丘尼 衣服難得五衣我等寧可以此貿 。』即便貿。」居士譏嫌
比丘尼無有慚愧自稱 :『正法。』云何安隱比丘尼 飲食而後貿如是
我等比丘尼衣服難得五衣我等所以施者安隱供給 。」比丘尼其中知足
頭陀學戒慚愧呵責比丘尼: 「汝等云何居士施物供給安隱比丘尼 貿?」比丘尼
比丘比丘世尊世尊爾時以此 比丘呵責比丘尼:「所為 威儀沙門淨行隨順
云何比丘尼居士施物供給安隱 貿?」時世無數 方便呵責比丘尼比丘:「比丘
多種有漏最初犯戒比丘 結戒句義乃至正法久住說戒 如是比丘尼所為施物
。」

[0730b09] 比丘尼

[0730b10] 所為 更為

[0730b11] 處處

[0730b12] 僧物

[0730b12] 比丘尼所為 施物 懺悔
羯磨五衣乃至數數 突吉羅

[0730b17] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0730b18] 居士 隨意居士語言隨意

[0730b20] 最初。 (二十 )

[0730b22] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 比丘尼居士檀越 居士問訊:「安樂
?」答言:「不安。」問言:「?」答言:「 是故不安。」:「?」答言:「。」「
?」答言:「。」 比丘尼:「 事務比丘尼衣服難得五衣
可以貿?」即便貿 安隱比丘尼居士 居士問言:「阿姨安樂?」答言:「
安樂。」問言:「何以不安?」答言:「 不安。」問言:「?」答言:「。」:「
?」答言:「。」:「 ?」答言:「:『以此 諸事比丘尼衣服難得
。』以此貿。」居士譏嫌:「比丘 厭足自稱:『正法。』如是 正法貿
比丘尼衣服難得五衣 世尊第一四方 。」比丘尼中有知足
學戒慚愧呵責安隱:「 檀越房舍?」比丘尼 比丘比丘世尊世尊爾時
因緣比丘呵責安隱比丘尼:「 威儀沙門淨行隨順 云何檀越
?」時世無數方便呵責比丘: 「安隱比丘尼多種有漏最初犯戒 比丘尼結戒句義乃至正法久住
說戒如是比丘尼檀越 。」

[0730c25] 比丘尼

[0730c26] 所為施物

[0730c27] 所為施物 懺悔
五衣乃至 數數一切突吉羅

[0731a03] 比丘突吉羅 沙彌沙彌尼突吉羅

[0731a04] 檀越檀越處分語言: 「隨意。」語言:「隨意。」

[0731a07] 最初 。 (二十)

[0731a09] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園時眾 比丘尼房舍人間乞求處處 財物比丘尼念言:「以此
諸事比丘尼衣服難得 五衣我等寧可以此貿。」 貿異時居士問言:「
?」答言:「。」問言:「 ?」答言:「我等:『 諸事比丘尼衣服難得五衣我等
寧可以此貿。』貿。」 居士聞已譏嫌:「比丘尼 自稱:『正法。』如是
我等貿我等豈不 衣服難得五衣我等 :『第一四方。』」
比丘尼其中知足頭陀 慚愧呵責比丘尼:「汝等云何 貿?」比丘尼比丘
比丘世尊世尊爾時以此因緣 比丘呵責比丘尼:「所為威儀沙門淨行隨順
云何比丘尼檀越貿?」 方便呵責比丘尼比丘:「 比丘尼多種有漏最初犯戒
比丘尼結戒句義乃至正法 說戒如是比丘尼檀越 施物 。」

[0731b07] 比丘尼

[0731b07] 所為施物施與 僧房僧房

[0731b09] 處處乞求

[0731b09] 僧物

[0731b10] 比丘尼所為施物 懺悔
羯磨 五衣乃至數數一切突吉羅

[0731b15] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼

[0731b16] 語言:「隨意。」若是 語言:「隨意。」

[0731b18] 最初 。 (二十)

[0731b20] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 比丘尼受持好色 狼藉居士寺觀
譏嫌:「比丘尼自稱: 『正法。』如是正法好色 狼藉。」比丘尼
中有知足頭陀學戒慚愧呵責六群比丘:「云何好色 狼藉?」比丘尼比丘
比丘世尊世尊爾時以此因緣 比丘呵責六群比丘:「所為威儀沙門淨行隨順
云何六群比丘受持好色 狼藉?」時世無數方便呵責六群 比丘尼比丘:「六群比丘多種
最初犯戒比丘尼結戒 句義乃至正法久住說戒如是 比丘尼。」

[0731c08] 比丘尼

[0731c09] 比丘尼受持 淨施比丘尼
懺悔羯磨乃至一切突吉羅

[0731c14] 比丘突吉羅式叉摩那 沙彌尼突吉羅

[0731c15] 淨施 不淨
取用命終 惡獸
淨施

[0731c21] 最初。 (二十)

[0731c23] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 比丘尼好色不好 如是料理狼藉
居士寺觀譏嫌:「六群 比丘尼慚愧自稱:『 正法。』如是正法狼藉
。」比丘尼其中 頭陀學戒慚愧呵責六群 :「云何汝等狼藉?」比丘
比丘比丘世尊世尊爾時 以此因緣比丘呵責六群比丘:「 所為威儀沙門淨行
云何六群比丘 狼藉?」時世無數方便呵責六群 比丘尼比丘:「六群比丘多種
最初犯戒比丘尼結戒句義乃至正法久住說戒 比丘尼好色 。」

[0732a12] 比丘尼

[0732a12] 比丘尼 十六淨施十六
比丘尼
羯磨 乃至數數一切突吉羅

[0732a20] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼 吉羅

[0732a21] 淨施
比丘尼命終 遠行惡獸


[0732a27] 最初 。 (二十五)

[0732a29] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 比丘尼坐具比丘尼 比丘比丘白佛佛言:「
涅槃白衣 語言:『。』白衣:『。』
涅槃以此。」 旃檀比丘尼無有 比丘尼:「。」
:「。」比丘尼 異時栴檀比丘尼 比丘尼比丘尼遣使
比丘尼語言:「可見 。」答言:「不得。」 比丘尼栴檀比丘尼:「
。』 ?」比丘尼其中知足頭陀學戒慚愧
栴檀比丘尼:「云何比丘 使?」比丘 比丘比丘世尊世尊
以此因緣比丘呵責栴檀 :「所為威儀沙門淨行隨順云何栴檀比丘
使?」 方便呵責栴檀比丘尼 :「栴檀比丘尼多種有漏最初犯戒
比丘尼結戒句義乃至 說戒如是比丘尼 比丘尼。」

[0732c01] 比丘尼

[0732c01] 涅槃

[0732c02]

[0732c02] 比丘尼 突吉羅 突吉羅比丘尼
懺悔 五衣乃至數數 一切突吉羅

[0732c09] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0732c10] 比丘尼破戒
破見威儀 因緣梵行

[0732c15] 最初 。 (二十)

[0732c17] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 比丘尼非時比丘尼 語言:「世尊比丘尼五衣?」
答言:「我等。」語言:「非時。」 比丘尼其中知足頭陀 學戒慚愧六群比丘:「云何
非時?」比丘尼 比丘世尊世尊爾時以此因緣 比丘呵責六群比丘:「所為
威儀沙門淨行隨順 云何六群比丘非時 ?」時世無數方便呵責六群比丘
比丘:「六群比丘多種有漏 犯戒比丘尼結戒 乃至正法久住說戒如是
比丘尼非時 。」

[0733a04] 比丘尼

[0733a04] 安居 一月五月

[0733a05] 非時

[0733a06]

[0733a07] 比丘尼以此非時 懺悔羯磨
五衣乃至數數 突吉羅

[0733a11] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0733a12] 非時 非時

[0733a13] 。 (二十)

[0733a15] 爾時婆伽婆舍衛國祇樹給孤獨園 難陀比丘尼比丘尼貿 [/]
奪取:「。」 比丘尼其中知足頭陀
慚愧難陀比丘尼:「 比丘尼貿 [/] 奪取:『
。』」比丘尼 比丘比丘世尊世尊爾時以此 因緣比丘呵責難陀比丘尼:「
所為威儀沙門淨行 云何難陀比丘尼 比丘尼貿 [/] ?」無數方便
呵責難陀比丘尼比丘:「 難陀多種有漏最初犯戒 結戒句義乃至正法久住
如是比丘尼比丘尼貿易 [/] 奪取使:『 。』
。」

[0733b06] 比丘尼

[0733b06]

[0733b07] 貿易貿貿 貿貿 乃至

[0733b09] 比丘尼比丘 貿 [/] 突吉羅
象牙衣架繩床大小 突吉羅
懺悔 羯磨 五衣乃至數數一切突吉羅

[0733b17] 比丘 吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0733b19] :「。」 有餘比丘尼語言:「比丘尼 。」無道
破戒破見 威儀為此 梵行

[0733b24] 。 (二十)

[0733b26] 爾時婆伽婆毘舍離獼猴講堂 毘舍離因緣居士 財物比丘尼迦羅出入居士
以為檀越迦羅:「 阿姨財物。」:「。」即為其事 財物歡喜問言:「阿姨?」
便供養。」問言:「阿姨 有所便。」:「何須正使 不見。」居士:「
。」指示:「 如是。」居士譏嫌:「比丘尼 自稱:『正法。』如是正法
正使檀越施與 知足。」:「 。」跋陀比丘
至親居士問言:「 ?」:「便供養。」 語言:「?」:「何須正使
有所不見。」:「?」指示: 「。」居士譏嫌:「比丘尼
自稱:『正法。』如是正法 正使檀越施與 。」語言:「比丘尼
?」比丘尼其中知足 學戒慚愧跋陀 :「云何比丘尼?」
比丘尼比丘比丘世尊世尊爾時以此因緣比丘呵責迦羅 跋陀比丘尼:「所為威儀
沙門淨行隨順 ?」時世無數 方便呵責比丘:「迦羅跋陀
比丘尼多種有漏最初犯戒 比丘尼結戒句義乃至正法久住 說戒如是比丘尼 。」

[0734a04] 比丘尼

[0734a05]

[0734a05]

[0734a05] 十六比丘尼 懺悔
比丘尼羯磨 五衣乃至數數 突吉羅

[0734a11] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0734a12] 出家人為己 自得

[0734a14] 最初 。 (二十)

[0734a16] 爾時婆伽婆毘舍離毘舍離 因緣居士財物迦羅比丘 出入以為檀越
比丘尼:「阿姨財物 ?」答言:「。」即為財物 語言:「阿姨?」:「便
供養。」語言:「有所便。」: 「正使有所不見。」:「 。」指示
語言:「如是。」居士 :「比丘尼自稱:『 。』如是正法五百
正使檀越施與知足。」 :「辦事。」 跋陀比丘尼至親
居士問言:「阿姨?」:「 便供養。」:「 ?」:「正使有所
。」:「?」 指示五百:「。」 譏嫌:「比丘尼自稱:『
正法。』如是正法五百 正使檀越施與知足。」 便:「比丘尼?」比丘尼
其中知足頭陀學戒 迦羅跋陀比丘尼:「云何 五百?」比丘尼
比丘比丘世尊世尊爾時以此 比丘呵責迦羅跋陀比丘尼: 「所為威儀沙門淨行
云何汝等比丘尼 五百?」時世無數方便 呵責比丘:「迦羅跋陀比丘
多種有漏最初犯戒比丘 結戒句義乃至正法久住說戒 如是比丘尼
。」

[0734b23] 比丘尼

[0734b24]

[0734b24]

[0734b25] 比丘尼比丘尼 懺悔
羯磨 五衣乃至數數一切 突吉羅

[0734c01] 比丘突吉羅式叉摩那沙彌 突吉羅

[0734c02] 出家 為己

[0734c04] 。 (三十)

一百十八之一

[0734c07] 爾時婆伽婆迦維羅衛尼俱律 時世以此因緣比丘:「 比丘尼結戒句義乃至
說戒如是

[0734c11] 「比丘尼妄語。 ()

[0734c12] 「比丘尼毀呰。 ()

[0734c13] 「比丘尼兩舌。 ()

[0734c14] 「比丘尼男子宿。 ()

[0734c15] 「比丘尼受戒女人同一宿 宿。 ()

[0734c17] 「比丘尼受具 。 ()

[0734c19] 「比丘尼大戒 僧羯磨。 ()

[0734c21] 「比丘尼大戒人法:『 我見。』。 ()

[0734c23] 「比丘尼男子說法 女人。 ()

[0734c25] 「比丘尼 () 。

[0734c26] 「比丘尼鬼神。 (十一)

[0734c27] 「比丘尼。 (十二)

[0734c28] 「比丘尼。 (十三)

[0734c29] 「比丘尼繩床臥具 。 (十四)

[0735a03] 「比丘尼僧房臥具 。 (十五)

[0735a06] 「比丘尼比丘尼住處後來中間 臥具止宿念言:『 。』如是因緣威儀。 (十六)

[0735a09] 「比丘尼比丘尼眾僧 。 (十七)

[0735a11] 「比丘尼繩床 。 (十八)

[0735a13] 「比丘尼 。 (十九)

[0735a15] 「比丘尼指授二三。 (二十) 。

[0735a17] 「比丘尼一食比丘尼一食受者。 (二十)

[0735a19] 「比丘尼行道大會 沙門施食。 (二十)

[0735a22] 「比丘尼檀越 比丘尼比丘尼
寺中比丘尼。 (二十)

[0735a27] 「比丘尼非時。 (二十)

[0735a28] 「比丘尼宿食噉。 (二十五)

[0735a29] 「比丘尼受食 。 (二十)

[0735b02] 「比丘尼 比丘尼。 (二十)

[0735b05] 「比丘尼中有。 (二十)

[0735b07] 「比丘尼中有 。 (二十)

[0735b09] 「比丘尼男子露地 。 (三十) 。

[0735b11] 「比丘尼比丘尼如是:『大姊 聚落。』比丘尼 比丘尼如是:『大姊
。』以是因緣 方便。 (三十)

[0735b16] 「比丘尼四月比丘尼 。 (三十二)

[0735b18] 「比丘尼軍陣因緣。 (三十 )

[0735b20] 「比丘尼因緣宿宿 。 (三十)

[0735b22] 「比丘尼宿宿軍陣 勢力。 (三十)

[0735b24] 「比丘尼飲酒。 (三十六)

[0735b25] 「比丘尼水泥。 (三十)

[0735b26] 「比丘尼比丘尼 (三十)

[0735b28] 「比丘尼。 (三十)

[0735b29] 「比丘尼比丘尼。 (四十)

[0735c01] 「比丘尼半月洗浴比丘尼 遠行
(四十)

[0735c04] 「比丘尼露地 。 (四十)

[0735c06] 「比丘尼比丘尼坐具。 (四十)四分律卷第二十

* * *

【經文資訊】大正藏第 22 No. 1428 四分律
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary