NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》

Scroll 55

四分律卷第五十五 (第四分之)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

調之一

[0971c11] 爾時世尊毘舍離優波離著地合掌白佛:「須提那 二行不淨波羅
?」佛言:「優波離最初。」

[0971c14] 時婆比丘愁憂淨行 二行不淨:「世尊 比丘比丘不淨行婬
波羅夷愁憂淨行 二行不淨波羅夷?」 云何同伴比丘:「世尊比丘
比丘不淨行婬波羅夷 愁憂淨行 二行不淨波羅夷 長老白佛奉行
佛法淨行 。」比丘頭面 以此因緣世尊世尊爾時以此 比丘無數方便呵責比丘
:「所為威儀沙門淨行隨順云何 二行不淨便波羅夷
有餘比丘愁憂 行者捨戒佛法 淨行出家大戒。」

[0972a05] 爾時優波離 偏袒著地合掌世尊 :「?」佛言:「波羅夷。」
?」佛言:「波羅夷。」:「 ?」佛言:「波羅夷。」:「
?」佛言:「偷蘭遮。」:「?」佛言:「 。」:「不淨?」
:「波羅夷。」:「不淨 ?」佛言:「波羅夷。」:「女人 不淨?」佛言:「波羅夷。」「
不淨?」佛言:「 。」

[0972a16] 比丘不淨 波羅夷佛言:「如是鹿孔雀如是一切波羅夷。」

[0972a19] 爾時世尊毘舍離乞食比丘 獼猴比丘 乞食中食有餘獼猴
獼猴遂便親近隨逐東西乃至比丘不淨時眾比丘房舍 臥具獼猴比丘
現相比丘如是:「 我等現相如是無有 獼猴?」即便 乞食比丘
獼猴獼猴不淨比丘 問言:「長老比丘不得不淨?」 答言:「畜生。」比丘
頭面一面以此因緣 世尊世尊爾時以此因緣比丘呵責 乞食比丘:「所為威儀沙門
淨行隨順云何 獼猴不淨便波羅夷 。」爾時優波離
著地合掌世尊:「大德比丘 不淨波羅夷?」佛言:「。」

[0972b11] 爾時世尊王舍城難提比丘坐禪 心解脫第四禪天女 比丘便比丘
比丘比丘 便難提比丘便於
不淨不淨無有 :「世尊比丘不得 不淨不淨波羅夷 不淨無有波羅夷
云何?」同伴比丘:「世尊 比丘不淨波羅夷不淨波羅
善哉長老白佛 奉行。」比丘頭面作禮 以此因緣世尊世尊爾時以此
比丘:「難提比丘波羅 白四羯磨如是比丘著地合掌如是
:『大德難提比丘婬欲 波羅夷慈愍波羅夷。』如是第二第三
堪能羯磨如是:『大德難提比丘婬欲 波羅夷
難提比丘波羅夷如是。』『大德難提比丘婬欲 波羅夷難提比丘波羅夷
長老難提比丘波羅夷 默然不忍羯磨。』第二第三 。『難提比丘波羅夷
默然如是。』波羅夷 隨順隨順行法人大 沙彌受教
比丘尼說戒 問答毘尼使 知事差別 使命聚落
比丘外道白衣隨順 比丘俗語 相似從此 羯磨羯磨清淨比丘
水器禮拜 問訊清淨比丘 清淨比丘憶念 說戒自恣清淨
比丘波羅夷比丘說戒羯磨。」比丘如是語:「比丘 波羅夷?」 佛言:「。」

[0973a03] 爾時比丘軟弱男根:「波羅夷 ?」佛言:「。」

[0973a05] 比丘男根 大便道中:「波羅夷?」 :「。」

[0973a07] 比丘男根比丘 比丘以為:「 波羅夷?」佛言:「比丘。」

[0973a10] 乞食比丘晨朝白衣白衣小兒男根比丘 :「波羅夷?」佛言:「。」

[0973a13] 比丘比丘行婬:「 波羅夷?」問言:「?」答言:「。」佛言: 「波羅夷。」

[0973a15] 比丘沙彌行婬:「 ?」佛言:「沙彌」?答言:「。」 :「。」

[0973a17] 沙彌大比丘行婬佛言:「比丘?」答言:「。」佛言:「。」

[0973a19] 沙彌沙彌行婬佛言:「 ?」答言:「。」佛言:「。」

[0973a20] 比丘 行婬佛言:「?」 答言:「。」佛言:「。」

[0973a22] 比丘 沙彌行婬佛言:「 沙彌?」答言:「。」佛言:「 。」

[0973a25] 沙彌比丘行婬 佛言:「?」答言:「。」佛言:「 。」

[0973a27] 沙彌沙彌行婬 佛言:「沙彌?」答言:「 。」佛言:「。」

[0973a29] 比丘自身 :「不覺 。」行婬佛言:「 。」

[0973b03] 比丘男根念言:「行婬 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b04] :「女人行婬不覺 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b07] 比丘:「女人行婬 。」行婬佛言:「波羅 。」

[0973b09] 比丘:「女人 不覺。」即便行婬佛言: 「波羅夷。」

[0973b11] 比丘:「瞋恚 行婬。」即便行婬 佛言:「波羅夷。」比丘:「
苦痛女人行婬。」即便 行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b15] 比丘: 「身根女人行婬不覺 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b17] 比丘:「女人行婬 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b19] 比丘:「黃門行婬 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b21] 比丘:「男子行婬 。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0973b23] 女人比丘行婬比丘佛言:「比丘?」答言:「。」 :「。」

[0973b26] 黃門比丘行婬佛言:「比丘?」答言:「。」佛言:「 。」

[0973b28] 男子比丘行婬 佛言:「比丘?」答言:「 。」佛言:「。」

[0973c01] 比丘沙彌 蘭若比丘大便行婬身受 佛言:「?」答言:「。」佛言
波羅夷。」

[0973c04] 比丘沙彌阿蘭若比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那大小便道 行婬佛言:「?」
答言:「。」佛言:「。」

[0973c07] 比丘沙彌 阿蘭若比丘大便行婬 佛言:「比丘?」答言:「。」
佛言:「。」

[0973c10] 比丘沙彌 蘭若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小 便道行婬佛言:「
沙彌尼?」答言:「。」佛言:「。」

[0973c14] 比丘沙彌阿蘭若 大便行婬不覺 問言:「?」答言:「不覺。」佛言:「
。」

[0973c17] 比丘沙彌阿蘭若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便 行婬不覺
問言:「?」答言:「不覺。」佛言:「沙彌尼 。」

[0973c21] 比丘沙彌阿蘭若比丘大便行婬 佛言:「?」答言:「。」
佛言:「。」

[0973c24] 比丘沙彌 阿蘭若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道行婬不覺
佛言:「?」答言:「。」佛言:「 。」

[0973c28] 比丘沙彌 比丘大便行婬不覺已知佛言:「?」答言
。」佛言:「。」

[0974a02] 比丘沙彌 比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小 便道行婬不覺
:「?」答言:「。」佛言:「。」

[0974a05] 蓮華比丘尼 不覺不淨 :「不淨無有?」
佛言:「比丘尼 。」

[0974a10] 爾時難陀比丘尼在華 眾人佛言:「 ?」答言:「大德。」佛言
比丘尼如是。」

[0974a13] 爾時乞食 比丘晨朝白衣 比丘便比丘慈愍解放比丘二見不淨
:「波羅夷。」便 不淨比丘如是:「比丘 ?」佛言:「 。」

[0974a20] 比丘晨朝 溺水比丘便比丘慈愍私通
不淨:「波羅夷。」便不淨比丘: 「比丘?」佛言:「
應作如是。」

[0974a26] 女人 空中乞食比丘女人語言
大德。」比丘答言:「 中非。」 不淨:「
波羅夷。」女人不淨比丘 :「比丘?」佛言:「如是。」

[0974b05] 比丘 行婬佛言:「波羅夷。」

[0974b06] 比丘 小便小便男根 便問言:「比丘?」
答言:「。」佛言:「。」

[0974b09] 比丘 便小便男根 問言:「?」答言:「。」佛言:「 波羅夷。」

[0974b12] 比丘羅婆 男根問言:「 ?」答言:「。」佛言:「。」

[0974b14] 比丘 羅婆男根 問言:「?」答言:「。」佛言: 「波羅夷。」

[0974b17] 比丘大小便道中間行婬 佛言:「偷蘭遮 [*] 繩床大小
一切偷蘭遮。」

[0974b21] 爾時乞食比丘晨朝 白衣仰臥:「男根便波羅夷。」
女根佛言:「僧殘。」

[0974b24] 比丘男根 問言:「?」答言:「
。」佛言:「 。」

[0974b28] 比丘浴室 比丘比丘比丘 便行婬佛言:「
?」答言:「。」佛言:「 。」

[0974c04] 爾時世尊舍衛國比丘 男根眾多女人僧坊觀看 比丘比丘男根慚愧
女人中有比丘行婬行婬華鬘 比丘不覺不淨
男根華鬘便如是:「不淨 男根華鬘無有女人行婬 ?」問言:「?」答言:「不覺。」佛言:「
。」

[0974c13] 舍衛國 比丘尼母子夏安居母子數數相見 相見欲心母語:「從此
。」佛言: 「波羅夷。」

[0974c17] 比丘女人行婬佛言:「波羅夷波羅夷 一切偷蘭遮偷蘭
。」

[0974c20] 爾時婆私比丘:「男根女根 行婬。」比丘言行 佛言:「波羅夷。」

[0974c22] 蘇摩婆私 :「行婬外出。」 言行佛言:「波羅夷。」

[0974c24] 比丘:「樹葉男根行婬 。」言行佛言:「波羅夷。」

[0974c27] 爾時比丘女人衣服 莊嚴即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0974c28] 比丘比丘 女根大便即便命終
問言:「?」答言:「殺心。」 :「波羅夷。」

[0975a03] 比丘 行婬佛言:「偷蘭遮。」

[0975a04] 行婬佛言:「偷蘭遮。」

[0975a05] 比丘天女 行婬佛言:「波羅夷阿修羅龍女 餓鬼畜生能變行婬一切 波羅夷。」

[0975a08] 比丘晨朝白衣 乞食女人 :「男根
。」即便行婬佛言:「波羅夷。」

[0975a12] 爾時世尊舍衛國比丘阿蘭若 女人比丘行婬 比丘比丘不淨
念言:「行婬。」 :「?」答言:「不覺。」佛言:「比丘 如是。」

[0975a18] 爾時世尊比丘阿蘭若 女人比丘行婬比丘
比丘問言:「?」答言:「。」 佛言:「女人突吉羅。」

[0975a22] 時世 比丘阿蘭若思惟 在前比丘阿羅漢男根比丘行婬比丘如是語
阿羅漢男根?」比丘白佛 :「五事因緣男根大便小便欲心五事
阿羅漢欲心男根無有。」

[0975b01] 爾時世尊王舍城王子無畏男根女人女人 行婬女人憂愁便:「
:『狂人如是?』 答言:『王子何以
王子行婬是故。』」 無畏女人 如是問言:「如是?」
答言:「王子是故。」 無畏語言:「云何侍女 ?」無畏慚愧異時
王子無畏:「女人安置 城門如是:『如是病者 行婬。』」比丘如是
:「男根女人?」佛言:「波羅夷。」

[0975b17] 爾時 :「女根 以此。」即便比丘如是
:「生人行婬?」佛言:「偷蘭 。」

[0975b22] 爾時世尊王舍城優波離 著地合掌白佛:「大德 師子?」
佛言:「最初。」白佛:「大德 空處守護 ?」佛言:「波羅夷。」「
?」佛言:「波羅夷。」「 ?」佛言:「偷蘭 偷蘭
。」「?」 :「偷蘭遮。」「?」
佛言:「偷蘭遮。」「?」 :「突吉羅。」「?」
佛言:「突吉羅。」「?」 佛言:「突吉羅。」「 ?」佛言:「波羅夷。」「
?」佛言:「波羅夷。」「 ?」佛言:「波羅夷。」「 ?」佛言:「波羅夷。」

[0975c12] 爾時世尊波羅 [*] 。時世人民飢餓 乞食難得乞食比丘晨朝 白衣女人
比丘左右不見:「 有益。」問言:「 ?」答言:「。」佛言:「
波羅夷 一切波羅夷。」

[0975c19] 比丘晨朝白衣 左右不見念言:「有益。」
問言:「?」答言:「 。」佛言:「波羅夷。」

[0975c23] 乞食比丘晨朝白衣 左右不見念言:「 有益。」問言:「
?」答言:「。」佛言:「 波羅夷。」

[0975c28] 比丘 問言:「?」答言:「。」 佛言:「波羅夷。」

[0976a01] 念言:「。」便問言:「
?」答言:「。」佛言:「方便 偷蘭遮。」

[0976a05] 乞食比丘晨朝 白衣 問言:「?」答言:「
。」佛言:「方便偷蘭遮。」

[0976a08] 乞食比丘晨朝白衣 坐床左右不見:「 有益。」即便問言:「?」
答言:「。」佛言:「波羅夷。」

[0976a12] 乞食比丘晨朝白衣坐床 左右不見:「有益。」
問言:「?」答言:「 。」佛言:「波羅夷。」

[0976a16] 乞食比丘晨朝白衣 坐床取用問言:「?」
:「。」佛言:「不問 取用。」

[0976a20] 比丘塔廟 問言:「?」答言:「。」佛言: 「塔廟。」

[0976a22] 比丘 比丘:「長老汝等 以此長老。」
比丘即為便佛言:「?」答言: 「。」佛言:「過關便波羅夷。」

[0976a26] 眾多比丘方便佛言:「一切波羅夷。」

[0976a28] 比丘方便中有 佛言:「一切波羅夷。」

[0976b02] 眾多比丘方便 中有 佛言:「偷蘭遮 波羅夷。」

[0976b05] 眾多比丘方便 :「我等波羅夷。」
佛言:「波羅夷。」

[0976b08] 比丘方便:「我等
波羅夷。」佛言:「波羅 。」

[0976b12] 時眾比丘方便: 「我等波羅夷。」佛言:「
。」

[0976b15] 比丘聚落 :「?」答言:「。」佛言:「 波羅夷。」

[0976b17] 比丘:「 無價。」佛言:「 ?」答言:「。」佛言:「
波羅夷。」

[0976b20] 勇健信樂 世尊出家破戒比丘:「長老 財物
財物。」答言:「。」比丘 便比丘:「信樂 出家應作如是惡事。」破戒比丘
語言:「財物。」答言:「 。」問言:「何以?」答言:「思惟:『出家。』以是
。」異時破戒比丘 比丘 答言:「如是:『
出家應作如是。』?」問言:「 ?」因緣白佛佛言:「 突吉羅。」

[0976c05] 比丘 佛言:「偷蘭遮。」

[0976c06] 比丘 佛言:「偷蘭遮 。」

[0976c08] 比丘佛言:「波羅夷。」

[0976c09] 眾多白衣 比丘 白衣:「大德
。」答言:「。」問言:「?」答言:「 。」佛言:「應作
。」

[0976c15] 比丘遠行 聚集 比丘比丘
比丘語言:「 。」答言:「!」 佛言:「?」答言:「。」
:「。」

[0976c21] 居士 遠行 取與比丘 比丘居士不見
寺中比丘語言:「。」比丘 答言:「!」問言: 「?」答言:「。」佛言:「
如是。」

[0976c28] 牧牛 比丘:「世尊比丘。」
:「大德 ?」比丘:「。」牧牛:「 寧可。」比丘
白佛佛言:「打死。」

[0977a05] 眾多小兒 比丘小兒語言:「
。」比丘答言:「。」問言:「?」答言:「。」 佛言:「。」

[0977a10] 六群 石蜜小兒人間父母 比丘:「大德?」答言:「
。」小兒問言:「 ?」答言:「。」佛言:「波羅夷。」

[0977a15] 比丘佛言: 「便波羅夷。」

[0977a16] 比丘佛言:「波羅夷。」

[0977a17] 比丘 佛言:「方便 。」

[0977a19] 比丘不滿 如是:「前後不滿波羅 。」佛言:「前後滿波羅夷。」

[0977a21] 居士比丘語言:「 。」答言:「。」比丘
:「。」居士 :「不得。」比丘 比丘:「居士
?」答言:「居士。」比丘:「 ?」因緣便問言:「 ?」因緣佛言:「應作 。」

[0977b01] 優波離 白佛:「減損
?」佛言:「 波羅夷。」

[0977b05] 比丘 佛言:「?」答言:「。」佛言:「 波羅夷。」

[0977b07] 爾時眾僧六群比丘問言: 「?」答言:「。」佛言:「波羅夷。」

[0977b09] 檀越 佛言:「波羅夷。」

[0977b11] 比丘白衣 佛言:「波羅夷。」

[0977b13] 比丘 :「波羅夷。」比丘 佛言:「若非護者。」

[0977b15] 旃陀羅蘇摩事故憂愁如是語:「 。」阿夷
聰明即為 比丘便求覓阿夷 語言:「。」答言:「
:『 。』是故。」問言: 「?」因緣佛言:「
如是。」

[0977b25] 比丘 僧伽梨復有比丘達多聚落乞食便求覓
達多即便:「。」答言:「 !」問言:「 ?」答言:「。」佛言:「
。」

[0977c02] 清淨僧伽梨比丘不問 聚落乞食主謂便
語言:「。」 答言:「!」問言:「 ?」答言:「。」佛言:「
不問聚落。」

[0977c08] 比丘佛言:「波羅夷 種種一切波羅夷。」

[0977c11] 比丘佛言:「 波羅夷 種種一切波羅夷。」

[0977c13] 佛言:「波羅夷。」

[0977c14] 比丘甘蔗佛言:「波羅夷。」 比丘佛言:「波羅夷。」

[0977c16] 比丘蓮華佛言:「波羅夷 一切
波羅夷一切 。」

[0977c20] 比丘比丘如是意言:「。」比丘 白佛佛言:「檀越受食 。」

[0977c23] 比丘佛言:「 。」

[0977c24] 比丘守護佛言:「波羅夷。」

[0977c25] 比丘 佛言:「波羅夷。」

[0977c26] 比丘問言:「?」答言:「。」佛言:「 妄語。」

[0977c28] 比丘比丘 繩床使比丘即為佛言:「方便波羅夷使者。」

[0978a01] 比丘繩床使佛言:「波羅夷。」

[0978a03] 眾多 比丘輿六群比丘六群比丘 :「住處輿。」佛言:「在此
波羅夷道中住處波羅 。」

[0978a07] 六群比丘恒水中有 :「我等身手。」 :「?」因緣佛言:「
如是。」

[0978a10] 比丘 彼岸佛言:「波羅夷彼岸 陸地
一切波羅夷方便偷蘭遮。」

[0978a14] 比丘阿夷羅婆 水流比丘 便:「。」第二比丘:「
。」取得便佛言:「?」 答言:「。」佛言:「 。」

[0978a19] 比丘花鬘佛言:「波羅夷。」

[0978a20] 中有眾多鳥巢後夜 坐禪比丘比丘除去 鳥巢
比丘佛言:「鳥獸無用 如是。」

[0978a24] 中有比丘使 比丘 佛言:「畜生無用如是 。」

[0978a27] 六群比丘 佛言:「波羅夷。」

[0978a29] 鹿中有鹿六群比丘 佛言:「波羅夷。」

[0978b02] 比丘 阿蘭若比丘 比丘便解放比丘問言
?」答言:「慈心。」佛言:「 應作如是。」

[0978b06] 比丘 蘭若比丘左右不見念言:「有益。」
得意便:「?」比丘問言:「?」答言:「。」佛言:「 波羅夷。」

[0978b11] 鹿鹿 比丘佛言:「。」

[0978b12] 獵師鹿鹿獵師鹿 比丘:「如是如是鹿?」比丘不見 不見處處求覓獵師
比丘:「沙門釋子無有慚愧妄語調 :『正法。』鹿不見如是 ?」比丘白佛佛言:「。」

[0978b18] 比丘 波利迦羅佛言:「波羅夷。」

[0978b19] 比丘波利迦羅 :「波羅夷。」

[0978b21] 比丘波利迦羅 佛言:「方便偷蘭遮。」

[0978b23] 比丘繩床大小 佛言:「一切 。」

[0978b25] 比丘繩床:「 。」佛言:「。」

[0978b26] 比丘 大小 :「。」佛言:「 。」

[0978b29] 比丘佛言:「波羅夷。」 [-+] 、婆婆
守護樹葉佛言:「一切波羅夷。」

[0978c03] 比丘衣架 佛言:「波羅夷。」

[0978c04] 比丘 上衣佛言:「波羅夷。」

[0978c05] 比丘 佛言:「方便 偷蘭遮。」

[0978c07] 比丘衣架 問言:「?」答言:「 。」佛言:「波羅夷。」

[0978c09] 眾多 比丘六群比丘白衣 中有六群比丘
佛言:「?」答言:「。」 佛言:「方便偷蘭遮。」

四分律卷第五十五

* * *

【經文資訊】大正藏第 22 No. 1428 四分律
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary