Back to collection

Si Fen Seng Jie Ben 四分僧戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

四分僧戒本 (曇無德)
後秦罽賓三藏佛陀耶舍

稽首諸佛, 比丘僧
毘尼, 正法久住
, 
聖法, 
四棄, 僧殘
三十捨墮, 
毘婆尸, 毘舍拘留孫
拘那含牟尼, 迦葉釋迦文
世尊大德, 
善說, 
譬如, 不堪有所
如是, 不得生天
生天, 生人
, 毀損
, 
如是, 恐懼
, 
說戒如是, 
, 進退
說戒如是, 
世間, 
星月, 眾聖
一切, 戒經
如來禁戒, 半月半月

[1023b13] 「和合僧集會大戒不來諸比丘 清淨比丘尼受教 何所作為?」 (答言:「說戒羯磨。」)
大德十五 布薩說戒時到忍聽和合說戒 如是大德說戒現前默然善思發露默然
清淨如實如是諸比丘在於乃至憶念有罪發露發露妄語佛說妄語
道法比丘憶念有罪欲求清淨發露發露安隱發露 說戒大德清淨? (如是)
大德清淨默然如是

[1023b27] 「大德四棄半月半月戒經中說 比丘不捨自悔 不淨行淫欲法乃至畜生比丘波羅
不共

[1023c02] 「比丘聚落閑靜 不與取大臣
出國:『所知。』比丘 如是波羅夷不共

[1023c06] 「比丘人命持刀授與:『男子不生。』
思惟種種方便比丘 波羅夷不共

[1023c10] 「比丘所知自稱:『上人 入聖勝法我見。』異時
不問自清淨如是說:『不知 虛誑妄語。』增上慢比丘 不共

[1023c15] 「大德四波羅夷法比丘一一 波羅夷不得諸比丘 比丘波羅夷
清淨? (如是)

[1023c19] 「大德清淨默然如是

[1023c20] 「大德十三僧伽半月半月 中說比丘夢中僧伽
比丘婬欲女人一一身分僧伽

[1023c24] 「比丘婬欲女人婬欲麁惡 婬欲麁惡語者僧伽

[1023c26] 「比丘婬欲女人:『大姊 梵行持戒精進修善婬欲法供
如是供養第一。』如是語僧伽

[1024a01] 「比丘往來彼此 私通乃至須臾僧伽

[1024a04] 「比丘為己 十二 比丘處所比丘指示處所
無妨比丘難處 為己比丘處所過量 僧伽

[1024a10] 「比丘大房為己比丘 處所比丘處所難處無妨比丘難處大房為己
比丘處所僧伽

[1024a14] 「比丘恚所覆波羅夷比丘 波羅夷比丘淨行異時不問。『瞋恚
。』比丘語者僧伽

[1024a18] 「比丘恚所覆 波羅夷比丘波羅夷 比丘淨行異時不問
比丘自言:『瞋恚故作僧伽

[1024a23] 「比丘和合僧方便和合僧 不捨比丘比丘:『大德 方便和合僧破僧堅持
大德和合歡喜同一 水乳佛法中有增益安樂。』比丘 堅持不捨比丘事故
乃至不捨僧伽

[1024b01] 「比丘有餘若一乃至無數 比丘 比丘:『大德比丘
法語比丘比丘比丘我等 喜樂比丘我等。』比丘 比丘:『大德比丘
比丘比丘比丘我等喜樂比丘我等何以比丘 法語比丘比丘大德和合
汝等樂欲和合僧大德和合歡喜 同一水乳佛法增益 安樂。』比丘如是堅持不捨比丘
事故乃至不捨 僧伽

[1024b14] 「比丘聚落城邑行惡 惡行諸比丘
比丘:『大德行惡行惡 大德行惡 村落不須。』比丘
比丘:『大德諸比丘 有如同罪比丘。』 :『大德:「諸比丘
有如同罪比丘 。」何以諸比丘大德行惡行惡
。』比丘如是堅持不捨 事故乃至 僧伽

[1024b28] 「比丘惡性不受戒法諸比丘 如法自身不受:『大德
大德大德。』比丘比丘:『大德自身不受大德自身大德
如法諸比丘諸比丘如法大德如是 佛弟子增益展轉展轉展轉 懺悔。』比丘如是堅持不捨比丘
事故乃至不捨僧伽

[1024c09] 「大德十三僧伽初犯 乃至比丘一一波利婆沙波利婆沙
摩那埵摩那埵出罪二十 比丘不滿二十 比丘比丘不得諸比丘
大德清淨? (如是)

[1024c16] 「大德清淨默然如是

[1024c17] 「大德不定半月半月戒經中說 比丘女人可作 非法優婆夷三法中一一法
波羅夷僧伽 自言:『。』三法一一 波羅夷僧伽
如法比丘不定

[1024c24] 「比丘女人不可 麁惡婬欲優婆夷二法 一一僧伽
自言:『。』二法一一 優婆夷 如法比丘不定

[1025a01] 「大德不定大德 清淨? (如是)

[1025a03] 「大德清淨默然如是

[1025a04] 「大德三十提法半月半月戒經中說比丘 長衣不淨


[1025a08] 「比丘比丘三衣 一一衣宿僧羯磨

[1025a11] 「比丘比丘 便成衣 不足一月滿足


[1025a15] 「比丘比丘尼貿易

[1025a17] 「比丘使比丘尼

[1025a19] 「比丘居士居士 比丘

[1025a22] 「比丘是非居士居士自恣比丘知足 受者

[1025a25] 「比丘居士居士比丘:『如是 某甲比丘。』比丘不受自恣便
居士如是說:『善哉居士如是 。』

[1025b01] 「比丘居士居士比丘如是: 『我曹如是某甲比丘。』比丘
自恣居士如是說:『善哉居士如是。』

[1025b06] 「比丘大臣婆羅門居士居士 遣使比丘:『如是某甲
比丘。』使比丘比丘:『大德 受取。』比丘使如是:『 合時清淨。』
使比丘:『大德執事?』 :『僧伽藍優婆塞 執事諸比丘執事。』使執事
比丘如是:『大德 某甲執事大德 。』比丘執事
三反語言:『。』三反憶念 不得在前默然 憶念在前默然
不得求得 不得 遣使語言:『遣使某甲比丘
比丘不得使。』 ()

[1025b25] 「比丘綿臥具

[1025b26] 「比丘羊毛臥具

[1025b28] 「比丘臥具應用二分羊毛三分 四分比丘臥具不用二分 羊毛三分四分臥具


[1025c03] 「比丘臥具不捨 僧羯磨

[1025c05] 「比丘坐具壞色比丘坐具 壞色


[1025c09] 「比丘行道羊毛比丘 自持由旬無人自持

[1025c12] 「比丘使比丘尼羊毛

[1025c14] 「比丘 受者

[1025c16] 「比丘種種寶物

[1025c18] 「比丘種種販賣。 (二十)

[1025c19] 「比丘長鉢不淨

[1025c21] 「比丘比丘展轉乃至

[1025c24] 「比丘使

[1025c26] 「比丘居士居士使比丘比丘不受自恣便
極好齊整我少。』比丘乃至一食

[1026a02] 「比丘比丘瞋恚使 奪取:『。』比丘

[1026a05] 「比丘石蜜

[1026a07] 「比丘一月求雨浴衣半月比丘一月求雨浴衣半月

[1026a10] 「比丘滿三月乃至

[1026a13] 「比丘三月安居八月十五滿恐怖難處比丘如是三衣一一衣村舍因緣
宿乃至

[1026a17] 「比丘僧物 。 (三十)

[1026a19] 「大德三十提法 大德清淨? (如是)

[1026a21] 「大德清淨默然如是

[1026a22] 「大德九十提法半月半月戒經中說

[1026a23] 「比丘妄語

[1026a24] 「比丘種類比丘

[1026a25] 「比丘兩舌語

[1026a26] 「比丘女人宿

[1026a27] 「比丘大戒宿

[1026a29] 「比丘受具

[1026b01] 「比丘比丘麁惡大戒 僧羯磨

[1026b03] 「比丘大戒過人:『我見。』

[1026b05] 「比丘女人說法語者 男子

[1026b07] 「比丘。 ()

[1026b08] 「比丘鬼神

[1026b09] 「比丘妄作他者

[1026b10] 「比丘

[1026b11] 「比丘繩床臥具露地自舉

[1026b13] 「比丘僧房臥具 自舉

[1026b16] 「比丘先知比丘住處後來其中 臥具止宿念言:『我去。』 因緣威儀

[1026b19] 「比丘比丘不喜僧房

[1026b21] 「比丘繩床

[1026b23] 「比丘

[1026b25] 「比丘大房 。 (二十)

[1026b27] 「比丘不差教授比丘尼

[1026b28] 「比丘教授比丘尼乃至日沒

[1026c01] 「比丘諸比丘如是:『諸比丘飲食教授比丘尼

[1026c03] 「比丘比丘尼貿易

[1026c04] 「比丘比丘尼

[1026c05] 「比丘比丘尼

[1026c06] 「比丘比丘尼同道乃至聚落 恐怖

[1026c08] 「比丘比丘尼乘船上水

[1026c10] 「比丘比丘尼讚歎因緣施主 先有

[1026c12] 「比丘婦人同道乃至聚落 。 (三十)

[1026c14] 「比丘一食比丘一食

[1026c16] 「比丘展轉

[1026c18] 「比丘道行大會沙門 施食

[1026c21] 「比丘檀越殷勤比丘 應分比丘
比丘不分 比丘

[1026c25] 「比丘食法

[1026c27] 「比丘比丘 殷勤:『