Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》

Scroll 19

Click on any word to see more details.

阿毘達磨發智論卷第十九
尊者迦多衍尼子

三藏法師玄奘 

定蘊第七中一第五

一行  正性二智
  
不定覺支  天眼
退五通  

[1019c17] 三三摩地空無無相成就 如是成就如是 成就無相成就無相
如是成就無相成就無相如是

[1019c22] 成就過去未來如是成就 過去成就 不成成就過去
現在現在成就現在 過去成就 不成成就未來現在
現在成就現在未來 如是成就過去未來現在未來 成就現在現在成就未來現在
過去成就 不成成就未來過去 現在成就未來過去現在
過去現在現在過去過去 成就未來過去現在 現在過去現在
現在現在過去 現在過去 現在現在成就過去
現在未來如是成就現在 過去未來未來成就過去 成就不成
成就過去未來現在現在 無相

[1020a16] 成就過去過去 成就不成成就過去過去
成就不成成就過去未來如是 未來過去
成就不成 過去現在現在 現在過去
成就不成 過去過去現在成就 過去現在過去現在
現在過去過去現在成就過去 過去現在 現在過去現在
空無現在 過去現在 過去現在空無
現在成就過去現在 過去成就 不成成就過去
未來現在未來成就現在 在前成就未來現在過去 成就
不成成就過去過去未來 未來成就過去成就 不成成就過去
未來過去 不成成就 過去過去未來現在成就
過去未來過去現在未來 現在過去過去未來現在 未來現在成就過去未來
現在 現在未來現在過去 現在
過去未來現在空無 現在過去未來現在 現在成就過去
現在過去 成就不成

[1020b28] 成就過去過去無相 成就不成 成就過去無相過去
成就 不成成就過去未來無相 成就未來無相過去
成就 不成成就過去現在無相 現在成就現在無相過去
成就 不成成就過去過去現在 無相成就過去過去現在無相
過去現在現在過去 現在成就過去過去現在無相 無相
在前過去現在空無無相現在現在過去 無相現在
過去現在空無無相現在 成就過去現在無相過去 成就
不成成就過去未來現在 無相成就過去未來現在無相未來現在未來現在成就過去
未來現在無相得無 未來現在 無相現在未來現在
無相現在成就未來現在無相過去成就 不成成就過去
過去未來無相成就過去 未來無相未來過去過去 成就過去過去未來無相
得無未來過去 得無 未來空無成就過去
未來無相過去 不成 過去過去未來現在無相
過去過去未來現在無相未來 過去現在未來現在過去 未來現在過去未來現在成就
過去未來現在無相 得無未來過去現在 得無現在
未來現在過去 現在過去未來 現在空無無相現在
過去未來現在空無無相現在成就過去未來現在無相 過去成就
不成無相 無相差別 過去過去過去 無相

[1021a25] 修空答應 四句修空現在 非空得無現在得無
現在修空現在得無現在修空得無 世俗智現在修空
得無現在得無現在修空 世俗智現在世俗智 現在修空一切異生染污心
無想定滅盡定無想天修空 無相答應四句修空 無相現在現在
無相得無現在修空無相無相非空得無現在 無相現在修空現在
無相得無現在修空 世俗智現在修空無相 得無現在得無現在
修空無相世俗智現在 世俗智現在修空無相一切異生 無想定滅盡定無想天
無相無相答應 四句無相得無現在 得無現在無相
無相得無現在 得無現在得無 現在無相得無現在
世俗智現在 無相世俗智 在前世俗智現在無相
一切異生染污心無想定滅盡定無想天

[1021b28] 無相 非空無相見道 無相非空
無相空無 無相空無 空無
無相非空空無 無相 無相非空無相 異生

[1021c09] 云何作意正性離生無常無我思惟行入正性離生欲界繫盡智觀念乃至
觀念盡智 觀念觀念 盡智無生智

[1021c15] 無漏靜慮輕安等覺 差別無漏第二靜慮輕安 覺支差別差別

[1021c18] 等持等持 答應四句等持 思惟靜慮思惟
第二靜慮等持 靜慮不出靜慮思惟 等持思惟
靜慮思惟第二靜慮 等持思惟 靜慮多時苾芻乃至
世尊弟子 阿羅漢果無漏無所有處

[1021c29] 尊者大目乾連具壽 眾多龍象 尊者

[1022a04] 不定一切聰慧無明不定一切聰慧無明聰慧無明 不定邪定一切聰慧
聰慧一切聰慧無明 邪定不定一切不成等覺不定一切不成等覺不成
等覺不定邪定一切成就 等覺成就等覺一切 不成等覺邪定

[1022a13] 成就等覺成就無漏法成就 等覺成就無漏法成就無漏法 覺支異生不成等覺不成
無漏法不成無漏法不成 覺支異生等覺彼得無漏法等覺彼得無漏法得無
等覺異生等覺無漏法 等覺無漏法退 等覺退無漏法退等覺 退無漏法

[1022a23] 遍知遍知 遍知遍知遍知遍知遍知
遍知遍知遍知 遍知遍知

[1022a28] 不見引發天眼自性引發天眼
引發天耳自性 引發天耳 異生退見修增益世尊弟子退
增益異生 退增益世尊弟子斷見
不退 退不退世尊弟子斷見 無退
何故三果退預流果不淨非理 便於不淨退
無有一法無我 退

[1022b16] 退三果所得無漏根力覺支 未曾答應無色 欲界所得不善
結縛隨眠隨煩惱未曾 答應染污法異熟未曾 無色界生色所得
結縛隨眠隨煩惱 答應染污法異熟 未曾色界欲界所得 無色界欲界

[1022b26] 靜慮引發神境通道何處 乃至梵世靜慮引發天耳通乃至梵世靜慮
引發他心通心心 乃至梵世靜慮引發宿隨念 宿乃至梵世
靜慮引發天眼通遠見 乃至梵世靜慮乃至第四 靜慮廣說

[1022c06] 苦思阿羅漢果思惟無色界思惟阿羅漢果思惟無色界思惟
阿羅漢果思惟 界繫無色界思惟阿羅漢果思惟
欲界繫無色界

第八念住第一

念住  如實知
貪瞋癡增減  涅槃
弟子涅槃  涅槃
  

[1022c18] 四念住身受心法念住修身念住 念住答應四句修身 念住念住現在
非身念住現在 現在修身心法念住現在非身念住現在
念住現在修身心法念住 現在修身心法念住 現在法念住現在修身
染污心無想定滅盡定無想 念住念住念住心念 修身念住修法念住
答應四句修身念住非法 念住現在修法念住非身 現在法念住現在修身
心念現在修法非身 念住現在法念住現在修身心念現在修身
心念現在一切染污心無想定滅盡定無想天 念住修心念住答應
念住念住現在修心念住心念現在 身受心念現在 念住
身法 念住現在法念住現在 一切染污心無想定滅盡定
無想天念住修法念住 答應四句念住非法 念住現在修法念住
念住現在法念住現在身受心念現在 法念住現在身心
念住現在一切染污心無想定 滅盡定無想天念住法念住 念住法念住

[1023a25] 修身觀念世俗苦集道智 喜捨相應空無三摩地
色界繫觀念 世俗苦集道智喜捨相應空無三摩地
三界 觀念世俗苦集 道智喜捨
空無無相三摩地三界 樂受如實知樂受四智世俗受苦如實知
受苦一智世俗不苦不樂受 如實知不苦不樂受四智 世俗身受身受身受
苦心如實知一智世俗 心受如實知四智 世俗受苦
無味如實知一智世俗無味無味如實知 四智世俗受苦
出離如實知一智世俗出離 出離如實知四智

[1023b21] 貪心如實知貪心一智世俗貪心如實知貪心四智世俗 貪心貪心
染心染心散心小心大心寂靜寂靜不定定心修心修心不解心解脫瞋心
如實知瞋心一智世俗瞋心如實 瞋心三智世俗

[1023b29] 貪欲如實知貪欲 世俗貪欲如實知貪欲三智世俗貪欲
如實知一智世俗便 如實知三智世俗貪欲 瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作
如實知一智 世俗如實知