NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

乐器数字化接口 (樂器數字化接口) yuèqì shùzìhuà jiēkǒu

yuèqì shùzìhuà jiēkǒu proper noun Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
Domain: Information Technology 信息技术