NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

二氧化碳 èr yǎng huà tàn

èr yǎng huà tàn noun carbon dioxide
Domain: Chemistry 化学 , Concept: Compound 化合物