NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

头头是道 (頭頭是道) tóu tóu shì dào

tóu tóu shì dào phrase clear and logical
Domain: Idiom 成语