NTI Reader
NTI Reader

二氧化硫 èr yǎng huà liú

èr yǎng huà liú noun sulphur dioxide
Domain: Chemistry 化学 , Concept: Compound 化合物
Notes: (Wikipedia '二氧化硫')