Back to collection

Nyagrodha Brahmin Sutra (Nijutuo Fanzhi Jing) 尼拘陀梵

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說尼拘陀梵志經

西天譯經三藏朝奉大夫祿傳法大師賜紫沙門施護 

[0224c01] 「復次尼拘陀汝等修行如來如來弟子請問障礙障礙過失尼拘陀即是修行煩惱

[0224c05] 「復次尼拘陀汝等修行如來如來弟子詢問正法佛如來一心決定汝等以外互相違背不正分別尼拘陀即是修行煩惱

[0224c11] 「復次尼拘陀汝等修行佛如來如來弟子實有最上功德敬仰不敬尼拘陀即是修行煩惱

[0224c14] 「復次尼拘陀修行饒益生厭損害厭離汝等以是二事損害不生厭離尼拘陀即是修行煩惱

[0224c18] 「復次尼拘陀汝等修行有所表示修行尼拘陀即是修行煩惱

[0224c21] 「復次尼拘陀汝等修行飲食:『不樂即可。』由是取著過失是故不得出離飲食不樂俛仰尼拘陀即是修行煩惱

[0224c27] 「復次尼拘陀汝等修行寂然問言:『不解?』汝等不解不了而言如是多種正知妄語尼拘陀即是修行煩惱

[0225a04] 「復次尼拘陀汝等修行常時發起忿尼拘陀即是修行煩惱

[0225a06] 「復次尼拘陀汝等修行一切處無慚無愧尼拘陀即是修行煩惱

[0225a08] 「復次尼拘陀汝等修行懈怠精進尼拘陀即是修行煩惱

[0225a10] 「復次尼拘陀汝等修行失念不正知尼拘陀即是修行煩惱

[0225a12] 「復次尼拘陀汝等修行散亂尼拘陀即是修行煩惱

[0225a14] 「復次尼拘陀汝等修行損害堅固出離一向取著尼拘陀即是修行煩惱

[0225a17] 「復次尼拘陀汝等修行邪見深厚顛倒尼拘陀即是修行煩惱

[0225a20] 「復次尼拘陀汝等修行無邊起見尼拘陀即是修行煩惱

[0225a23] 「復次尼拘陀汝等修行貪愛瞋恚尼拘陀即是修行煩惱

[0225a25] 「復次尼拘陀汝等修行所行愚癡暗尼拘陀即是修行煩惱

[0225a27] 「復次尼拘陀汝等修行不能聽受尼拘陀即是修行煩惱

[0225b01] 「復次尼拘陀汝等修行罪業親近罪業惡友攝伏尼拘陀即是修行煩惱

[0225b04] 「復次尼拘陀汝等修行增上慢未見未知尼拘陀即是修行煩惱尼拘陀云何煩惱一類修行?」

[0225b09] 尼拘陀梵志白佛:「沙門瞿曇獨一修行煩惱甚多。」

[0225b11] 尼拘陀梵志:「汝等修行修行功業如是國王大臣剎帝利婆羅門尊重恭敬供養尼拘陀汝等如是修行功業國王大臣恭敬供養乃至增上慢未見未知如是不清一切煩惱皆是分所尼拘陀云何如是如是修行得出清淨最上潔白真實清淨真實?」

[0225b22] 尼拘陀梵志白佛:「如是如是沙門瞿曇我等如是修行得出清淨最上潔白真實清淨真實。」

[0225b26] 尼拘陀梵志:「如實向者:『沙門瞿曇法律之中法行聲聞行者安隱止息內心清淨梵行?』如是真實聲聞止息最上極為聖者止息。」

[0225c03] 爾時梵志:「沙門瞿曇法律之中清涼。」

[0225c05] 爾時和合長者梵志佛世尊向慕尼拘陀梵志:「尼拘陀佛世尊互相議論建立勝義應得破壞何故發問?」

[0225c10] 尼拘陀梵志:「云何語言?」

[0225c11] 尼拘陀梵志白佛:「沙門瞿曇如是語。」

[0225c12] 尼拘陀梵志:「尼拘陀豈不宿智者諸佛如來應供正等正覺汝等集會高舉言論所謂論戰盜賊婦女繁雜如是乃至尼拘陀諸佛如來應供正等正覺曠野遠離一處散亂專注一境所行?」

[0225c22] 尼拘陀梵志白佛:「如是瞿曇宿智者諸佛如來應供正等正覺我等集會高舉言論所謂論戰盜賊婦女繁雜如是乃至諸佛如來應供正等正覺曠野遠離一處散亂專注一境所行。」

[0226a02] 尼拘陀梵志:「尼拘陀汝等師說豈不思惟:『諸佛世尊隨宜說法自覺覺悟解脫解脫安隱安隱自得涅槃涅槃。』尼拘陀汝等爾時謂言:『沙門瞿曇如是說師法事業有所分別。』:『沙門瞿曇如是說寂靜事業有所分別。』:『沙門瞿曇如是說尼拘陀師法之中不善有所合集。』:『沙門瞿曇如是說尼拘陀師法之中多種善法有所離散。』:『沙門瞿曇如是說宣示因緣。』如是多種言說如是

[0226a15] 「尼拘陀何故如是師法所行乃至因緣尼拘陀是故師法事業寂靜事業師法之中不善有所合集師法之中多種善法有所離散因緣

[0226a21] 「尼拘陀常作:『正士不虛修行即為說法教示開導正士正說正教年中五四之中一向熱惱清淨身心專注見法知法初二第三有餘阿那含果。』

[0226a28] 「復次尼拘陀常作:『正士不虛修行即為說法教示開導正士正說正教七月六月五四一月半月一向熱惱清淨身心專注見法知法初二第三有餘阿那含果。』

[0226b06] 「復次尼拘陀常作:『正士不虛修行即為說法教示開導正士正說正教日中五四一日半日乃至一向熱惱清淨身心專注見法知法初二第三有餘阿那含果。』」

[0226b13] 爾時世尊所有梵志深重曉悟身心惑亂辯才不能施設寂然憂思爾時世尊和合長者:「長者見聞言說魔事不能佛如來問言:『沙門法律之中法行聲聞行者安隱止息內心清淨梵行?』」

[0226b22] 爾時世尊和合長者說法示教利喜放光廣大熾盛照耀虛空迦蘭陀竹林精舍

佛說尼拘陀梵志經

【經文資訊大正藏 01 No. 0011 尼拘陀梵志經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary