Back to collection

King Bimbisāra Sūtra (Pinposuoluo Wang Jing) 頻婆娑羅王經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說頻婆娑羅王經

西天譯經三藏朝奉大夫祿明教大師法賢 

[0825a23] 如是我聞

[0825a23] 一時王舍城苾芻眾——皆是耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦重擔逮得己利盡諸有結證得解脫——如是滿一千

[0825a27] 爾時世尊思念:「杖林山中靈塔。」苾芻眾安居其中摩伽陀國頻婆娑羅王佛世尊耆舊大阿羅漢滿杖林靈塔思念聽法即令嚴駕不同常時八千四兵眷屬圍繞杖林親近供養婆羅門及長爾時世尊到來示現傘蓋摩尼寶劍莊嚴佛身爾時大王佛會除去自在至於偏袒右肩右膝著地合掌言辭佛德頭面著地禮佛三匝自稱世尊:「摩伽陀國頻婆娑羅王。」白言:「摩伽陀國頻婆娑羅王。」如是:「如是如是摩伽陀國頻婆娑羅王。」佛言歡喜踊躍退一面眷屬各各合掌佛德頭面禮退一面婆羅門及長言辭讚歎禮拜合掌頂禮遙觀默然如是一面

[0825b22] 爾時婆羅門長者耆舊優樓頻螺迦葉侍立:「嗚呼尊者耆舊優樓頻螺迦葉大沙門修持梵行。」世尊婆羅門及長等心疑念即便迦葉

優樓頻螺迦葉, 往昔無間
 ? 。」

[0825b29] 爾時尊者迦葉答言

世間所有飲食, 乃至
 我見, 是故無間。」

[0825c03] 迦葉

云何樂事, 乃至飲食
 人間天上心愛, 。」

[0825c06] 尊者迦葉答曰

最上寂靜, 不了退屈
 五慾如理, 是故無間
 圍陀解脫, 眾生由此迷惑
 無異死人, 退失最上寂靜
 無為法, 最上善說
 能仁大利, 世尊出現精進。」

[0825c13] :「迦葉善來無諸邪念善能分別最上迦葉善化眾會。」於是尊者迦葉入三摩地大神通眾會東方虛空出現四威儀行住坐臥乃至三昧火界種種青黃身上出水出水身上出沒顯現相續不斷如是西北方虛空亦復行住坐臥四威儀乃至三昧火界種種青黃身上出水出水身上出沒顯現相續不斷

[0825c24] 爾時尊者迦葉四方虛空神變神力合掌頂禮白佛:「世尊大聲。」白言:「世尊大聲。」迦葉:「大聲。」:「大聲。」

[0826a01] 爾時婆羅門長者:「如是耆舊尊者優樓頻螺迦葉大沙門梵行?」頻婆娑羅王:「大王色有了知色有受想亦復生滅大王色蘊善男子了知色蘊色蘊空生即非無生何所色蘊如是皆然善男子了知不生不滅無住無行無有無量阿僧祇劫寂靜。」

[0826a12] 爾時婆羅門長者如是:「得了無我受想何謂我人眾生乃至主宰作者分別知者如是何者不生何者不滅緣故作善不善果報?」

[0826a18] 爾時世尊婆羅門長者心念苾芻:「苾芻無我愚癡凡夫異生我相苾芻無我無我因此緣生行法以此生滅如是如實了知生滅告語一切眾生苾芻清淨天過於肉眼諸眾生生滅貴賤上下善趣惡趣眾生作善所得果報如實知眾生三業不善毀謗賢聖邪見由此邪見業行邪法以此因緣命終之後惡趣地獄眾生三業賢聖正見由此正見善業善法由此因緣命終之後天界天人如實知如實苾芻我有眾生知者作善惡業果報如是無有所有五蘊有法法想五蘊無明緣於行法行法行法苾芻如是行苦行苦法滅非法不復如是邊際苾芻即此寂滅得清涼苾芻寂靜一切法欲法寂靜涅盤。」

[0826b16] 爾時世尊:「大王云何非常?」:「即是非常。」:「?」:「世尊苦滅即非顛倒顛倒。」「聲聞大聲大智?」「世尊!」:「受想非常?」:「即非。」佛言:「?」:「顛倒顛倒即為。」「聲聞是故大聲大智?」「世尊!」

[0826b25] 佛言:「大王如是如是善思色蘊所有過去未來現在內外中間一切法本來無有無相無我大王正智如實。」

[0826b29] :「大王乃至受想所有過去未來現在內外中間一切法本來無有無相無我大王如是正智如實。」

[0826c03] 中聲無常乃至受想亦復了知生厭厭離解脫解脫正智現前解脫梵行所作已辦不受頻婆娑羅王聞說遠塵離垢法眼清淨天人無數婆羅門長者遠塵離垢法眼清淨

[0826c11] 爾時頻婆娑羅王法眼清淨正知法堅苦惱佛法得法無畏大王即從座起偏袒右肩合掌頂禮白佛:「世尊大利大利歸依佛法僧近事乃至不飲酒。」白言:「虔心佛世尊王舍城世尊承事供養乃至衣服飲食臥具醫藥受用悉皆具足苾芻眾如是。」

[0826c20] 爾時世尊默然大王見佛默然頭面著地禮佛退

佛說頻婆娑羅王經

【經文資訊大正藏 01 No. 0041 頻婆娑羅王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary