Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第二

天竺三藏求那跋陀羅[0007b22] 如是我聞

[0007b22] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0007b23] 爾時世尊諸比丘:「色欲如是如是無我色有色欲如是如是亦復如是比丘云何無常?」

[0007b28] 比丘白佛:「無常世尊!」

[0007b29] 「比丘無常?」

[0007b29] 比丘白佛:「世尊!」

[0007c01] 「無常變易多聞聖弟子中寧?」

[0007c02] 比丘白佛:「世尊!」

[0007c03] 「亦復如是是故比丘所有過去未來現在一切非我不異如是觀亦復如是

[0007c07] 「比丘多聞聖弟子五受陰非我非我如實觀察如實觀察諸世間自覺涅槃:『梵行自知不受。』」

[0007c11] 佛說諸比丘歡喜奉行[0007c13] 如是我聞

[0007c13] 一時佛住波羅㮈仙人住處鹿野苑

[0007c14] 爾時世尊五比丘:「非有色有不得色欲如是如是無我色有色欲如是如是亦復如是比丘云何無常?」

[0007c19] 比丘白佛:「無常世尊!」

[0007c20] 「比丘無常?」

[0007c21] 比丘白佛:「世尊!」

[0007c21] 「比丘無常變易多聞聖弟子?」

[0007c23] 比丘白佛:「世尊!」

[0007c23] 「亦復如是是故比丘所有過去未來現在一切非我非我如實觀察亦復如是

[0007c27] 「比丘多聞聖弟子五受陰非我非我如是觀諸世間自覺涅槃:『梵行自知不受。』」

[0008a02] 佛說五比丘心得解脫

[0008a03] 佛說諸比丘歡喜奉行

三五

[0008a05] 如是我聞

[0008a05] 一時佛住支提竹園精舍

[0008a05] 爾時正士出家所謂尊者尊者難提尊者金毘羅

[0008a07] 爾時世尊心中教誡:「比丘思惟思惟作證具足比丘有色不變?」

[0008a11] 比丘白佛:「世尊!」

[0008a11] 比丘:「善哉善哉無常變易離欲如是以來一切無常變易如是熾然憂惱斷滅斷滅安樂安樂般涅槃亦復如是。」

[0008a18] 佛說正士心得解脫

[0008a19] 佛說諸比丘歡喜奉行[0008a21] 如是我聞

[0008a21] 一時佛住摩偷羅國跋提河傘蓋菴羅樹園

[0008a22] 爾時世尊諸比丘:「不異不異比丘正觀不異不異憂悲云何何故云何觀察憂悲憂悲生長增廣?」

[0008a28] 諸比丘白佛:「世尊法眼諸比丘聞已奉行。」

[0008a29] 比丘:「諦聽善思比丘有色著色觀察憂悲增長廣大亦復如是比丘頗有不變?」

[0008b04] 答言:「世尊!」

[0008b05] 比丘:「善哉善哉比丘無常善男子無常變易離欲寂靜以來一切無常變易因緣生憂悲不著安隱安隱名為涅槃亦復如是。」

[0008b10] 佛說十六比丘不生心得解脫

[0008b11] 佛說諸比丘歡喜奉行

 竹園毘舍離  清淨正觀
 無常非我  十六

三七

[0008b15] 如是我聞

[0008b15] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0008b16] 爾時世尊諸比丘:「世間世間所以者何比丘如法語者世間世間智云何世間智比丘無常變易世間智如是無常變易世間智世間智不變世間智不變世間智世間智比丘世間世間法自知自覺為人分別演說顯示世間不知不見非我

[0008b29] 「諸比丘云何世間世間法自知自覺為人演說分別顯示不知不見比丘無常變易世間世間法如是無常世間世間法比丘世間世間法自知自覺為人分別演說顯示不知不見不知不見!」

[0008c06] 佛說諸比丘歡喜奉行

三八

[0008c08] 如是我聞

[0008c08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0008c09] 爾時世尊諸比丘:「世人卑下種種活命巨富世人皆知世人所知如是說所以者何世人

[0008c12] 「諸比丘譬如一處名為有名有名有名有名悉多有名闍那有名所知如是說所以者何世人如是比丘世間法自知自覺為人分別演說顯示知見世間不知不見世間不知不見

[0008c19] 「比丘云何世間世間法自知自覺乃至不知不見無常變易世間世間法無常變易世間世間法比丘世間世間法自知乃至不知不見!」

[0008c24] 佛說諸比丘歡喜奉行[0008c26] 如是我聞

[0008c26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0008c27] 爾時世尊諸比丘:「種種何等種子種子種子種子種子種子不斷中風堅實地界無水種子不生增廣堅實不斷中風有水地界種子不生增廣種子堅實不斷中風水界種子生長增廣

[0009a05] 「比丘種子地界識住水界四取攀緣識住何等識住攀緣潤澤生長增廣識住攀緣潤澤生長增廣比丘生長增廣

[0009a11] 「比丘有若有言不知增益境界色界意生意生攀緣攀緣無住不復生長增廣意生意生攀緣攀緣不復生長增廣不生已知知足解脫解脫諸世間自覺涅槃:『梵行自知不受。』西四維見法入涅槃寂滅清涼清淨真實。」

[0009a25] 佛說諸比丘歡喜奉行[0009a27] 如是我聞

[0009a27] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0009a28] 爾時世尊諸比丘:「不解解脫云何不解比丘攀緣四取識住云何識住識住乃至境界不解云何解脫色界乃至清淨真實解脫。」

[0009b05] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0009b07] 如是我聞

[0009b07] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0009b08] 爾時世尊諸比丘:「五受陰——色受陰識受陰五受陰如實知——如實知如實知如是如實知如實知

[0009b12] 「云何如實知所有一切四大及四大造名色如是如實知云何如實知喜愛名色如是如實知云何如實知因緣生喜樂名色如是如實知云何如實知無常變易名色如是如實知云何如實知色調欲貪欲貪欲貪名色如是如實知

[0009b20] 「云何如實知六受——如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知六受喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0009b28] 「云何如實知云何如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0009c07] 「云何如實知——名為如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0009c16] 「云何如實知六識——眼識意識名為識身如是識身如實知云何如實知名色如是如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0009c24] 「比丘沙門婆羅門如是如是如是如是離欲正向正向亦復如是沙門婆羅門如實知如實生厭離欲心得解脫心得解脫一者梵行梵行自在亦復如是。」

[0010a02] 佛說諸比丘歡喜奉行[0010a04] 如是我聞

[0010a04] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0010a05] 爾時世尊諸比丘:「漏盡得無心解脫慧解脫現法自知作證具足:『梵行自知不受。』云何比丘比丘如實知滅道如實知如是滅道如實知

[0010a12] 「云何如實知所有一切四大及四大造名為如是如實知云何如實知名色如是如實知云何如實知名色如是如實知云何滅道如實知八聖道——正見正志正語正業正命正方便正念正定名色滅道如是滅道如實知云何如實知因緣生喜樂名色如是如實知云何如實知無常變易名色如是如實知云何如實知色調欲貪欲貪欲貪名色如是如實知

[0010a24] 「云何如實知六受——如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知如是如實知云何滅道如實知八聖道——正見乃至正定滅道如是滅道如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0010b06] 「云何如實知——名為如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知如是如實知云何滅道如實知八聖道——正見乃至正定滅道如是滅道如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0010b17] 「云何如實知——名為如是如實知云何如實知如是如實知云何如實知如是如實知云何滅道如實知八聖道——正見乃至正定滅道如是滅道如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如是如實知

[0010b29] 「云何如實知六識——眼識意識名為如是如實知云何如實知名色如是如實知云何如實知名色如是如實知云何滅道如實知八聖道——正見乃至正定滅道如是滅道如實知云何如實知因緣生喜樂如是如實知云何如實知無常變易如是如實知云何如實知調伏欲貪欲貪欲貪如實知比丘

[0010c11] 「云何比丘空閑露地觀察正方便思惟比丘比丘漏盡得無心解脫慧解脫現法自知作證具足:『梵行自知不受。』」

[0010c17] 佛說諸比丘歡喜奉行[0010c19] 如是我聞

[0010c19] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0010c20] 爾時世尊諸比丘:「不著諦聽善思。」

[0010c21] 比丘白佛:「唯然受教!」

[0010c22] 比丘:「云何愚癡凡夫我所隨轉隨轉取著攝受攝受恐怖障礙取著愚癡凡夫見識我所隨轉隨轉取著攝受恐怖障礙取著取著

[0011a01] 「云何不著多聞聖弟子不見不見我所不見我所隨轉隨轉不生取著攝受攝受不生恐怖障礙取著如是不見不見我所隨轉隨轉取著攝受攝受恐怖障礙取著取著取著取著。」

[0011a11] 佛說諸比丘歡喜奉行[0011a13] 如是我聞

[0011a13] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0011a14] 爾時世尊諸比丘:「不生諦聽善思

[0011a15] 「云何愚癡凡夫如實知讚歎取著我所變異變異攝受攝受恐怖障礙顧念亦復如是

[0011a22] 「云何不生多聞聖弟子如實知如實知讚歎取著我所變異變異攝受攝受恐怖障礙顧念不生不著亦復如是不生。」

[0011a28] 佛說諸比丘歡喜奉行[0011b01] 如是我聞

[0011b01] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0011b02] 爾時世尊諸比丘:「五受陰云何色受陰識受陰