Back to collection

Wu Fen Jie Ben 五分戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

五分戒本 (戒本)
罽賓三藏佛陀什

[0200b18] 「大德一月過少 三月老死佛法大德 一心精進所以者何諸佛一心
精進無上菩提何況餘善道法 具足和合?」 (應答:「布薩說戒。」) 「大德未來諸比丘說欲清淨。」

合十, 供養釋師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
有罪一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
不受, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 犛牛
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨。」

[0200c09] 「大德十五布薩說戒時到 忍聽一心布薩如是。」 「有罪發露無罪默然默然
大德清淨比丘如是 發露妄語佛說妄語罪障 道法比丘如是欲求清淨
發露發露安隱發露 大德說戒大德清淨 ?」 (如是) 「大德清淨默然 。」

[0200c19] 「大德四波羅夷法半月半月戒經

[0200c20] 「比丘和合僧具足戒不還不出行婬乃至畜生比丘 波羅夷共事

[0200c23] 「比丘聚落空地曠野 取名
如是:『 。』有如相比比丘波羅夷 共事

[0200c28] 「比丘自殺 自持持刀
如是:『。』 死者比丘波羅夷共事

[0201a03] 「比丘不知不見過人自稱:『如是 如是。』諸比丘不問發露
清淨:『不知不見。』增上慢比丘波羅夷共事。」

[0201a06] 「大德 四波羅夷法比丘一一波羅夷 不共前後如是比丘波羅夷 大德清淨?」
(如是) 「大德清淨默然如是。」

[0201a11] 「大德十三半月半月 戒經中說

[0201a13] 「比丘不淨夢中僧伽

[0201a14] 「比丘變心女人 上下僧伽

[0201a16] 「比丘女人不淨僧伽

[0201a17] 「比丘女人:『婬欲法供養我等 戒行善法梵行上供。』僧伽

[0201a19] 「比丘 私通乃至交會僧伽

[0201a22] 「比丘大房 難處不問諸比丘過量僧伽

[0201a25] 「比丘大房諸比丘 難處不問僧伽

[0201a27] 「比丘比丘波羅夷 比丘淨行比丘不問 比丘法語僧伽

[0201b01] 「比丘不喜 波羅夷比丘波羅夷 比丘淨行比丘
僧伽

[0201b05] 「比丘和合僧方便受持破僧 諸比丘如是:『大德和合 方便破僧緣事和合所以者何
和合歡喜一心水乳安樂行。』如是再三不捨

[0201b11] 「比丘同意別異若一比丘 諸比丘:『比丘何以比丘 不知。』諸比丘如是:『大德
和合僧和合僧所以者何 歡喜一心水乳安樂 。』如是再三不捨僧伽

[0201b18] 「比丘依止城邑聚落行惡 見聞諸比丘比丘:『大德 惡行見聞出去不須
。』比丘比丘:『汝等 有如同罪比丘 。』如是再三不捨僧伽

[0201b25] 「比丘惡性入佛 諸比丘如法戒經 比丘比丘不受諸比丘:『
好惡不語好惡。』『 諸比丘諸比丘如法 如來增長。』如是再三 僧伽。」

[0201c03] 「大德十三僧伽乃至比丘一一應從幾時 波利婆沙波利婆沙夜行
阿浮呵那如是二十 出罪不滿二十比丘不得 出罪如是如是法應 大德清淨?」
(如是) 「大德 清淨默然如是。」

[0201c11] 「大德不定半月半月戒經

[0201c13] 「比丘女人屏障內行 可信優婆夷所見比丘三法中一一法 僧伽波羅夷
可信優婆夷如法

[0201c17] 「比丘女人不可 可信優婆夷所見比丘二法 一一僧伽
優婆夷如法。」

[0201c21] 「大德不定大德 清淨?」 (如是) 「大德清淨默然如是。」

[0201c24] 「大德三十提法半月 戒經中說

[0201c26] 「比丘三衣具足長衣 乃至

[0201c28] 「比丘三衣具足三衣 一一衣宿

[0202a01] 「比丘三衣具足 乃至一月

[0202a03] 「比丘比丘尼貿易

[0202a05] 「比丘使比丘尼

[0202a07] 「比丘居士因緣

[0202a09] 「比丘居士 乃至上下

[0202a12] 「比丘居士居士 :『如是如是某甲比丘。』 比丘不受自恣居士
:『如是。』

[0202a17] 「比丘居士居士 :『如是如是某甲比丘。』 比丘不受自恣居士
居士:『如是合作 。』

[0202a22] 「比丘王臣婆羅門居士遣使 比丘:『大德如是王臣
婆羅門居士大德。』比丘:『比丘 不得如是。』使比丘:『 ?』比丘:『。』使淨人:『如是
某甲比丘。』比丘 淨人:『。』如是默然
應從使法應

[0202b03] 「比丘敷具

[0202b04] 「比丘羊毛敷具

[0202b06] 「比丘敷具二分三分四分

[0202b08] 「比丘敷具滿 敷具僧羯磨

[0202b11] 「比丘敷具敷具四邊各佛 壞色

[0202b13] 「比丘行道羊毛由旬

[0202b15] 「比丘使比丘尼羊毛

[0202b17] 「比丘使

[0202b19] 「比丘種種

[0202b20] 「比丘種種販賣

[0202b21] 「比丘長鉢乃至

[0202b23] 「比丘滿

[0202b25] 「比丘使

[0202b26] 「比丘居士居士使 比丘比丘不受自恣 語言:『
。』自語使

[0202c02] 「比丘瞋恚嫌恨奪取

[0202c04] 「比丘三月滿八月 乃至乃至

[0202c07] 「比丘比丘 乃至

[0202c10] 「比丘一月求雨浴衣半月

[0202c12] 「比丘迴向

[0202c14] 「比丘比丘石蜜乃至。」

[0202c16] 「大德三十提法 大德清淨?」 (如是) 「大德 清淨默然如是。」

[0202c19] 「大德九十提法半月半月戒經 中說

[0202c21] 「比丘妄語

[0202c22] 「比丘毀呰

[0202c23] 「比丘比丘

[0202c24] 「比丘如法斷事發起

[0202c26] 「比丘女人說法 男子

[0202c28] 「比丘闡陀受具

[0203a01] 「比丘實有過人受具

[0203a03] 「比丘比丘僧殘受具

[0203a05] 「比丘和合如是說:『諸比丘 親友僧物。』

[0203a07] 「比丘說戒:『半月半月 雜碎比丘憂愁不樂 。』

[0203a10] 「比丘草木

[0203a11] 「比丘

[0203a12] 「比丘異事比丘

[0203a13] 「比丘露地臥具乃至自舉

[0203a15] 「比丘臥具出界

[0203a16] 「比丘瞋忿不喜

[0203a17] 「比丘比丘臥具後來

[0203a19] 「用力

[0203a21] 「比丘覆蓋第二第三 如是

[0203a23] 「比丘

[0203a24] 「比丘不差比丘尼

[0203a25] 「比丘比丘尼乃至日沒

[0203a27] 「比丘比丘:『比丘財物 比丘尼。』

[0203a29] 「比丘比丘尼同道聚落

[0203b02] 「比丘比丘尼因緣

[0203b04] 「比丘比丘尼

[0203b05] 「比丘比丘尼

[0203b06] 「比丘比丘尼

[0203b07] 「比丘女人

[0203b08] 「比丘比丘尼因緣

[0203b10] 「比丘數數

[0203b11] 「比丘有餘福德一食

[0203b12] 「比丘白衣自恣

[0203b14] 「比丘不受食法

[0203b15] 「比丘比丘食法

[0203b17] 「比丘因緣

[0203b18] 「比丘非時食

[0203b19] 「比丘宿

[0203b20] 「比丘不受楊枝

[0203b22] 「比丘為己肉脯

[0203b24] 「比丘取用

[0203b25] 「比丘

[0203b26] 「比丘中共女人

[0203b27] 「比丘裸形外道

[0203b28] 「比丘軍陣發行

[0203b29] 「比丘宿

[0203c01] 「比丘軍器

[0203c02] 「比丘舉手

[0203c03] 「比丘舉手

[0203c04] 「比丘波羅夷乃至一宿

[0203c06] 「比丘比丘:『去來當令。』入門入門

[0203c09] 「比丘斷事如法與欲

[0203c11] 「比丘受具一處宿

[0203c13] 「比丘露地

[0203c14] 「比丘比丘:『如是佛法 婬欲不能。』諸比丘白四羯磨

[0203c17] 「比丘人法使共事

[0203c18] 「比丘沙彌使共事

[0203c19] 「比丘自取

[0203c21] 「比丘壞色

[0203c22] 「比丘減半沐浴因緣

[0203c23] 「比丘畜生

[0203c24] 「比丘惱亂比丘

[0203c25] 「比丘

[0203c26] 「比丘

[0203c27] 「比丘女人同房宿

[0203c28] 「比丘恐怖比丘

[0203c29] 「比丘衣鉢恐怖

[0204a01] 「比丘五眾

[0204a02] 「比丘僧殘比丘

[0204a03] 「比丘女人同道聚落

[0204a04] 「比丘 聚落

[0204a05] 「比丘滿二十受具

[0204a06] 「比丘使

[0204a07] 「比丘有餘福德四月請僧一切

[0204a09] 「比丘四波羅夷法:『不受 持律阿毘曇。』

[0204a11] 「比丘聽者

[0204a12] 「比丘斷事默然比丘

[0204a14] 「比丘不恭敬上

[0204a15] 「比丘飲酒

[0204a16] 「比丘聚落因緣

[0204a17] 「比丘僧事

[0204a19] 「比丘剎帝利過門因緣

[0204a21] 「比丘四波羅夷法:『 月半戒經中說。』諸比丘比丘再三 說戒尊重

[0204a24] 「比丘

[0204a25] 「比丘

[0204a26] 「比丘草木敷具

[0204a27] 「比丘過量浴衣

[0204a28] 「比丘過量

[0204a29] 「比丘尼師壇

[0204b02] 「比丘。」

[0204b03] 「大德九十提法 清淨?」 (如是) 「大德清淨默然 如是。」

[0204b06] 「大德波羅提提半月半月 戒經中說

[0204b08] 「比丘聚落比丘尼 波羅提提

[0204b10] 「比丘比丘尼波羅提提

[0204b12] 「比丘有餘學家不受後來 波羅提提

[0204b14] 「比丘羯磨僧房 波羅提提。」

[0204b16] 「大德波羅提提大德清淨?」 (如是) 「大德 默然如是。」

[0204b19] 「大德眾學法半月半月戒經中說

[0204b20] 「內衣應當學

[0204b21] 「不下內衣應當學

[0204b22] 「參差內衣應當學

[0204b23] 「不如多羅內衣應當學

[0204b24] 「不如內衣應當學

[0204b25] 「不如內衣應當學

[0204b26] 「內衣應當學

[0204b27] 「應當學

[0204b28] 「不下應當學

[0204b29] 「參差應當學

[0204c01] 「身入白衣應當學

[0204c02] 「身入白衣應當學

[0204c03] 「眄視白衣應當學

[0204c04] 「眄視白衣應當學

[0204c05] 「不好白衣應當學

[0204c06] 「不好白衣應當學

[0204c07] 「白衣應當學

[0204c08] 「白衣應當學

[0204c09] 「自大白衣應當學

[0204c10] 「自大白衣應當學

[0204c11] 「小聲白衣應當學

[0204c12] 「小聲白衣應當學

[0204c13] 「胡跪白衣應當學

[0204c14] 「胡跪白衣應當學

[0204c15] 「白衣應當學

[0204c16] 「白衣應當學

[0204c17] 「白衣應當學

[0204c18] 「白衣應當學

[0204c19] 「扠腰白衣應當學

[0204c20] 「扠腰白衣應當學

[0204c21] 「白衣應當學

[0204c22] 「白衣應當學

[0204c23] 「白衣應當學

[0204c24] 「白衣應當學

[0204c25] 「白衣應當學

[0204c26] 「白衣應當學

[0204c27] 「左右白衣應當學

[0204c28] 「左右白衣應當學

[0204c29] 「白衣應當學

[0205a01] 「白衣應當學

[0205a02] 「白衣應當學

[0205a03] 「白衣應當學

[0205a04] 「