Back to collection

Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律

Scroll 20

Click on any word to see more details.

摩訶僧祇律卷第二十
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法

九十二

[0385b28] 佛住舍衛城廣說爾時梨車摩訶男 請僧六群比丘摩訶男請僧明日早起聚落
問訊:「檀越請僧?」 :「。」「尊者有所?」答言:「。」「何等 。」答言:「
花藥。」:「即日。」比丘:「然後請僧 比丘大象不能
眾多名譽無有實心。」: 「尊者王家庫藏尚無我家 。」比丘:「。」便
出去檀越白言:「 便。」比丘聞已 :「不須。」:「何故
我家所有比丘僧無有。」比丘: 「檀越?」答言:「。」「悔過。」 :「不受悔過悔過。」比丘
悔過佛言:「何故?」以上世尊 :「梨車摩訶男所有比丘 何故擾亂今日四月
。」諸比丘:「依止 衛城比丘十利諸比丘 乃至聞者比丘四月別自
自恣。」

[0385c24] 比丘四月四月四月四月

[0385c25]

[0385c25] 四月

[0385c25] 世尊無罪

[0385c26] 形壽

[0385c26]

[0385c27] 檀越比丘:「尊者 四月。」比丘八月十六 如是檀越
必定四月一月半月期滿不得 檀越:「尊者此間施食。」 比丘一宿行者不得檀越:「
何以不來?」答言:「常住 施食宿是故不來。」檀越:「今日。」如是受者無罪檀越:「尊者
。」比丘數數 :「。」不得檀越:「尊者何以 不來?」答言:「
不來。」:「尊者有餘 今日。」如是受者無罪 如是檀越:「尊者牛乳。」
比丘數數 [-+] :「 [-+] 。」 :「何以不來?」答言:「
牛乳是故不來。」:「非一有餘今日。」如是受者無罪 :「尊者齊女。」比丘
去者不得:「何故不來?」 :「齊女是故 。」:「。」如是受者無罪:「尊者
。」不得不得 非時漿不得 不得非時漿應從
:「尊者衣食臥具醫藥。」 隨意無罪是故

[0386a26] 佛住拘睒彌國廣說爾時諸比丘 :「長老五眾。」答言:「 長老多聞持法
有所。」諸比丘 因緣世尊佛言:「闡陀比丘。」 :「?」答言:「。」佛語
闡陀:「惡事無量方便 隨順毀呰違逆云何 [-+] 非法 佛教不可以長養善法。」
:「依止拘睒彌國十利 諸比丘制戒乃至聞者 :『五眾。』:『
長老多聞持法 有所。』語者 比丘得法比丘。」

[0386b11]

[0386b12] 五眾波羅夷僧伽 波羅提提毘尼

[0386b13] 教令十二十二所謂波羅 十三僧伽不定三十
九十二波羅提提眾學 七滅諍法

[0386b17] 「隨順。」答言:「長老多聞 有所。」
語者:「長老五眾波羅夷 波羅提提毘尼。」答言:「
長老多聞持法有所 。」語者如是四眾二眾。「四波羅夷應當學
。」答言:「長老 多聞持法有所 。」語者長老
六作所謂折伏羯磨不語羯磨 羯磨羯磨羯磨羯磨。「 。」答言:「長老
多聞持法有所 。」語者:「長老 折伏羯磨隨順行法折伏柔軟
如是乃至羯磨亦復如是 。」答言:「長老 多聞持法有所
。」語者:「長老 賢善持戒誦經須陀洹斯陀含 那含阿羅漢果。」不得答言:「
。」應答:「是故出家。」是故

[0386c13] 佛住拘睒彌國廣說爾時拘睒彌 菴婆羅使亢旱 如是種種災患尊者善來比丘
善來比丘廣說降伏乃至國土人民報恩五百 大家善來幢幡施設床座
供養善來比丘其所種種 美食一家施食之後 精舍爾時世尊大會說法
當世 :「比丘如來?」 答言:「善來比丘飲酒過多是故。」
諸比丘:「善來比丘?」「世尊!」 比丘:「善來 ?」「世尊!」比丘:「飲酒使
?」「世尊!」諸比丘:「設使善來 比丘不飲酒聞說微妙不死 善利聽受?」「世尊!」佛語諸比丘:「
善來比丘本能降伏蝦蟆?」 答言:「不能。」佛言:「設使菴婆羅聞者 今日飲酒。」

[0387a05] 復次佛住舍衛城廣說爾時尊者 石蜜過多精舍爾時世尊大會 說法在世
:「比丘如來 ?」答言:「世尊比丘石蜜過多是故。」諸比丘:「比丘
?」「世尊!」比丘:「之前 ?」「世尊!」比丘:「 飲酒使?」「世尊!」
比丘:「不飲酒聞說如是微妙不死 善利聽受?」「世尊!」 :「今日石蜜。」諸比丘:「
舍衛城十利 制戒乃至聞者比丘石蜜 。」

[0387a19] 比丘

[0387a19] 如是不得入口
氣味成就 乃至
酒味變成乃至 [*] 數數遠行曠野
[*] 乃至乃至 乃至
澄清如是不得入口

[0387b03] 石蜜石蜜、 [/]
如是不得入口

[0387b06]

[0387b06] 米飯 [/]
如是不得 入口米飯米飯 [/] 乃至 [/]
乃至 [/] 乃至 [/]
如是不得 入口飲水無罪

[0387b15] 毘尼 飲水無罪 [/] ,毘尼
石蜜葡萄酒 毘尼難提毘尼 陀羅
令人毘尼十四漿菴婆羅漿乃至漿澄清一切 酒色酒味一切漿
葡萄 漿是故

[0387b25] 佛住拘睒彌國廣說爾時和合 羯磨尊者闡陀不來遣使闡陀 :「和合羯磨長老。」不肯
比丘:「闡陀不來 !」遣使:「長老。」:「 。」即便比丘
不肯諸比丘:「長老。」:「 。」便比丘:「長老 。」答言:「不語。」比丘:「長老。」
:「汝等。」便不止諸比丘:「長老。」不肯比丘 :「長老。」即便出去不和各各
不得羯磨諸比丘以是因緣世尊佛言:「闡陀比丘。」:「 ?」答言:「。」佛言:「惡事闡陀
無量方便隨順毀呰云何非法佛教 可以長養善法。」諸比丘:「依止拘睒彌
十利諸比丘制戒 聞者比丘。」

[0387c15] 比丘

[0387c16] 他者不來 不語

[0387c18]

[0387c19] 比丘僧折伏羯磨不語 羯磨一切 來者比丘衣鉢病因
來者與欲無罪來者 中有聽來無罪:「長老。」
聽者無罪 老病羸弱久立聽者無罪不語
不敬羯磨不成不和 聽者不語無罪語者:「不語羯磨不成
不和我語。」聽者無罪 去者:「我去 羯磨不成不斷。」聽者
無罪去者 :「去者羯磨不成不斷。」聽者無罪:「不來
不語 。」一一眾多 師徒不來乃至一一
毘尼和上阿闍梨不來 一一毘尼是故

[0388a13] 佛住舍衛城廣說爾時諸比丘諍訟 不和六群比丘 於是更生
諍訟不和非法 羯磨羯磨諸比丘以是因緣 世尊佛言:「六群比丘。」
:「?」答言:「。」佛語六群 :「惡事非法佛教不可以 長養善法。」諸比丘:「依止舍衛城
十利諸比丘制戒乃至 聞者比丘諸比丘諍訟默然憶持因緣不異 。」

[0388a25] 比丘

[0388a25] 諍訟非法 毘尼乃至羯磨羯磨

[0388a26] 隔壁 憶持 不異

[0388a29]

[0388a29] 比丘私語比丘彈指 前人默然前人 不止無罪若一比丘
私語外入比丘不得默然 默然比丘 比丘罵詈:「
惡人。」然後比丘聞已:「長老警備惡聲。」比丘 講堂溫室知事
比丘比丘:「長老我等 庫藏比丘衣鉢。」 默然眾僧唱言:「大德
庫藏比丘衣鉢警備惡聲。」使前人比丘弟子 如法聞說世俗
如是種種言說不得便 自來然後:「汝等信心出家 信施坐禪誦經云何論說世俗非法
出家隨順善法。」問難 答對不得便讚歎自來然後讚美:「 佛法世尊比丘
二法一者賢聖默然二者講論 。」比丘聚落行語比丘來不得 默然前人語者
無罪比丘比丘行語比丘 不得默然比丘繞塔坐禪亦復如是是故

[0388b28] 佛住舍衛城廣說爾時比丘僧 難陀弟子依止弟子羯磨 難陀弟子羯磨即便
比丘檢校:「不來?」 比丘:「難陀。」如是不和 不得羯磨諸比丘以是因緣
世尊佛言:「難陀。」 :「?」答言:「。」佛語難陀:「 惡事云何斷事默然
非法佛教不可以長養 。」諸比丘:「依止舍衛城十利諸比丘制戒乃至聞者
比丘僧斷事默然比丘 。」

[0388c12] 比丘

[0388c12] 斷事二種一者說法毘尼二者折伏羯磨乃至 羯磨

[0388c14] 默然去者

[0388c14] 聚落名為精舍教誡