Back to collection

Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 摩訶僧祇律大比丘戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

摩訶僧祇律大比丘戒本
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

[0549a10] 六念法

[0549a11] 「一者一日乃至十四

[0549a12] 「二者當作 施食:『今日某甲某甲不計。』 (如是)

[0549a15] 「日日若干

[0549a16] 「四者憶念受持淨施

[0549a17] 「五者

[0549a18] 「。」

[0549a19] 摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

[0549a20] 「大德一月 老死佛法大德得道 一心精進所以者何諸佛一心精進
阿耨多羅三藐三菩提何況助道!」

[0549a23] 「 受具。」

[0549a24] 「和合?」 (答言: 「布薩說戒。」) 「大德不來諸比丘說欲清淨。」「 比丘尼?」

合十, 供養釋師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
有罪一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
不受, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨。」

[0549b12] 「大德十五布薩波羅提木叉 時到忍聽一心布薩波羅 木叉如是。」

[0549b15] 「大德布薩波羅提木叉一心有罪發露無罪默然默然 大德清淨一一比丘問答比丘眾
比丘如是比丘眾有罪 發露發露妄語大德妄語佛說道法是故比丘欲求清淨
發露發露安隱發露。」

[0549b22] 「大德波羅提木叉大德 清淨清淨清淨?」

[0549b23] 「 清淨默然如是。」

[0549b25] 「大德四波羅夷法半月半月波羅 木叉

[0549b27] 「比丘和合僧具足戒不還 不出行婬乃至畜生比丘波羅夷 不共

[0549c01] 「毘舍離成佛第五半月十二 長老 隨順隨順

[0549c04] 「比丘聚落空地不與取擯出,『男子
愚癡。』比丘如是不與取比丘波羅夷

[0549c08] 「王舍城成佛第二半月師子長老 糞掃衣比丘
隨順隨順

[0549c12] 「比丘人命持刀 :『。』
便餘者比丘波羅夷 不共

[0549c16] 「毘舍離成佛第三半月 眾多看病比丘 鹿外道隨順

[0549c20] 「比丘未知未見自稱過人聖法知見 :『如是如是。』檢校
檢校犯罪欲求清淨故作:『長老不知 不見虛誑不實。』增上慢 波羅夷不共

[0549c25] 「舍衛國成佛第四半月十三 聚落眾多 增上慢比丘隨順
隨順。」

[0549c29] 「大德四波羅夷法大德 清淨清淨清淨?」

[0550a02] 「大德清淨默然如是。」 (四事)

[0550a03] 「大德十三僧伽半月半月 波羅提木叉

[0550a05] 「比丘夢中僧伽

[0550a06] 「比丘婬欲變心女人 身分僧伽

[0550a09] 「比丘婬欲變心女人醜惡 婬欲年少男女僧伽

[0550a11] 「比丘婬欲變心女人供養己身: 『姊妹沙門淨戒行善梵行 欲法供養第一。』僧伽

[0550a14] 「比丘使和合男女私通乃至須臾僧伽

[0550a16] 「比丘十二 修伽陀諸比丘 難處難處
諸比丘過量 僧伽

[0550a21] 「比丘大房諸比丘指授 難處難處 諸比丘指授僧伽

[0550a24] 「比丘瞋恨不喜清淨無罪比丘 波羅夷比丘淨行 檢校檢校便:『瞋恨
。』僧伽

[0550a28] 「比丘瞋恨不喜小小 波羅夷波羅夷比丘梵行檢校檢校便:『
小小瞋恨。』僧伽

[0550b03] 「比丘和合僧方便破僧事故 諸比丘諫言:『長老和合僧 方便破僧事故同事
和合歡喜水乳 說法照明安樂。』如是 第二第三不捨僧伽

[0550b10] 「比丘同意相助若一眾多 和合僧諸比丘同意比丘
長老比丘好惡何以法語 比丘比丘比丘所見我等比丘不知。』
諫言:『長老:「法語比丘 比丘。」何以非法比丘比丘長老破僧和合僧何以
和合歡喜水乳如法 說法照明安樂。』如是不捨 第二第三不捨僧伽

[0550b22] 「比丘諸比丘共法如法 便用意:『長老好惡
不語好惡。』諸比丘諫言:『長老 共法如法莫不 如法諸比丘何以如來弟子
展轉善法增長。』 如是不捨第二第三 不捨僧伽

[0550c01] 「比丘城邑聚落行惡行惡諸比丘 諫言:『長老汝等行惡
行惡汝等出去 。』比丘:『 有如同罪比丘。』
諸比丘諫言:『長老如是莫言:「 同罪比丘。」 何以
汝等行惡 惡行汝等出去。』如是 不捨第二第三
不捨僧伽。」

[0550c14] 「大德十三僧伽 乃至比丘一一 波利婆沙波利婆沙
摩那埵摩那埵二十出罪 不滿二十比丘不得出罪 法爾大德
清淨清淨?」

[0550c20] 「大德 清淨默然如是。」 (十三)

[0550c22] 「大德不定半月半月波羅 木叉

[0550c24] 「比丘女人可信 三法一一如法波羅夷 比丘自言:『。』
三法中一一如法治波羅夷僧伽 可信優婆夷說法 比丘不定

[0551a01] 「比丘女人不可可信 優婆夷二法一一如法僧伽 比丘自言:『。』二法
一一如法僧伽 可信優婆夷說法比丘不定 。」

[0551a06] 「大德不定大德清淨清淨清淨?」

[0551a08] 「大德清淨默然如是。」 (不定)

[0551a10] 「大德三十提法半月半月 波羅提木叉

[0551a12] 「比丘長衣

[0551a14] 「比丘三衣 宿僧羯磨

[0551a16] 「比丘非時 不足有望滿
一月不足

[0551a19] 「比丘比丘尼貿易

[0551a21] 「比丘使比丘尼

[0551a23] 「比丘居士居士

[0551a25] 「比丘居士居士 自恣上下

[0551a28] 「居士居士比丘:『 如是某甲比丘。』比丘 便:『善哉居士如是
如是。』

[0551b03] 「比丘居士居士如是:『我等 如是如是某甲比丘。』比丘 便:『善哉居士
一如。』

[0551b08] 「比丘大臣遣使比丘使:『如是大臣尊者。』
:『不得淨衣來者。』使 :『尊者執事?』比丘使 優婆塞:『比丘執事。』使
:『善哉執事如是如是淨衣 某甲比丘比丘。』使 比丘:『尊者執事
。』比丘執事 :『!』第二第三如是說 不得第四第五第六執事
默然不得 不得 遣使:『某甲比丘
不得自知 法爾。』 ()

[0551b24] 「比丘羊毛敷具

[0551b26] 「比丘敷具應用二分羊毛 四分過分

[0551b28] 「比丘羊毛敷具

[0551c01] 「比丘敷具 敷具不捨敷具僧羯磨

[0551c04] 「比丘敷具尼師壇敷具 修伽陀壞色不著 尼師壇

[0551c07] 「比丘道行羊毛由旬

[0551c08] 「比丘使比丘 羊毛

[0551c10] 「比丘生色使

[0551c12] 「比丘種種

[0551c13] 「比丘種種販賣生色。 (二十)

[0551c15] 「比丘長鉢

[0551c17] 「比丘 :『長老受持
。』

[0551c21] 「比丘石蜜 不捨

[0551c24] 「比丘比丘瞋恨不喜使

[0551c26] 「比丘一月求雨浴衣半月 受用求雨浴衣受用

[0551c29] 「比丘自行使

[0552a02] 「居士居士使比丘 便:『善哉居士長廣
。』如是

[0552a06] 「比丘自恣 過時

[0552a08] 「三月比丘阿練若 恐怖因緣三衣一一衣 宿僧羯磨

[0552a11] 「比丘迴向 。」 (三十)

[0552a13] 「大德三十提法 大德清淨清淨清淨?」

[0552a15] 「大德清淨默然如是。」

[0552a16] 「大德九十二提法半月半月 波羅提木叉

[0552a18] 「比丘妄語

[0552a19] 「比丘種類形相

[0552a20] 「比丘兩舌語

[0552a21] 「比丘如法發起: 『羯磨不了。』因緣不異

[0552a23] 「比丘女人說法

[0552a25] 「比丘受具句法

[0552a26] 「比丘自稱受具過人:『 如是如是。』

[0552a28] 「比丘比丘受具 羯磨

[0552b01] 「比丘應分而後:『長老 僧物。』

[0552b03] 「比丘半月波羅提木叉: 『長老雜碎使諸比丘疑悔。』 因緣不異。 ()

[0552b06] 「比丘壞種

[0552b07] 「比丘

[0552b08] 「比丘

[0552b09] 「比丘住處露地臥床坐床 使自舉使

[0552b11] 「比丘僧房床褥使自舉使

[0552b13] 「比丘瞋恨不喜僧房比丘 使:『出去!』

[0552b15] 「比丘僧房比丘床褥後來 擾亂因緣不異

[0552b17] 「比丘僧房

[0552b19] 「比丘草泥使

[0552b20] 「比丘經營大房戶牖再三 草地。 (二十)

[0552b22] 「比丘不差教誡比丘尼

[0552b23] 「比丘教誡比丘尼日沒乃至

[0552b25] 「比丘住處教誡比丘

[0552b27] 「比丘比丘:『長老教誡比丘 。』

[0552b29] 「比丘比丘尼

[0552c01] 「比丘比丘尼道行聚落除疑怖畏

[0552c03] 「比丘比丘尼上水下水

[0552c05] 「比丘比丘尼貿易

[0552c06] 「比丘比丘尼

[0552c07] 「比丘比丘尼讚歎檀越。 (三十)

[0552c09] 「比丘一食比丘一食

[0552c10] 「比丘處處

[0552c11] 「比丘食法

[0552c13] 「比丘比丘 :『長老。』

[0552c15] 「比丘不受楊枝

[0552c17] 「比丘非時食

[0552c18] 「比丘停食

[0552c19] 「比丘白衣自恣 出外比丘不共

[0552c21] 「比丘石蜜乳酪如是美食

[0552c23] 「比丘大眾外道施食。 (四十)

[0552c25] 「比丘草木自然使因緣

[0552c27] 「比丘受具同屋宿

[0552c28] 「比丘羯磨瞋恨