Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 四分律

Scroll 8

Click on any word to see more details.

四分律卷第八 (分之)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

三十捨墮

[0615a07] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園六群 純白羊毛臥具居士 :「沙門釋子不知慚愧無有厭足
稱言:『修正。』如是正法 羊毛臥具大臣。」諸比丘 少欲知足行頭學戒知慚
六群比丘:「云何純白羊毛臥具?」 已往世尊頭面禮一面以此 因緣世尊世尊以此因緣比丘僧
呵責六群比丘:「所為威儀 淨行隨順云何 純白羊毛臥具?」時世無數
便呵責六群比丘諸比丘:「 有漏最初犯戒自今已去比丘結戒句義乃至正法久住說戒
比丘臥具應用二分 羊毛三分四分比丘不用二分 三分四分臥具 。」

[0615a25] 比丘

[0615a25]

[0615a25] 頭上

[0615a26] 四十羊毛臥具二十 三十 十五十五半白
二十臥具 比丘不以二分三分四分臥具
突吉羅使不成突吉羅不成

[0615b06] 眾多若一不得不成突吉羅 向上
右膝著地合掌如是:「大德某甲比丘不以二分三分四分 臥具捨墮。」懺悔
當作:「大德某甲比丘 二分三分四分臥具 時到忍聽
如是。」已然 :「自責。」比丘:「。」 比丘臥具羯磨如是當差
堪能羯磨如是:「大德 某甲比丘不以二分三分四分 臥具捨墮時到忍聽
某甲比丘臥具如是。」「大德 比丘不以二分三分四分 捨墮臥具
比丘長老臥具比丘 默然不忍。」「某甲比丘 臥具默然如是。」比丘
臥具不還者突吉羅有人 :「。」淨施數數 一切突吉羅

[0615b29] 比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0615c01] 二分三分四分臥具不足
壞色 坐具 一切

[0615c07] 最初制戒 。 (十三)[0615c09] ◎爾時舍衛國祇樹給孤獨園六群 比丘臥具 臥具如是營求臥具
眾多諸比丘中有少欲知足行頭 學戒知慚六群比丘: 「云何臥具不捨
臥具臥具眾多?」已往 世尊頭面禮一面以此因緣 世尊世尊以此因緣比丘僧無數
便六群比丘:「所為威儀 淨行隨順云何 六群比丘臥具
臥具眾多?」時世無數方便 諸比丘:「六群比丘多種 有漏最初犯戒自今已去比丘結戒
句義乃至正法久住說戒如是 比丘臥具不捨臥具。」如是 世尊比丘結戒

[0615c27] 比丘 臥具因緣人間遊行思念:「世尊制戒比丘臥具
不捨臥具臥具因緣人間遊行云何?」
:「大德臥具因緣人間遊行不堪 大德世尊世尊
。」諸比丘世尊頭面禮 一面以此因緣世尊世尊 諸比丘:「自今已去 羯磨比丘
向上右膝著地合掌 :『大德某甲比丘 因緣至人遊行臥具
不堪臥具羯磨。』 如是當差堪能羯磨 如是:『大德某甲比丘
人間遊行臥具 臥具羯磨時到忍聽比丘 臥具羯磨如是。』『大德某甲
比丘臥具人間 臥具羯磨 某甲比丘臥具羯磨長老 某甲比丘臥具默然
忍者。』『某甲比丘臥具 羯磨默然如是。』自今 如是說比丘臥具
不捨僧羯磨。」

[0616a28] 比丘

[0616a28] 比丘不捨臥具 不成突吉羅使
不成突吉羅不成突吉羅

[0616b03] 眾多若一 不成突吉羅向上
右膝著地合掌如是:「大德 比丘不捨臥具臥具捨墮。」懺悔
當作:「大德某甲比丘 臥具臥具捨墮 時到忍聽比丘
。」已然比丘: 「自責。」比丘:「。」比丘 臥具羯磨如是堪能
羯磨如是:「大德某甲 比丘不捨臥具 時到忍聽比丘
臥具如是。」「大德某甲比丘 不捨臥具捨墮 臥具比丘長老
臥具比丘默然不忍 。」「比丘臥具默然 如是。」

[0616b23] 比丘臥具 不還者突吉羅有人:「。」 淨施數數
臥具一切突吉羅

[0616b26] 比丘尼突吉羅 沙彌沙彌尼突吉羅

[0616b27] 滿

[0616b30] 最初制戒 。 (十四)

[0616c02] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園時世 諸佛常法諸比丘遍行 坐具溫室教授
經行 龍牙衣架 在地處處
無人世尊:「諸比丘 坐具不捨 坐具眾多處處狼藉無人
云何諸比丘坐具?」: 「諸比丘坐具 壞色。」世尊
因緣比丘僧:「向者眾僧 遍行坐具處處狼藉無人 我見:『諸比丘坐具
。』不捨坐具 處處狼藉無人:『 諸比丘坐具?』念言:『
諸比丘坐具 壞色。』是故諸比丘 坐具 壞色。」

[0616c23] 六群比丘世尊比丘 坐具壞色坐具
壞色諸比丘中有 少欲知足行頭學戒知慚 六群比丘:「云何世尊諸比丘
坐具 壞色汝等不以 ?」世尊頭面
一面以此因緣世尊世尊 以此因緣比丘僧呵責六群比丘:「 威儀沙門淨行隨順
云何比丘制戒比丘 坐具 壞色云何汝等坐具
?」時世無數 方便呵責諸比丘:「六群比丘多種有漏最初犯戒自今已去比丘
句義乃至正法久住說戒 如是說比丘坐具 壞色坐具
。」

[0617a15] 比丘

[0617a15] 比丘 坐具坐具未有穿孔 牽挽割取
中央壞色比丘 壞色坐具 不成突吉羅
不成突吉羅 不成突吉羅

[0617a22] 眾多若一不得 突吉羅
向上右膝著地合掌 如是:「大德某甲比丘坐具 不以壞色捨墮
。」懺悔當作: 「大德某甲比丘坐具不以 壞色捨墮
時到忍聽某甲比丘如是。」 已然比丘:「 。」比丘:「。」比丘
羯磨如是當差 羯磨如是:「大德某甲 比丘坐具不以壞色
捨墮時到忍聽 某甲比丘坐具如是。」「大德某甲 比丘坐具不以壞色
捨墮坐具 比丘長老坐具比丘 默然不忍。」「某甲比丘
坐具默然如是。」

[0617b14] 比丘 坐具不還者突吉羅有人 :「。」突吉羅淨施
數數一切突吉羅

[0617b17] 比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

[0617b19] 壞色 無得

[0617b21] 最初 制戒。 (十五)

[0617b23] 爾時世尊舍衛國祇樹給孤獨園 難陀釋子道路羊毛杖頭 道行居士:「沙門釋子云何販賣
羊毛?」問言:「大德羊毛?」諸比丘 其中少欲知足行頭學戒 慚愧跋難陀:「云何羊毛
道行?」諸比丘世尊頭面禮 一面以此因緣世尊世尊 以此因緣比丘僧呵責跋難陀釋子:「
所為威儀沙門淨行 順行云何自取羊毛 居士?」世尊無數方便呵責
諸比丘:「多種有漏最初犯戒自今已去比丘結戒句義乃至 說戒如是說比丘道路
羊毛無人自持乃至由旬無人自持由旬。」

[0617c11] 比丘

[0617c11] 比丘道行住處 羊毛無人自持 有人:「
。」乃至比丘中間不得 突吉羅比丘尼 突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
由旬突吉羅羊毛 羅婆 由旬突吉羅 行者突吉羅

[0617c20] 眾多若一不得不成突吉羅
向上右膝著地合掌如是 :「大德某甲比丘羊毛 由旬捨墮。」懺悔
當作:「大德某甲比丘 羊毛由旬捨墮 時到忍聽某甲比丘如是。」
已然比丘:「自責 。」比丘:「。」比丘羊毛羯磨如是堪能
磨人如是:「大德某甲 羊毛由旬捨墮 時到忍聽某甲比丘羊毛
如是。」「大德某甲比丘羊毛 由旬捨墮羊毛 比丘長老羊毛
比丘默然不忍。」「某甲 比丘羊毛默然如是。」

[0618a11] 比丘僧不還者突吉羅有人 :「。」突吉羅復轉淨施 數數一切突吉羅

[0618a13] 比丘尼式叉 沙彌沙彌尼一切突吉羅

[0618a15] 由旬由旬有人 使乃至某處中間使比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼由旬


[0618a20] 最初制戒 。 (十六)

[0618a22] 爾時釋翅瘦迦維羅衛尼拘律 六群比丘羊毛坐具使比丘尼 摩訶波闍波提比丘尼染色
世尊頭面禮一面 世尊:「何故瞿曇彌有染 ?」白佛:「六群比丘
坐具羊毛使我等是故 。」頭面禮佛爾時世尊以此因緣比丘僧六群比丘
汝等坐具使比丘尼?」 :「世尊!」世尊無數方便呵責六群 :「所為威儀沙門
隨順云何使比丘尼 羊毛?」世尊無數方便呵責 諸比丘:「六群比丘多種有漏最初
自今已去比丘結戒句義 正法久住說戒如是說比丘 使比丘尼羊毛。」

[0618b11] 如是世尊比丘結戒諸比丘各自 不敢使比丘尼羊毛 :「自今已去比丘
結戒比丘使比丘尼 。」

[0618b15] 比丘

[0618b15]

[0618b16] 比丘比丘尼 使
吉羅使 突吉羅使 突吉羅使
突吉羅使沙彌尼式叉