Back to collection

Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 十誦比丘波羅提木叉戒本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

十誦比丘波羅提木叉戒本
姚秦三藏鳩摩羅什

[0470b27] 「大德一月過少 老死佛法大德得道 一心精進所以者何諸佛一心精進
阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法!」 「受具。」「和合?」 ( :「布薩說戒。」)
大德諸比丘說欲清淨。」

合十, 供養釋師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
有罪一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
不受, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 犛牛
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨。」

[0470c18] 「大德十五布薩波羅提木叉時到忍聽一心布薩波羅 木叉如是。」

[0470c21] 「大德布薩波羅提木叉一心 有罪發露無罪默然默然 大德清淨一一比丘問答比丘眾
如是比丘如是比丘眾第三 有罪發露妄語大德 佛說遮道比丘欲求清淨
有罪發露發露安隱發露。」「 大德波羅提木叉大德 清淨?」第二第三如是:「清淨?」

[0471a01] 「大德清淨默然如是。」

[0471a02] 「大德四波羅夷法半月半月波羅 中說

[0471a04] 「比丘諸比丘戒法不還 行婬乃至畜生比丘波羅夷共事

[0471a07] 「比丘聚落空地不與取
如是:『小兒!』如是比丘比丘波羅 共事

[0471a12] 「比丘奪命自持 如是
:『。』 因緣比丘 波羅夷共事

[0471a17] 「比丘空無所有不知不見過人滿 :『如是如是。』 比丘不問出罪清淨
:『不知不見。』妄語 比丘波羅夷共事增上慢

[0471a22] 「大德四波羅夷法比丘一一比丘不得不得共事前後如是比丘波羅夷共事。」「大德
清淨?」第二第三如是:「 ?」「大德清淨默然如是 。」

[0471a28] 「大德十三僧伽半月半月 木叉中說

[0471b01] 「比丘比丘僧

[0471b03] 「比丘變心女人 一一身分僧伽

[0471b06] 「比丘變心婬欲麁惡不善女人 年少男女僧伽

[0471b08] 「比丘變心女人供養 :『姊妹我等比丘持戒婬欲行善 姊妹婬欲法供養第一供養。』僧伽


[0471b12] 「比丘 私通乃至交會僧伽

[0471b15] 「比丘 十二比丘 諸比丘難處諸比丘
難處比丘難處 諸比丘 過量僧伽

[0471b21] 「比丘大房比丘 比丘難處諸比丘 難處難處
大房諸比丘僧伽

[0471b26] 「比丘不喜清淨無罪比丘 波羅夷比丘淨行比丘撿校撿校
比丘諸比丘:『如是語。』 僧伽

[0471c02] 「比丘不喜分異 波羅夷比丘波羅夷 比丘淨行比丘撿校撿校
分異比丘 諸比丘:『如是語。』僧伽

[0471c08] 「比丘和合僧方便緣事 諸比丘比丘:『大德 方便緣事
同事何以和合歡喜一心水乳安樂行大德破僧 因緣。』諸比丘如是堅持
諸比丘第二第三 僧伽

[0471c16] 「和合僧方便比丘有餘比丘同意別異若一眾多同意 比丘諸比丘:『大德比丘
何以法語比丘比丘比丘說法 非法不善比丘不知比丘皆是 等心
比丘我等。』諸比丘 如是同意比丘:『大德:「法語 比丘比丘比丘說法非法 不善
比丘不知比丘皆是 等心比丘我等。」 大德破僧和合僧何以
和合歡喜一心水乳 安樂行大德破僧同意別異。』 比丘諸比丘如是堅持不捨
諸比丘第二第三不捨

[0472a06] 「比丘依止聚落諸比丘行惡 見聞諸比丘如是 諸比丘:『大德汝等行惡見聞
大德汝等出去。』比丘 諸比丘:『大德諸比丘何以有如同罪比丘。』
諸比丘比丘:『大德:「 比丘有如同罪比丘 。」何以諸比丘
大德汝等行惡見聞 汝等出去 。』同意比丘諸比丘如是堅持
不捨諸比丘第二第三不捨僧伽

[0472a20] 「比丘惡性諸比丘如法 波羅提木叉自身不可如是:『大德汝等
不語大德大德不須。』 比丘比丘:『大德諸比丘如法善說 波羅提木叉自身不可
當作大德諸比丘 法如諸比丘大德如法 諸如來如是增長所謂
大德自身不可 。』諸比丘如是堅持不捨 第二第三不捨僧伽

[0472b05] 「大德十三僧伽初犯乃至比丘一一 幾時強令波利婆沙波利
比丘夜行摩那埵 摩那埵如法 二十比丘僧出罪
滿二十比丘比丘不得 諸比丘法應。」「大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然
如是。」

[0472b15] 「大德不定半月半月波羅提木叉 中說

[0472b17] 「比丘女人 優婆夷比丘三法若一一法波羅夷僧伽比丘
自言:『。』三法說法 僧伽可信 種種法治比丘不定

[0472b23] 「比丘女人不可比丘女人麁惡婬欲可信優婆夷二法中一一法僧伽
比丘自言:『。』二法 法治僧伽可信 種種法治比丘不定。」
大德不定大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然 如是。」

[0472c03] 「大德三十提法半月半月 波羅提木叉中說

[0472c05] 「比丘三衣具足長衣

[0472c07] 「比丘三衣具足三衣 一一衣宿

[0472c10] 「比丘三衣具足 比丘 不足
滿比丘乃至一月 一月

[0472c15] 「比丘比丘尼 貿易

[0472c17] 「比丘使比丘尼

[0472c19] 「比丘居士居士 因緣因緣 因緣

[0472c23] 「比丘 居士若非居士居士 自恣比丘欲取乃至上下


[0473a02] 「比丘居士居士 :『如是如是如是如是 比丘。』比丘自恣
因緣便居士居士 :『汝等善哉如是如是如是 如是。』

[0473a09] 「比丘居士居士各各念言:『如是如是如是如是 某甲比丘。』比丘自恣
因緣便居士居士 :『汝等善哉如是如是合作 。』

[0473a15] 「比丘王臣婆羅門居士 使使比丘比丘:『
王臣婆羅門 大德。』比丘使如是 :『諸比丘我曹
清淨。』使比丘 :『大德執事諸比丘執事?』 比丘使執事僧房
語言:『諸比丘執事。』 使執事執事:『善哉執事 如是如是如是某甲
比丘至當。』使 使比丘白言: 『大德執事大德
大德。』比丘執事 :『!』第二第三 不得第四第五
執事默然第四第五第六執事不得
不得遣使 :『某甲比丘比丘 不得自知使法爾。』

[0473b09] 「比丘敷具

[0473b10] 「比丘羊毛敷具

[0473b12] 「比丘敷具應用二分 第三第四比丘不用二分 羊毛第三第四下作敷具


[0473b16] 「比丘敷具敷具必應滿 比丘年內敷具 不捨敷具 僧羯磨

[0473b20] 「比丘尼師壇尼師壇四邊 修伽陀好色比丘 尼師壇四邊修伽陀壞色


[0473b24] 「比丘行道羊毛比丘 乃至由旬

[0473b27] 「比丘使比丘尼羊毛

[0473b29] 「比丘金銀使

[0473c02] 「比丘金銀種種

[0473c03] 「比丘種種販賣

[0473c04] 「比丘長鉢

[0473c06] 「比丘不滿 比丘比丘眾比丘眾
如是:『比丘乃至法爾。』

[0473c11] 「比丘使

[0473c13] 「比丘居士居士使 比丘自恣 因緣:『
。』 比丘使 乃至一食若一食具若一


[0473c20] 「比丘比丘瞋恚忿不喜 使:『比丘。』比丘諸比丘


[0473c24] 「比丘自恣比丘 乃至

[0473c27] 「比丘三月滿八月阿蘭 比丘在阿蘭若處恐怖若是比丘三衣若一衣著
因緣出界宿宿

[0474a03] 「比丘一月比丘求雨浴衣 比丘一月求雨浴衣 半月

[0474a06] 「比丘檀越僧物迴向

[0474a08] 「比丘比丘石蜜比丘宿 。」

[0474a11] 「大德三十提法 大德清淨?」 (第二第三如是。) 「大德
默然如是。」

[0474a14] 「大德九十提法半月半月波羅 木叉中說

[0474a16] 「比丘妄語

[0474a17] 「比丘

[0474a18] 「比丘兩舌比丘

[0474a19] 「比丘如法斷事發起

[0474a21] 「比丘女人說法男子

[0474a23] 「比丘闡陀受具

[0474a25] 「比丘受具過人 自稱:『如是如是。』乃至

[0474a28] 「比丘比丘受具僧羯磨

[0474b01] 「比丘歡喜如是:『諸比丘 僧物。』

[0474b03] 「比丘說戒:『雜碎 半月半月波羅提木叉中說 諸比丘憂愁不樂
戒心。』

[0474b07] 「比丘草木

[0474b08] 「比丘

[0474b09] 「比丘問答

[0474b10] 「比丘臥具坐床臥床 坐臥具露地使 自舉

[0474b13] 「比丘比丘房舍臥具使 自舉

[0474b16] 「比丘比丘房舍瞋恚忿不喜 使如是:『出去 。』因緣

[0474b19] 「比丘比丘房舍諸比丘安住 後來臥具使 :『不樂出去。』因緣


[0474b23] 「比丘比丘坐床臥床用力

[0474b25] 「比丘使