Back to collection

Sarvāstivādavinayamātṛkā (Sapoduo Bu Pi Ni Mo De Lei Jia) 薩婆多部毘尼摩得勒伽

Scroll 9

Click on any word to see more details.

薩婆多部毘尼摩得勒伽卷第九
元嘉僧伽跋摩

[0617b08] :「可信優婆夷諸比丘:『我見某甲比丘 四波羅夷。』比丘?」:「。」

[0617b10] :「可信優婆夷諸比丘:『我見某甲比丘 身分。』?」答言:「不得。」

[0617b12] :「可信優婆夷諸比丘:『某甲比丘剎利 。』比丘?」:「不得。」「何以
?」:「比丘自言 同比自言 剎利婆羅門毘舍首陀羅 如是。」

[0617b17] 「可信優婆夷諸比丘:『我見 某甲小便。』?」:「 如是大便
如是。」

[0617b21] 可信優婆夷:「我見某甲比丘非時食 。」比丘比丘:「食糖。」 糖漿如是

[0617b24] 比丘非時食可信優婆夷:「我見 食肉。」比丘自言 如是

[0617b27] 比丘外出不淨可信優婆夷 :「我見某甲比丘。」比丘 自言如是大小便
如是

[0617c02] 可信優婆夷道行比丘道行 優婆夷比丘優婆夷比丘 比丘自言應用
眾多如是如是優婆夷了了

[0617c07] 可信優婆夷諸比丘:「我見某甲比丘 。」比丘自言

[0617c09] 優婆夷比丘十三僧伽 比丘自言如是

三十

[0617c12] :「比丘不受?」:「 。」「受持?」:「受持。」「比丘
云何懺悔?」:「。」

[0617c15] :「 ?」:「比丘不淨
駱駝突吉羅。」「比丘 日中何時?」:「本心 。」

[0617c20] :「 終身?」:「內命
。」「宿?」:「比丘宿。」

[0617c24] :「眾僧三衣?」:「。」「受持 宿?」:「不得。」

[0617c26] :「比丘界內著衣出界界外著衣 明相宿?」:「宿衣著
空中明相空中在地明相 宿。」「遠近 宿?」:「眾僧大小比丘
於是著衣隨意明相學戒三衣比丘 五衣學戒五衣如是。」

[0618a04] :「一月頗有一月 ?」:「不淨
一月突吉羅減量一月突吉羅。」

[0618a07] :「一月何等?」:「淨衣 淨衣。」

[0618a09] :「使比丘尼 頗有比丘使比丘 ?」:「
使突吉羅手印展轉使 使浣衣使眾僧 突吉羅如是。」

[0618a15] :「頗有比丘淨衣聚落 ?」:「比丘白衣著衣大小
泥土比丘尼除去 使不淨突吉羅使比丘尼浣衣比丘尼突吉羅如是自轉
如是使犯戒比丘尼突吉羅使 不共不和污染比丘尼 突吉羅。」

[0618a23] 「比丘居士居士 頗有居士居士 ?」:「突吉羅
黃門突吉羅黃門突吉羅 突吉羅犯戒突吉羅不和污染比丘尼如是
突吉羅突吉羅 突吉羅遣使手印展轉突吉羅受具受具突吉羅
具戒受具突吉羅受具 受具突吉羅如是 比丘尼突吉羅比丘尼 比丘突吉羅

[0618b07] 「突吉羅比丘尼式叉 沙彌比丘突吉羅 比丘突吉羅
突吉羅比丘比丘尼式叉摩那 沙彌尼突吉羅

[0618b12] 「受具受具突吉羅如是廣說黃門

[0618b14] 「非人突吉羅夜叉 緊那羅餓鬼毘舍遮富單那
突吉羅犯戒如是比丘尼 如是。」

[0618b18] :「默然不得 頗有?」
非人突吉羅沙門婆羅門突吉羅非人 沙門婆羅門如是沙門婆羅門
非人如是犯戒乃至污染比丘尼 如是。」

[0618b24] 「頗有受具 ?」:「學戒。」

[0618b26] :「敷具 頗有比丘敷具 ?」:「突吉羅未成
突吉羅不淨突吉羅修伽陀 突吉羅。」

[0618c02] :「比丘純淨羊毛敷具頗有比丘?」:「受具受具
吉羅受具受具突吉羅 應作犯戒不和污染 尼人突吉羅。」「頗有受具
?」:「學戒。」

[0618c09] :「比丘敷具 ?」:「
未成不淨 方便出家突吉羅 女人復轉男子突吉羅
乃至污染比丘尼突吉羅。」

[0618c15] :「頗有受具?」 :「學戒受具方便受具 突吉羅如是應作。」

[0618c18] 空中羊毛突吉羅化人突吉羅犯戒乃至污染比丘尼突吉羅。「
具戒?」:「學戒。」

[0618c22] :「使比丘尼羊毛 頗有比丘使比丘尼 羊毛?」:「使
突吉羅遣使手印展轉使突吉羅使 突吉羅使僧物突吉羅使 突吉羅駱駝突吉羅鹿
使突吉羅如是犯戒 污染比丘尼如是。」

[0619a01] :「受具 ?」:「學戒。」

[0619a03] :「比丘金銀使頗有比丘自取使
?」:「 不中用突吉羅突吉羅 金銀突吉羅國土突吉羅壞相
吉羅國土犯戒乃至污染比丘 突吉羅。」

[0619a10] :「頗有具戒金銀?」 :「學戒。」

[0619a12] :「比丘種種 頗有比丘種種
?」:「突吉羅非人夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毘舍 富單那突吉羅
苦痛乃至污染比丘尼突吉羅學戒比丘 比丘尼突吉羅比丘尼
比丘如是受具受具 突吉羅如是應作。」

[0619a22] 種種販賣如是

[0619a23] :「長鉢頗有?」:「
犯戒不和污染比丘尼突吉羅學戒長鉢 突吉羅突吉羅。」

[0619a28] :「頗有比丘終身長鉢 ?」:「內命比丘散亂心。」

[0619b02] :「頗有比丘長鉢?」:「比丘 。」

[0619b04] :「頗有比丘?」 :「比丘比丘尼。」

[0619b06] :「比丘尼長鉢 頗有?」:「 比丘。」

[0619b09] :「比丘 比丘眾多?」:「不盡餘者
同意。」「一切?」:「行一何者 突吉羅遣使 手印突吉羅突吉羅貿
突吉羅知足貿突吉羅外道 突吉羅沙門婆羅門突吉羅 乃至比丘尼突吉羅學戒
受具受具 突吉羅如是應作。」

[0619b20] :「比丘比丘 頗有比丘?」:「受法比丘不受比丘
犯戒不和污染比丘 尼人突吉羅減量突吉羅 比丘尼突吉羅受者比丘尼
突吉羅比丘尼比丘 突吉羅受者比丘突吉羅。」

[0619b28] :「阿練若比丘怖畏三衣中一衣著 白衣因緣出界作意 不得宿?」:「
宿。」

[0619c03] :「頗有比丘宿?」: 「不淨突吉羅如是應作僧伽 羯磨宿。」

[0619c06] :「一月雨衣半月應作 雨衣頗有比丘一月過半 ?」:「不淨突吉羅減量
突吉羅一月雨衣 。」

[0619c11] :「自恣云何?」: 「安居 不得非時。」

[0619c14] :「頗有?」:「不淨突吉羅
不淨突吉羅減量突吉羅 犯戒突吉羅乃至污染 尼人突吉羅學戒 。」

[0619c20] 「施僧迴向 頗有比丘迴向?」:「父母 施僧迴向突吉羅界內迴向
突吉羅迴向如是。」

[0619c24] :「比丘非時甘蔗非時非時非時 非時?」:「不得漿 如是如是。」

[0619c27] :「非時終身 ?」:「不得。」「?」
宿病者不得。」「即此 ?」「不得。」「乃至終身 非時?」:「不得
不得終身非時非時 終身終身應分 。」

[0620a07] 三十

[0620a08] :「比丘外道捨戒?」:「不捨偷羅遮:『?』:『外道。』妄語。」

[0620a11] :「比丘居士捨戒?」:「不捨 吉羅:『?』:『居士。』妄語 。」

[0620a14] 比丘比丘:「剎利出家乃至首陀羅 出家。」妄語

[0620a16] 比丘天眼突吉羅天耳如是 比丘唱言:「中有犯戒。」妄語。「
。」妄語教誡婆羅門出家比丘 :「。」突吉羅問言:「?」答言:「
比丘尼。」妄語

[0620a22] 「比丘:『?』:『沙彌。』捨戒?」: 「不捨妄語沙彌尼白衣
外道出家夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽如是應當 。」

[0620a27] :「比丘毀呰頗有毀呰 ?」:「犯戒乃至污染比丘尼
毀呰突吉羅非人出家毀呰突吉羅夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽毘舍闍 出家毀呰突吉羅毀呰如是
家人突吉羅毀呰狂人散亂心病人 中國人毀呰邊地不解突吉羅邊地 毀呰中國人不解突吉羅手印遣使
吉羅比丘毀呰比丘比丘 比丘尼突吉羅比丘毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼毀呰比丘尼
比丘尼毀呰比丘突吉羅比丘尼毀呰 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那 比丘比丘尼突吉羅沙彌毀呰比丘比丘
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅沙彌尼 如是。」

[0620b14] 比丘比丘所行兩舌比丘尼 比丘所行兩舌式叉摩那沙彌沙彌尼 兩舌突吉羅比丘比丘尼所行兩舌
式叉摩那沙彌沙彌尼所行兩舌突吉羅五眾如是犯戒乃至污染比丘 尼人所行兩舌突吉羅
犯戒兩舌突吉羅犯戒比丘尼 污染比丘比丘尼兩舌突吉羅 兩舌突吉羅夜叉乃至富單那
出家比丘兩舌突吉羅如是所行 兩舌突吉羅在地空中兩舌 空中兩舌界內
界外兩舌界外界內兩舌中國人邊地兩舌不解 邊地中國人兩舌不解突吉羅
向性比丘兩舌遣使手印 兩舌突吉羅

[0620c02] :「如法和合發起頗有比丘發起?」:「 犯戒不和乃至污染比丘尼發起
突吉羅發起學戒犯戒 發起突吉羅比丘發起散亂心 突吉羅發起突吉羅發起
非人出家突吉羅云何非人 乃至富單那中國人發起邊地 解故突吉羅邊地發起如是手印
使展轉突吉羅比丘學戒:『 學戒。』突吉羅比丘發起比丘尼突吉羅發起式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘
發起比丘突吉羅發起式叉摩那乃至 沙彌尼突吉羅式叉摩那發起沙彌沙彌 乃至比丘尼展轉如是。」

[0620c17] :「淨人女人說法云何 ?」「邊地放逸入定不解
淨人以此淨人說法突吉羅手印遣使突吉羅女人淨人不淨說法突吉羅女人不淨淨人說法突吉羅
淨人黃門說法突吉羅 亂心重病天龍夜叉乃至富單那淨人說法突吉羅犯戒乃至污染比丘
尼人說法突吉羅學戒淨人 說法。」

[0620c27] :「比丘受具誦經 頗有受具?」 :「畜生突吉羅散亂心重病
天龍夜叉乃至富單那等比 吉羅犯戒乃至污染比丘尼 學戒
吉羅比丘比丘突吉羅比丘比丘 乃至沙彌尼突吉羅比丘尼如是式叉摩那沙彌沙彌尼如是。」

[0621a07] :「比丘受具麁惡 頗有麁惡?」:「受具麁惡突吉羅
突吉羅式叉摩那乃至沙彌尼 麁惡突吉羅比丘受具 比丘尼麁惡突吉羅比丘尼乃至沙彌
如是天龍出家比丘 突吉羅天龍出家比丘 如是犯戒乃至污染比丘尼
出家比丘突吉羅學戒 突吉羅在地受具 比丘空中
如是界內界外如是中國人邊地邊地中國人不解突吉羅遣使手印突吉羅。」

[0621a22] :「受具過人 頗有比丘受具?」: 「天龍乃至富單那突吉羅
散亂心重病乃至污染比丘尼 過人突吉羅中國人邊地邊地中國人不解突吉羅手印遣使
突吉羅比丘漏盡受具漏盡果核:『。』如是 。」

[0621b02] :「比丘僧 頗有比丘迴向?」:「比丘尼僧
迴向突吉羅非人出家比丘迴向 突吉羅非人迴向比丘乃至沙彌尼突吉羅非人天龍乃至富單那
亂心重病迴向突吉羅犯戒 乃至污染比丘尼人物迴向突吉羅如是學戒迴向中國
迴向邊地人物邊地迴向中國人 如是。」

[0621b12] 比丘沙土突吉羅比丘 突吉羅手印遣使 突吉羅比丘樹枝學戒
突吉羅比丘神力 樹枝突吉羅使