Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

七法善人往經第六(初一)

[0427a14] 如是

[0427a14] 一時舍衛國勝林給孤獨園爾時世尊諸比丘:「七善無餘涅槃諦聽諦聽善思。」諸比丘受教

[0427a17] 佛言:「云何比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是行者無上所見得證比丘如是何所譬如便比丘亦復如是未盡五下分結得中般涅槃第一善人世間

[0427a24] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所比丘亦復如是未盡五下分結得中般涅槃第二善人世間

[0427b03] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所上來比丘亦復如是未盡五下分結得中般涅槃第三善人世間

[0427b11] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所洞然比丘亦復如是未盡五下分結般涅槃第四善人世間

[0427b18] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所便比丘亦復如是未盡五下分結般涅槃第五善人世間

[0427b26] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所已滅比丘亦復如是未盡五下分結得無般涅槃第六善人世間

[0427c06] 「復次比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見得證比丘如是何所便城郭山林曠野城郭山林曠野至道平地比丘亦復如是未盡五下分結上流阿迦膩吒般涅槃第七善人世間

[0427c16] 「云何無餘涅槃比丘行當如是無我無我當來無我無我便不著如是無上所見而已得證比丘東方西方南方北方四維便於現法滅度七善無餘涅槃因此。」

[0427c22] 佛說如是諸比丘歡喜奉行

[0427c24] 善人往經第六(一百三字)

中阿含七法世間福經第七(初一)

[0427c26] 如是

[0427c26] 一時瞿沙

[0427c27] 爾時尊者摩訶周那晡時宴坐往詣作禮一面:「世尊施設世間?」

[0427c29] 世尊:「周那世間大福果報大名大功德云何周那比丘眾房舍周那第一世間大福果報大名大功德

[0428a05] 「復次周那房舍施與床座[-+]、[-+]、臥具周那第二世間大福果報大名大功德

[0428a08] 「復次周那房舍施與一切淨妙周那第三世間大福果報大名大功德

[0428a11] 「復次周那房舍中常中食供給使令風雨供養諸比丘不患風雨衣服晝夜安樂思惟周那第七世間大福果報大名大功德

[0428a17] 「周那世間常生轉增周那譬如恒伽源流出大海其中周那如是世間常生轉增。」

[0428a24] 於是尊者摩訶周那偏袒右肩右膝著地長跪叉手:「世尊施設出世間?」

[0428a26] 世尊:「周那出於世間大福果報大名大功德云何周那如來如來弟子某處聞已歡喜踊躍周那第一出世間大福果報大名大功德

[0428b03] 「復次周那如來如來弟子至此聞已歡喜踊躍周那第二出世間大福果報大名大功德

[0428b06] 「復次周那如來如來弟子至此聞已歡喜踊躍清淨心禮敬供養供養受三自歸比丘眾禁戒周那第七出世間大福果報大名大功德

[0428b12] 「周那世間七出世間不可數福報不可不可量不可得大福周那譬如閻浮五河恒伽阿夷羅婆流入大海其中不可數不可不可量不可得大水周那如是世間七出世間不可數福報不可不可量不可得大福。」

[0428b24] 爾時世尊

恒伽,  清淨
 珍寶,  
 河水,  世人敬奉
 ,  引入大海
 如是,  飲食
 [*],  坐具
 無量福報,  將至妙處
 河水,  引入大海。」

[0428c04] 佛說如是尊者摩訶周那諸比丘歡喜奉行

[0428c06] 世間福經第七(九百九十三)

中阿含七法七日經第八(初一)

[0428c08] 如是

[0428c08] 一時鞞舍離

[0428c09] 爾時世尊諸比丘:「一切無常不久變易不可如是不當捨離求解所以者何有時一切百穀枯槁摧碎滅盡不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0428c16] 「復次有時日出日出溝渠竭盡不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0428c20] 「復次有時日出日出大江竭盡不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0428c24] 「復次有時日出日出泉源閻浮五河恒伽阿夷羅婆泉源竭盡不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0429a01] 「復次有時日出日出大海一百由延乃至七百由延日出海水七百由延乃至一百由延日出大海多羅樹乃至多羅樹日出海水多羅樹乃至多羅樹日出海水乃至日出海水乃至日出海水[*]、有時海水不足是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0429a12] 「復次有時日出日出一切大地須彌山合為譬如合為如是日出一切大地須彌山合為是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0429a19] 「復次有時日出日出一切大地須彌山合為[*];如是日出一切大地須彌山合為[*],[*],乃至梵天諸天生天世間成敗不見世間成敗不知世間成敗見大恐怖而作是念:『不來至此不來至此?』前生諸天世間成敗世間成敗知世間成敗見大慰勞諸天:『恐怖火法至此。』日出須彌山由延滅盡二百由延三百由延乃至七百由延滅盡日出須彌山大地消滅無餘酥油煎熬無餘如是日出須彌山大地無餘是故一切無常不久變易不可如是不當捨離求解

[0429b07] 「須彌山崩壞能信見諦大海能信見諦一切大地能信見諦所以者何比丘大師名曰善眼外道仙人師宗捨離欲愛如意足善眼大師有無弟子善眼大師弟子梵世善眼大師梵世弟子具足奉行命終四王天三十三天[*]摩天兜率生化樂天他化樂天善眼大師梵世弟子設有具足奉行捨離命終梵天善眼大師而作是念:『弟子等同後世共生一處寧可增上增上命終晃昱天。』善眼大師增上增上命終晃昱天善眼大師弟子學道不虛果報

[0429b26] 「諸比丘云何善眼大師外道仙人師宗捨離欲愛如意足異人即是爾時善眼大師外道仙人師宗捨離欲愛如意足爾時有無弟子爾時弟子梵世梵世弟子具足奉行命終四王天三十三天[*]摩天兜率生化樂天他化樂天梵世弟子設有具足奉行捨離命終梵天爾時而作是念:『弟子等同後世共生一處寧可增上增上命終晃昱天。』增上增上命終晃昱天爾時弟子學道不虛果報爾時饒益饒益饒益多人世間為人饒益安隱快樂爾時說法究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行爾時離生啼哭憂慼未能一切苦

[0429c19] 「比丘出世如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐饒益饒益饒益多人世間為人饒益安隱快樂說法究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行離生啼哭憂慼一切苦。」

[0429c26] 佛說如是諸比丘歡喜奉行

[0429c27] 七日經第八(七百一字)

中阿含七法七車經第九(初一)

[0429c29] 如是

[0429c29] 一時王舍城竹林精舍大比丘眾夏坐尊者滿慈子生地夏坐生地諸比丘夏坐三月攝衣生地王舍城展轉王舍城王舍城竹林精舍

[0430a05] 生地諸比丘世尊稽首作禮一面

[0430a06] 世尊問曰:「諸比丘從何何處夏坐?」

[0430a07] 生地諸比丘:「世尊生地生地夏坐。」

[0430a08] 世尊問曰:「生地諸比丘何等比丘諸比丘稱譽自少欲知足稱說少欲知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念自一心稱說一心智慧稱說智慧漏盡稱說漏盡勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜?」

[0430a14] 生地諸比丘:「世尊尊者滿慈子生地諸比丘稱譽自少欲知足稱說少欲知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念自一心稱說一心智慧稱說智慧漏盡稱說漏盡勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜。」

[0430a20] 尊者舍梨子尊者舍梨子如是:「世尊生地諸比丘生地諸比丘極大稱譽賢者滿慈子自少欲知足稱說少欲知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念自一心稱說一心智慧稱說智慧漏盡稱說漏盡勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜。」

[0430a27] 尊者舍梨子:「何時賢者滿慈子聚集。」

[0430a29] 爾時世尊王舍城夏坐三月攝衣王舍城舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園尊者舍梨子生地諸比丘王舍城攝衣舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園

[0430b06] 尊者滿慈子生地夏坐三月攝衣生地舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園尊者滿慈子世尊稽首作禮如來尼師結加趺坐

[0430b10] 尊者舍梨子比丘:「何者賢者滿慈子?」

[0430b12] 諸比丘尊者舍梨子:「唯然尊者如來白皙鸚鵡[*],。」

[0430b13] 尊者舍梨子滿慈子記念

[0430b14] 尊者滿慈子過夜平旦著衣持鉢入舍衛國行乞食訖中後衣鉢洗手尼師安陀林經行尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢入舍衛國行乞食訖中後衣鉢洗手尼師安陀林經行

[0430b21] 尊者滿慈子安陀林尼師結加趺坐尊者舍梨子安陀林滿慈子不遠尼師結加趺坐

[0430b24] 尊者舍梨子晡時燕坐往詣尊者滿慈子共相問訊一面尊者滿慈子:「賢者沙門瞿曇梵行?」

[0430b27] 答曰:「如是。」

[0430b27] 「云何賢者沙門瞿曇梵行?」

[0430b28] 答曰:「。」

[0430b29] 「心淨以見淨故道非道知見道跡知見道跡沙門瞿曇梵行?」

[0430c02] 答曰:「。」

[0430c03] 問曰:「賢者沙門瞿曇梵行如是賢者沙門瞿曇梵行便心淨以見淨故道非道知見道跡知見道跡沙門瞿曇梵行便沙門瞿曇梵行?」

[0430c09] 答曰:「賢者無餘涅槃。」

[0430c10] 問曰:「云何賢者沙門瞿曇施設無餘涅槃?」

[0430c11] 答曰:「。」

[0430c12] 「心淨以見淨故道非道知見道跡知見道跡沙門瞿曇施設無餘涅槃?」

[0430c14] 答曰:「。」

[0430c15] 問曰:「云何賢者沙門瞿曇施設無餘涅槃賢者心淨以見淨故道非道知見道跡知見道跡沙門瞿曇施設無餘涅槃賢者賢者云何得知?」

[0430c21] 答曰:「賢者世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃有餘稱說無餘心淨以見淨故道非道知見道跡知見道跡世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃有餘稱說無餘賢者世尊施設無餘涅槃凡夫般涅槃凡夫賢者心淨心淨以見淨故道非道知見道非道知見道跡知見道跡知見得道道跡世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃

[0431a04] 「賢者拘薩羅波斯匿舍衛國婆雞帝有事:『何方便一日舍衛國婆雞帝?』:『