NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Madhyamāgama 《中阿含經》

Scroll 2

中阿含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

七法善人第六(初一)

[0427a14] 如是

[0427a14] 一時舍衛國勝林給孤獨園爾時世尊比丘:「七善無餘涅槃諦聽諦聽善思。」比丘受教

[0427a17] 佛言:「云何比丘如是無我無我無我無我便如是行者無上所見比丘如是譬如便比丘亦復如是五下分結般涅槃第一善人世間

[0427a24] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是比丘亦復如是五下分結般涅槃第二善人世間

[0427b03] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是上來比丘亦復如是五下分結般涅槃第三善人世間

[0427b11] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是比丘亦復如是五下分結般涅槃第四善人世間

[0427b18] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是便比丘亦復如是五下分結般涅槃第五善人世間

[0427b26] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是比丘亦復如是五下分結般涅槃第六善人世間

[0427c06] 「復次比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見比丘如是便山林山林平地比丘亦復如是五下分結上流阿迦膩吒般涅槃第七善人世間

[0427c16] 「云何無餘涅槃比丘如是無我無我無我無我便如是無上所見而已比丘東方西方南方北方四維便於現法滅度七善無餘涅槃因此。」

[0427c22] 佛說如是比丘歡喜奉行

[0427c24] 善人第六(一百三字)

中阿含七法世間福經第七(初一)

[0427c26] 如是

[0427c26] 一時瞿沙

[0427c27] 爾時尊者摩訶周那宴坐作禮一面:「世尊施設世間?」

[0427c29] 世尊:「周那世間果報名譽功德云何周那比丘房舍周那第一世間果報名譽功德

[0428a05] 「復次周那房舍施與[-+]、[-+]、臥具周那第二世間果報名譽功德

[0428a08] 「復次周那房舍施與一切淨妙周那第三世間果報名譽功德

[0428a11] 「復次周那房舍中食供給使令風雨供養比丘風雨衣服晝夜安樂思惟周那第七世間果報名譽功德

[0428a17] 「周那世間轉增周那譬如源流大海其中周那如是世間轉增。」

[0428a24] 於是尊者摩訶周那偏袒著地長跪叉手:「世尊施設出世間?」

[0428a26] 世尊:「周那出於世間果報名譽功德云何周那如來如來弟子聞已歡喜周那第一出世間果報名譽功德

[0428b03] 「復次周那如來如來弟子聞已歡喜周那第二出世間果報名譽功德

[0428b06] 「復次周那如來如來弟子聞已歡喜清淨心禮敬供養供養三自歸比丘禁戒周那第七出世間果報名譽功德

[0428b12] 「周那世間出世間不可福報不可不可量不可周那譬如閻浮五河阿夷羅婆流入大海其中不可不可不可量不可大水周那如是世間出世間不可福報不可不可量不可。」

[0428b24] 爾時世尊

,  清淨
 珍寶,  
 河水,  世人敬奉
 ,  引入大海
 如是,  飲食
 [*],  坐具
 無量福報,  妙處
 河水,  引入大海。」

[0428c04] 佛說如是尊者摩訶周那比丘歡喜奉行

[0428c06] 世間福經第七(九百九十三字)

中阿含七法七日經第八(初一)

[0428c08] 如是

[0428c08] 一時鞞舍離[*]

[0428c09] 爾時世尊比丘:「一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫所以有時一切枯槁不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0428c16] 「復次有時日出日出溝渠不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0428c20] 「復次有時日出日出江河不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0428c24] 「復次有時日出日出閻浮五河阿夷羅婆不得常住是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0429a01] 「復次有時日出日出大海一百由延乃至七百由延日出海水七百由延乃至一百由延日出大海多羅樹乃至多羅樹日出海水多羅樹乃至多羅樹日出海水乃至日出海水乃至日出海水[*]、有時海水不足是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0429a12] 「復次有時日出日出一切大地須彌山合為譬如合為如是日出一切大地須彌山合為是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0429a19] 「復次有時日出日出一切大地須彌山合為[*];如是日出一切大地須彌山合為[*],[*],乃至梵天諸天生天世間成敗不見世間成敗世間成敗見大恐怖:『?』前生諸天世間成敗世間成敗世間成敗見大諸天:『恐怖火法。』日出須彌山由延二百由延三百由延乃至七百由延日出須彌山大地消滅無餘酥油煎熬無餘如是日出須彌山大地無餘是故一切無常不久變易不可如是不當捨離解脫

[0429b07] 「須彌山能信見諦大海能信見諦一切大地能信見諦所以比丘大師名曰善眼外道仙人捨離欲愛如意足善眼大師無量弟子善眼大師弟子梵世善眼大師梵世弟子具足奉行命終四王天三十三天[*]兜率生化化樂天善眼大師梵世弟子設有具足奉行捨離命終梵天善眼大師:『弟子等同後世共生寧可增上增上命終。』善眼大師增上增上命終善眼大師弟子果報

[0429b26] 「比丘云何善眼大師外道仙人捨離欲愛如意足異人爾時善眼大師外道仙人捨離欲愛如意足爾時無量弟子爾時弟子梵世梵世弟子具足奉行命終四王天三十三天[*]兜率生化化樂天梵世弟子設有具足奉行捨離命終梵天爾時:『弟子等同後世共生寧可增上增上命終。』增上增上命終爾時弟子果報爾時饒益饒益饒益世間為人饒益安隱快樂爾時說法究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行爾時離生啼哭未能一切苦

[0429c19] 「比丘出世如來等正覺成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐饒益饒益饒益世間為人饒益安隱快樂說法究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行離生啼哭一切苦。」

[0429c26] 佛說如是比丘歡喜奉行

[0429c27] 七日經第八(七百一字)

中阿含七法七車經第九(初一)

[0429c29] 如是

[0429c29] 一時王舍城竹林精舍大比丘夏坐尊者滿慈子夏坐比丘夏坐三月王舍城展轉王舍城王舍城竹林精舍

[0430a05] 比丘世尊稽首作禮一面

[0430a06] 世尊問曰:「比丘何處夏坐?」

[0430a07] 比丘:「世尊夏坐。」

[0430a08] 世尊問曰:「比丘何等比丘比丘稱譽知足稱說知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念一心稱說一心智慧稱說智慧稱說勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜?」

[0430a14] 比丘:「世尊尊者滿慈子比丘稱譽知足稱說知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念一心稱說一心智慧稱說智慧稱說勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜。」

[0430a20] 尊者舍梨子尊者舍梨子如是:「世尊比丘比丘極大稱譽賢者滿慈子知足稱說知足閑居稱說閑居精進稱說精進正念稱說正念一心稱說一心智慧稱說智慧稱說勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜。」

[0430a27] 尊者舍梨子:「何時賢者滿慈子聚集。」

[0430a29] 爾時世尊王舍城夏坐三月王舍城舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園尊者舍梨子比丘王舍城舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園

[0430b06] 尊者滿慈子夏坐三月舍衛國展轉舍衛國勝林給孤獨園尊者滿慈子世尊稽首作禮如來趺坐

[0430b10] 尊者舍梨子比丘:「賢者滿慈子?」

[0430b12] 比丘尊者舍梨子:「唯然尊者如來鸚鵡[*],。」

[0430b13] 尊者舍梨子滿慈子

[0430b14] 尊者滿慈子平旦舍衛國乞食手足經行尊者舍梨子平旦舍衛國乞食手足經行

[0430b21] 尊者滿慈子趺坐尊者舍梨子滿慈子趺坐

[0430b24] 尊者舍梨子燕坐尊者滿慈子共相問訊一面尊者滿慈子:「賢者沙門瞿曇梵行?」

[0430b27] 答曰:「如是。」

[0430b27] 「云何賢者沙門瞿曇梵行?」

[0430b28] 答曰:「。」

[0430b29] 「心淨知見知見沙門瞿曇梵行?」

[0430c02] 答曰:「。」

[0430c03] 問曰:「賢者沙門瞿曇梵行如是賢者沙門瞿曇梵行便心淨知見知見沙門瞿曇梵行便沙門瞿曇梵行?」

[0430c09] 答曰:「賢者無餘涅槃。」

[0430c10] 問曰:「云何賢者沙門瞿曇施設無餘涅槃?」

[0430c11] 答曰:「。」

[0430c12] 「心淨知見知見沙門瞿曇施設無餘涅槃?」

[0430c14] 答曰:「。」

[0430c15] 問曰:「云何賢者沙門瞿曇施設無餘涅槃賢者心淨知見知見沙門瞿曇施設無餘涅槃賢者賢者云何得知?」

[0430c21] 答曰:「賢者世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃有餘稱說無餘心淨知見知見世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃有餘稱說無餘賢者世尊施設無餘涅槃凡夫般涅槃凡夫賢者心淨心淨得道知見知見得道知見知見得道世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃

[0431a04] 「賢者拘薩羅波斯匿舍衛國:『方便一日舍衛國?』:『寧可舍衛國其中布置。』爾時舍衛國其中布置舍衛國第二第二第三第二第三第四第三第四第五第四第五第六第五第六第七第七一日

[0431a15] 「其事大臣圍繞正殿群臣:『云何天王一日舍衛國?』:『如是。』『云何天王第一一日舍衛國?』:『。』『第二第三第七舍衛國?』:『。』云何賢者拘薩羅波斯匿群臣云何

[0431a22] 「群臣:『舍衛國:「方便一日舍衛國?」:「寧可舍衛國其中布置。」舍衛國其中布置舍衛國第二第二第三第二第三第四第三第四第五第四第五第六第五第六第七第七一日。』

[0431b04] 「如是賢者拘薩羅波斯匿群臣如是如是賢者心淨心淨得道知見知見得道知見知見得道世尊施設無餘涅槃。」

[0431b10] 於是尊者舍梨子尊者滿慈子:「賢者何等梵行云何賢者?」

[0431b12] 尊者滿慈子答曰:「賢者滿梵行人稱滿慈子。」

[0431b14] 尊者舍梨子:「善哉善哉賢者滿慈子如來弟子聰明決定安隱無畏成就調辯才甘露甘露作證成就賢者深義賢者滿慈子梵行大利賢者滿慈子隨時隨時禮拜大利隨時隨時禮拜梵行應當頂上賢者滿慈子大利大利隨時隨時禮拜。」

[0431b23] 尊者滿慈子尊者舍梨子:「賢者何等梵行云何賢者?」

[0431b24] 尊者舍梨子答曰:「賢者梵行人稱舍梨子。」

[0431b26] 尊者滿慈子:「世尊弟子第二轉法輪弟子尊者舍梨子不能一句善哉善哉尊者舍梨子如來弟子聰明決定安隱無畏成就調辯才甘露甘露作證成就尊者尊者舍梨子梵行大利尊者舍梨子隨時隨時禮拜大利隨時隨時禮拜梵行應當頂上尊者舍梨子大利大利隨時隨時禮拜。」

[0431c10] 如是稱說歡喜奉行

[0431c12] 七車經第九(二千五百)

中阿含七法漏盡經第十(初一)

[0431c14] 如是

[0431c14] 一時

[0431c15] 爾時世尊比丘:「不見云何正思惟正思惟正思惟欲漏便有漏無明漏便正思惟欲漏便有漏無明漏便。」

[0431c21] 「凡夫不得正法知識聖法調聖法真法正思惟欲漏便有漏無明漏便正思惟欲漏便有漏無明漏便真法念法念法念法念法欲漏便有漏無明漏便

[0432a01] 「多聞弟子正法知識調聖法真法正思惟欲漏便有漏無明漏便正思惟欲漏便有漏無明漏便真法念法念法便念法念法便欲漏便有漏無明漏便

[0432a10] 「煩惱云何有漏有漏有漏有漏有漏有漏有漏思惟

[0432a13] 「云何有漏凡夫不得正法知識聖法調聖法真法正思惟便:『過去過去過去云何過去未來世未來世未來世云何未來世何謂云何眾生?』如是正思惟善惡從來不當見結凡夫以是便受生死苦

[0432a28] 「多聞弟子正法知識調聖法真法滅道如是三結身見戒取三結須陀洹正覺天上人間往來便知見煩惱知見煩惱有漏

[0432b06] 「云何有漏比丘眼見眼根正思惟不淨觀眼根正思惟淨觀護者煩惱煩惱如是知法意根正思惟不淨觀意根正思惟淨觀護者煩惱煩惱有漏

[0432b13] 「云何有漏比丘遠離毒蛇惡道江河惡知識朋友閭里梵行與其無疑使比丘應當惡知識朋友閭里梵行與其無疑使遠離煩惱煩惱有漏

[0432b21] 「云何有漏比丘衣服貢高嚴飾蚊虻風雨寒熱慚愧飲食貢高煩惱梵行安隱房舍臥具貢高嚴飾止息靜坐湯藥貢高命根安隱不用煩惱煩惱有漏

[0432c05] 「云何有漏比丘精進不善修善專心精勤身體筋骨精進精進比丘堪忍飢渴寒熱蚊虻能忍極為苦痛欲絕不可堪忍不忍煩惱煩惱有漏

[0432c13] 「云何有漏比丘欲念捨離捨離煩惱煩惱有漏

[0432c16] 「云何有漏思惟比丘思惟覺支精進思惟第七覺支思惟煩惱思惟煩惱有漏思惟

[0432c21] 「使比丘有漏有漏有漏有漏有漏有漏有漏思惟思惟比丘一切正智。」

[0432c27] 佛說如是比丘歡喜奉行

[0432c29] 漏盡經第十(六百二十一字)

中阿含經卷第二(七千九百三十)

中阿含七法品第一(六千四十三字)(初一)

【經文資訊】大正藏第 01 No. 0026 中阿含經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,張文明大德提供,北美某大德提供,法雨道場提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2015 CBETA

Glossary and Other Vocabulary