Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 12

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

中阿含相應品第六(初一)

[0499a11] 如是

[0499a11] 一時拘薩羅國

[0499a11] 爾時世尊大比丘眾行道中路欣然尊者阿難世尊叉手向佛:「世尊因緣諸佛如來等正覺因緣。」

[0499a15] 世尊:「阿難此處迦葉如來等正覺在此弟子說法。」

[0499a17] 於是尊者阿難叉手向佛:「世尊世尊此處弟子說法如是此處如來等正覺所行。」

[0499a20] 爾時世尊便於尊者阿難:「阿難此處迦葉如來等正覺講堂迦葉如來等正覺弟子說法阿難此處極大有人阿難之中梵志長者名曰極大資財無量畜牧產業不可稱食邑種種具足阿難梵志長者有子名優多羅摩納父母受生清淨乃至父母不絕種族生生總持達因阿難優多羅童子朋友難提波羅優多羅童子愛念

[0499b04] 「阿難難提波羅比丘眾不疑三尊不惑持戒惠施成就智慧離殺棄捨慈悲心饒益一切乃至殺生阿難難提波羅不與取不與取樂於布施歡喜不與取阿難難提波羅梵行梵行勤修梵行精勤妙行清淨離欲梵行

[0499b14] 「阿難難提波羅妄言妄言真諦真諦真諦不移一切可信世間妄言阿難難提波羅兩舌兩舌兩舌破壞破壞破壞歡喜不樂兩舌阿難難提波羅有所言辭惡聲逆耳不喜使苦惱不得如是有所順耳入心可喜可愛使安樂使如是阿難難提波羅綺語綺語止息止息順時得宜綺語

[0499c01] 「阿難難提波羅治生治生棄捨稱量棄捨不以小利治生阿難難提波羅寡婦童女寡婦童女寡婦童女阿難難提波羅奴婢奴婢奴婢阿難難提波羅阿難難提波羅阿難難提波羅阿難難提波羅受生受生受生

[0499c15] 「阿難難提波羅飲酒阿難難提波羅廣大廣大廣大阿難難提波羅華鬘瓔珞塗香脂粉華鬘瓔珞塗香脂粉華鬘瓔珞塗香脂粉阿難難提波羅離歌歌舞歌舞阿難難提波羅受生受生生色寶淨阿難難提波羅離過中食中食一食學時中食

[0499c27] 「阿難難提波羅形壽取用一面:『汝等豌豆大小麻豆芥子隨意。』阿難難提波羅形壽父母父母是故

[0500a04] 「阿難難提波羅過夜平旦往詣迦葉如來等正覺作禮一面迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜默然阿難於是難提波羅迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜迦葉如來等正覺三匝

[0500a12] 「爾時優多羅童子白馬五百童子過夜平旦若干弟子梵志於是優多羅童子難提波羅便:『難提波羅從何?』難提波羅答曰:『迦葉如來等正覺供養優多羅往詣迦葉如來等正覺供養。』於是優多羅童子答曰:『難提波羅禿頭沙門禿沙門應得難得。』於是難提波羅優多羅童子下車於是優多羅童子便:『難提波羅調戲必當。』:『難提波羅。』難提波羅:『去者。』

[0500a27] 「於是難提波羅優多羅童子往詣迦葉如來等正覺作禮一面難提波羅迦葉如來等正覺:『世尊優多羅童子朋友常見無有厭足世尊信敬世尊說法歡喜信敬。』於是迦葉如來等正覺為難提波優多羅童子說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜默然於是難提波羅優多羅童子迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜迦葉如來等正覺三匝

[0500b11] 「於是優多羅童子不遠問曰:『難提波羅迦葉如來等正覺如是微妙住家不能捨離聖道?』於是難提波羅答曰:『優多羅自知形壽供養父母父母供養父母。』於是優多羅童子問難提波:『迦葉如來等正覺出家學道具足比丘梵行?』於是難提波羅優多羅童子往詣迦葉如來等正覺作禮一面

[0500b21] 「難提波羅迦葉如來等正覺:『世尊優多羅童子不遠:「難提波羅迦葉如來等正覺如是微妙住家不能捨離聖道?」世尊:「優多羅自知形壽供養父母父母供養父母。」優多羅:「難提波羅迦葉如來等正覺出家學道具足比丘梵行?」世尊出家學道授與具足比丘。』迦葉如來等正覺為難提波默然於是難提波羅迦葉如來等正覺默然稽首作禮三匝

[0500c06] 「於是迦葉如來等正覺難提波羅不久優多羅童子出家學道授與具足出家學道授與具足攝持衣鉢大比丘眾遊行波羅㮈國邑展轉遊行便波羅㮈國邑波羅㮈仙人鹿野園

[0500c12] 「於是迦葉如來等正覺遊行大比丘眾到此波羅㮈仙人鹿野園聞已:『嚴駕往詣迦葉如來等正覺。』即便嚴駕嚴駕白王:『天王。』

[0500c18] 「於是波羅㮈往詣仙人住處鹿野園迦葉如來等正覺端正姝好光耀金山相好具足威神巍巍寂定無有成就調息心靜默下車迦葉如來等正覺作禮一面一面迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜默然

[0500c27] 「於是迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜偏袒著衣叉手迦葉如來等正覺:『世尊比丘眾。』迦葉如來等正覺默然於是迦葉如來等正覺默然稽首作禮三匝施設淨妙種種豐饒食噉平旦:『世尊食具世尊以時。』

[0501a08] 「於是迦葉如來等正覺過夜平旦著衣持鉢諸比丘侍從世尊往詣王家比丘眾敷座而坐於是見佛比丘眾自行淨妙種種豐饒食噉斟酌飽滿聽法迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜默然

[0501a17] 「於是迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜偏袒著衣叉手迦葉如來等正覺:『世尊波羅㮈夏坐比丘眾世尊五百五百床褥拘執如此粳米種種世尊比丘眾。』迦葉如來等正覺:『大王。』如是再三叉手迦葉如來等正覺:『世尊波羅㮈夏坐比丘眾世尊五百五百床褥拘執如此粳米種種世尊比丘眾。』迦葉如來等正覺再三:『大王。』

[0501b03] 「於是不忍憂慼:『迦葉如來等正覺不能波羅㮈夏坐比丘眾。』迦葉如來等正覺:『世尊在家白衣奉事世尊?』

[0501b08] 「迦葉如來等正覺:『境界極大有人大王中有難提波羅大王難提波羅比丘眾不疑三尊不惑持戒惠施成就智慧離殺棄捨慈悲心饒益一切乃至殺生大王難提波羅不與取不與取樂於布施歡喜不與取大王難提波羅梵行梵行勤修梵行妙行清淨離欲梵行

[0501b21] 「『大王難提波羅妄言妄言真諦真諦真諦不移一切可信世間妄言大王難提波羅兩舌兩舌兩舌破壞破壞破壞歡喜不樂兩舌大王難提波羅有所言辭惡聲逆耳不喜使苦惱不得如是有所順耳入心可喜可愛使安樂使如是大王難提波羅綺語綺語止息止息順時得宜綺語

[0501c07] 「『大王難提波羅治生治生棄捨稱量不受不以小利治生大王難提波羅寡婦童女寡婦童女寡婦童女大王難提波羅奴婢奴婢奴婢大王難提波羅大王難提波羅大王難提波羅大王難提波羅受生受生受生

[0501c22] 「『大王難提波羅飲酒大王難提波羅廣大廣大廣大大王難提波羅華鬘瓔珞塗香脂粉華鬘瓔珞塗香脂粉華鬘瓔珞塗香脂粉大王難提波羅離歌歌舞歌舞大王難提波羅受生受生受生寶淨大王難提波羅離過中食中食一食學時中食

[0502a04] 「『大王難提波羅形壽取用一面:「汝等豌豆大小麻豆芥子隨意。」大王難提波羅形壽父母父母是故。』

[0502a10] 「『大王昔時遊行大王爾時平旦著衣持鉢乞食次第乞食難提波羅師家爾時難提波羅小事出行不在大王問難提波師父:「長老何處?」:「世尊侍者小事不在善逝侍者小事不在世尊中有中有世尊慈愍隨意自取。」大王便

[0502a20] 「『難提波羅還家中飯父母:「?」父母答曰:「今日迦葉如來等正覺至此乞食。」難提波羅聞已便:「我有善利大功德迦葉如來等正覺我家隨意自在。」以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于十五日中歡樂家父日中歡樂

[0502a28] 「『復次大王昔時遊行大王爾時平旦著衣持鉢乞食次第乞食難提波羅師家爾時難提波羅小事出行不在大王問難提波師父:「長老何處?」:「世尊侍者小事不在善逝侍者小事不在世尊大釜中有粳米中有世尊慈愍隨意自取。」大王便大小

[0502b09] 「『難提波羅還家見大中飯父母:「大釜?」父母答曰:「今日迦葉如來等正覺至此乞食大小。」難提波羅聞已便:「我有善利大功德迦葉如來等正覺我家隨意自在。」以此歡喜結跏趺坐息心靜默至于十五日中歡樂家父日中歡樂

[0502b18] 「『復次大王昔時夏坐大王爾時難提波羅大王比丘:「汝等難提波羅。」比丘便難提波羅師家難提波羅師父聞已問曰:「難提波羅?」比丘答曰:「長老我等迦葉如來等正覺比丘難提波羅迦葉如來等正覺。」難提波羅父母:「隨意無有。」

[0502c01] 「『難提波羅還家父母:「?」父母答曰:「今日迦葉如來等正覺比丘迦葉如來等正覺。」難提波羅聞已便:「我有善利大功德迦葉如來等正覺我家隨意自在。」以此歡喜結加趺坐息心靜默至于十五日中歡樂家父日中歡樂

[0502c10] 「『大王難提波羅四月不患所以者何威神大王難提波羅無有不忍無有無憂:「迦葉如來等正覺我家隨意自在。」大王不忍憂慼:「迦葉如來等正覺不受波羅㮈夏坐比丘眾。」於是迦葉如來等正覺說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜

[0502c20] 「『迦葉如來等正覺不久便侍者:「汝等可以五百乘車滿粳米種種難提波羅師家:『難提波羅五百乘車滿粳米種種慈愍。』」