Back to collection

Boluomen Zi Ming Zhong Ai Nian Bu Li Jing (Piyajātikasutta) 婆羅門子命終愛念不離經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說婆羅門子命終愛念不離經

後漢安息沙門安世高

[0915a07] 如是

[0915a07] 一時婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園婆羅門命終愛念命終不能不能不著塗香啼泣啼泣憶念於是婆羅門彷徉世尊世尊面相慰勞面相慰勞婆羅門一面世尊:「何以婆羅門不常?」

[0915a14] 「瞿曇意根云何意根我有命終愛念命終不能不能不著塗香在家啼泣啼泣憶念。」

[0915a17] 「如是如是婆羅門婆羅門憂慼不樂。」

[0915a18] 「云何瞿曇憂慼不樂瞿曇歡喜愛念。」再三世尊婆羅門:「如是如是婆羅門婆羅門憂慼啼泣不樂。」再三婆羅門世尊:「云何瞿曇憂慼不樂瞿曇歡喜愛念。」於是婆羅門世尊不樂不樂不然便祇桓門外婆羅門祇桓門外:「世間聰明最勝寧可沙門瞿曇。」於是婆羅門便世尊如是說婆羅門:「婆羅門憂慼不樂婆羅門歡喜愛念。」於是婆羅門:「我等。」即便

[0915b06] 次第王宮波斯匿沙門瞿曇:「憂慼不樂。」波斯匿聞已末利夫人:「末利沙門瞿曇:『憂慼不樂。』」

[0915b10] 「如是如是大王憂慼不樂。」

[0915b11] 「末利弟子末利沙門瞿曇而今:『憂慼不樂。』」

[0915b13] 「大王我所不信便遣使。」

[0915b14] 於是波斯匿鴦伽婆羅門:「鴦伽沙門瞿曇問訊沙門瞿曇無量問訊安隱有力如是:『瞿曇波斯匿無量問訊安隱有力沙門瞿曇:「憂慼不樂?」』鴦伽沙門瞿曇受持何以不虛。」

[0915b21] 鴦伽婆羅門波斯匿世尊世尊面相慰勞面相慰勞一面鴦伽婆羅門一面世尊:「瞿曇波斯匿王無量問訊安隱有力沙門瞿曇:『憂慼不樂?』」

[0915b27] 「鴦伽所有還報鴦伽云何有人命終命終狂亂不著遊行如是:『不見不見。』婆羅門憂慼不樂如是父兄姊妹命終命終狂亂不著遊行:『不見。』婆羅門憂慼不樂婆羅門歸家親屬他人婦人親屬他人婦人聞已便:『親屬他人。』於是利刀婦人如是:『共同共同。』女人婆羅門憂慼不樂。」

[0915c13] 於是鴦伽婆羅門世尊受持世尊離世波斯匿白王波斯匿:「大王沙門瞿曇:『憂慼不樂。』」於是波斯匿末利夫人:「末利沙門瞿曇:『憂慼不樂。』」「是故大王所有大王云何大將?」

[0915c20] 「末利我愛大將。」

[0915c21] 「大王大將敗壞變異生苦憂慼不樂?」

[0915c22] 「末利大將敗壞變異憂慼不樂。」

[0915c23] 「大王以此憂慼不樂大王云何賢首大將大象婆沙(夫人),迦尸人民?」

[0915c27] 「末利迦尸拘薩羅人民。」

[0915c27] 「大王迦尸拘薩羅人民敗壞變異生苦憂慼不樂?」「末利婬欲自娛皆因迦尸拘薩羅人民末利迦尸人民敗壞變異不生憂慼不樂?」

[0916a02] 「大王憂慼不樂大王云何?」

[0916a04] 「末利。」

[0916a04] 「大王敗壞變異寧可不生憂慼不樂?」

[0916a06] 「末利敗壞變異憂慼不樂。」

[0916a07] 「大王以此憂慼不樂。」

[0916a08] 「末利今日沙門瞿曇因此弟子末利世尊比丘僧世尊優婆塞今日。」如是說波斯匿世尊歡喜

佛說婆羅門子命終愛念不離經

【經文資訊大正藏 01 No. 0091 婆羅門子命終愛念不離經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary