Back to collection

Zhangzhe Zi Liu Guo Chujia Jing 佛說長者子六過出家經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說長者子六過出家經

沙門慧簡

[0857a19] 如是

[0857a19] 一時婆伽婆舍衛城祇樹給孤獨園爾時僧伽羅長者子乃至出家便世尊頭面禮一面僧伽羅長者子世尊:「世尊出家學道僧伽羅得出家學。」世尊僧伽羅比丘:「二法云何止觀。」僧伽羅比丘白佛:「世尊如來!」世尊:「云何?」僧伽羅白佛:「世尊一切諸法。」世尊:「善哉善哉僧伽羅要說分別。」僧伽羅如此閑靜思惟閑靜思惟剃除鬚髮三法堅固出家學道無上梵行生死梵行不復胞胎尊者僧伽羅便阿羅漢果

[0857b05] 僧伽羅出家出家僧伽羅長者子乃至如來出家學道捨家僕從僧伽羅便僧伽羅比丘在前默然再三歎息便:「僧伽羅無義無禮不端思惟如來出家學道舍衛城大臣長者婆羅門剎利悉皆迷惑所在如常思惟。」尊者僧伽羅便說偈言

此外,  此外無比
 此外,  。」

[0857b17] 爾時尊者僧伽羅僧伽羅:「使捐棄如來出家學道?」尊者僧伽羅便

惡口誹謗,  心懷
 瞋恚妄語,  如來。」

[0857b22] 爾時尊者僧伽羅從頭比丘亦復尊者僧伽羅便:「尊者懺悔我愚所為。」僧伽羅:「安隱壽命延長。」僧伽羅便:「僧伽羅不復樂欲。」便僧伽羅:「尊者僧伽羅懺悔愚癡所為。」僧伽羅:「安隱壽命延長。」僧伽羅頭面禮三匝再三歎息便退

[0857c02] 尊者阿難舍衛城尊者僧伽羅便:「僧伽羅?」僧伽羅對曰:「僧伽羅言語。」尊者阿難默然尊者阿難攝衣尼師世尊頭面禮一面須臾退以此因緣世尊爾時世尊便

萌芽,  
 ,  。」

[0857c12] 爾時世尊諸比丘:「聲聞第一比丘降伏所謂僧伽羅比丘。」

[0857c13] 爾時諸比丘歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

【經文資訊大正藏 02 No. 0134 佛說長者子六過出家經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary