Back to collection

Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 摩訶僧祇律

Scroll 11

Click on any word to see more details.

摩訶僧祇律卷第十一
東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法

三十提法

[0318b28] 佛住舍衛城廣說爾時長老難陀 難陀納衣床褥頭上 富羅爐火外道黑色碧眼
在前外道比丘:「汝等出家如是。」外道 佛法便:「我等出家
迦葉我等 行乞辛苦樂事。」比丘:「 便出家亦復。」
外道答言:「沙門僧伽梨。」比丘:「。」外道便出家受具 :「出家受具當作如是
早起問訊安眠唾壺 小便器洗手齒木 有請
聚落聚落 著衣料理聚落 床座樹葉食時
聚落 著衣 浣衣塗地
坐禪坐具隨後 洗手香花供養 臥具唾壺小便器
如是種種供給安隱然後。」 比丘:「出家便是。」:「 不能作者僧伽梨。」衣著

[0318c27] 復次佛住舍衛城廣說爾時尊者難陀難陀難陀弟子 :「聚落威儀
他人叔父。」答言:「我見 非法叔父難陀。」 :「如此使。」即將檀越
故作思惟:「相望使 不得乞食失時。」即便:「精舍。」 便失時精舍
比丘門前經行疾行 :「今日知識比丘處處教化 何等如是?」答言:「
。」難陀種種飲食 事情諸比丘便 思惟:「眾人集論比丘梵行
。」難陀:「長老弟子梵行 。」瞋恚弟子:「云何 僧伽梨。」諸比丘聞已
共相謂言:「比丘今日苦惱一者 。」諸比丘:「 高聲?」諸比丘白佛:「世尊難陀
弟子是故大聲。」佛言:「難陀。」 問難:「供給 弟子不能乃至弟子?」
答言:「。」佛語難陀:「云何出家 教法供給自己?」佛種因緣 諸比丘:「今日不得供給
出家毘尼應作如是 :『使善法成道。』」 諸比丘:「依止舍衛城
諸比丘制戒乃至聞者 比丘比丘瞋恚不喜使 :『比丘。』 。」

[0319b02] 比丘

[0319b02]

[0319b03] 瞋恚不喜

[0319b03] 使如是:「。」

[0319b05]

[0319b05] 使使 使使 比丘一時三衣
:「僧伽梨多羅 。」如是眾多 比丘非一僧伽梨
多羅安陀會一時:「。」 如是 比丘一時:「。」
如是比丘 一時僧伽梨多羅安陀會比丘 :「僧伽梨多羅
。」如是眾多比丘比丘 :「。」不住 無罪比丘比丘:「
此處。」不住無罪比丘 比丘不適無罪不受無罪比丘
無罪比丘弟子依止弟子不可 折伏折伏無罪

[0319b26] 比丘 比丘尼偷蘭 式叉摩尼沙彌沙彌尼毘尼
乃至俗人毘尼是故

[0319c01] 佛住舍衛城四方十二由旬施僧 毘舍佉鹿母因緣廣說復次佛住 遊行摩訶比丘雨衣
安陀會長柄掃地佛見 :「摩訶云何顛倒著衣?」 見佛頭面禮一面
:「摩訶?」答言:「 。」「?」答言:「安陀會。」佛言:「比丘 上衣在下云何
一切受用雨衣?」佛語諸比丘:「汝等如來 憍薩羅國遊行舍衛城:『 諸比丘浴衣。』」憍薩羅國遊行
諸比丘白佛:「世尊憍薩羅國遊行 :『如來憍薩羅國遊行舍衛便 :「諸比丘浴衣。」』正是
雨衣。」諸比丘:「依止舍衛城十利諸比丘制戒乃至聞者 比丘一月比丘求雨半月
當作受用比丘一月求雨半月受用。」

[0319c20] 一月 三月十五四月初十 一月

[0319c22] 雨衣世尊

[0319c22]

[0319c23] 勸化應從處處 應從大家若一 眾多

[0319c25] 半月 十六應作四月一日受用比丘三月十六日前 受用

[0319c28]

[0319c29] 比丘五法成就羯磨 何等不得羯磨應作:「大德
某甲比丘五法成就時到某甲 比丘雨衣如是。」「大德某甲 五法成就某甲比丘雨衣
大德某甲比丘雨衣 默然不忍便。」「某甲比丘 雨衣默然如是。」
羯磨唱言:「大德 不等不計當分。」 毘尼羯磨
應從處處應從 大家若一眾多 雨衣三月十六後送
來者應分上座:「 勝者。」上座:「。」便:「 。」比丘:「何處
夏安居?」:「此處。」:「安居此處雨衣。」語言:「 。」:「此間安居。」
雨衣沙彌 不周安居 雨衣不得三衣不得淨施
不得雨衣河中不得小小 不得裸身當著 得著雨衣種種大雨
得著無罪比丘 食時塗身多人行處 兩頭

[0320a29] 浴衣四月受用八月 十五應當比丘 :「大德今日浴衣。」如是
十六毘尼用作 得知比丘種種著作無罪是故

[0320b06] 佛住舍衛城廣說爾時尊者難陀 難陀居士優婆夷:「。」
居士婦女:「比丘。」比丘 :「欲求 相似。」見好便:「
得勝。」便:「 可作。」如是來者無得 重擔祇洹精舍不遠窮巷
出家使尊者阿難 到時聚落行乞門前難陀難陀 [*]
問訊阿難問言:「長老何等?」答言:「 。」念言:「今日侍者阿難 當作方便。」尊者阿難:「
縫衣。」阿難以上因緣世尊 :「難陀難陀。」難陀: 「乃至阿難不受?」
答言:「。」佛言:「惡事無數 方便讚歎少欲毀呰非法不如 佛教不可以長養善法。」諸比丘:「依止
舍衛城十利諸比丘 乃至聞者比丘自行使 。」

[0320b28] 比丘

[0320b29] 勸化

[0320b29]

[0320c01] 提波俱利

[0320c01]

[0320c02]

[0320c03] 比丘自行毘尼

[0320c04] 迦尸國土 安居比丘 [*] :「 [*]
。」 答言:「尊者不解?」問言:「何等 ?」答言:「 [*] 。」便語言:「 [*] ?」
不解語者淨人一切 不得比丘腰帶使比丘 :「長老。」

[0320c12] 佛住舍衛城祇洹精舍爾時毘舍佉鹿 常日眾僧比丘 毘舍佉鹿母語言:「
[*] ,尊者難陀難陀。」比丘精舍難陀:「 好事。」問言:「好事?」答言:「
毘舍佉鹿母。」答言:「何以優婆夷賢聖。」:「 眼見鹿母:『
[*] ,難陀。』」 問言:「師家?」答言:「。」
:「何處巷陌門戶 。」明日聚落:「長壽?」
答言:「鹿母毘舍佉。」問言:「?」答言:「為難難陀。」
難陀?」答言:「不識。」即便語言:「難陀難陀我等長廣細緻。」 答言:「自有已定
?」:「我語 。」:「 ?」:「。」
:「尊者 。」即為如是 毘舍佉鹿母念言:「
何以不足?」 鹿母鹿母:「 [*] , 供養雖然。」即便
[*] 未成日日師家既得 [*] 譬如遠離 作務不得
舍衛城爾時便:「眾人 。」祇洹諸比丘: 「難陀難陀何處?」比丘語言:「
。」問訊不識 相見問言:「尊者 [*] ?」反問:「何等 [*]
?」答言:「鹿母。」答言:「。」問言:「 [*] 尊者?」答言:「。」便:「阿闍梨
。」問言:「何等?」答言:「乃至優婆夷 。」瞋恚:「如是如是穀物難陀難陀
虛空五指 裸形外道 [*] , 五百
恒水如是!」弟子:「僧伽 王家。」
:「沙門大身出入王家饒益 。」怖畏人中眾人
:「我等各各家事到此料理云何眾人?」答言:「鹿母 [*] 。難陀難陀乃至 [*]
未成時日 日來 [*] 猶如乃至 活命廣說是故。」眾人 瞋恚:「比丘輕易我等
使我等今日當作 沙門 [*] 。」有人:「我等 使沙門
如是不得 知者沙門有力使王家使乃至 為人饒益使。」歲時
:「何等?」答言:「 。」念言:「沙門。」
:「為人不復。」如是 爾時富貴 [*] 施僧 無成施僧爾時
:「阿難何以布施 ?」阿難以上乃至不喜 要命世尊佛言:「難陀。」
問難難陀:「汝等?」答言:「世尊!」佛言:「惡事讚歎少欲毀呰?」

[0321b28] 諸比丘:「依止舍衛城 十利諸比丘制戒乃至聞者居士居士使比丘
便:『 長廣。』比丘如是
。」

[0321c05] 居士家主家主

[0321c06] 比丘眾多若一

[0321c06]

[0321c07]