NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》

Scroll 1

十誦比丘波羅提木叉戒本
姚秦三藏鳩摩羅什

[0470b27] 「大德一月 老死佛法大德得道 一心精進所以一心精進
阿耨多羅三藐三菩提何況善道!」 「受具。」「和合?」 ( :「布薩說戒。」)
大德比丘說欲清淨。」

合十, 供養師子
說戒, 一心
乃至, 怖畏
一心, 
惡道, 放逸禁制
佛說戒行, 
說教, 能信
人馬調, 能破煩惱
受教, 愛樂
人馬調, 煩惱
守護, 
不放逸, 
日夜常精進, 實智
佛法, 清淨。」

[0470c18] 「大德十五布薩波羅提木叉一心布薩波羅 木叉如是。」

[0470c21] 「大德布薩波羅提木叉一心 發露無罪默然默然 大德清淨一一比丘問答比丘
如是比丘如是比丘第三 發露妄語大德 佛說道法比丘欲求清淨
發露發露安隱發露。」「 大德波羅提木叉大德 清淨?」第二第三如是:「清淨?」

[0471a01] 「大德清淨默然如是。」

[0471a02] 「大德四波羅夷法半月半月波羅

[0471a04] 「比丘比丘戒法 行婬乃至畜生比丘波羅夷共事

[0471a07] 「比丘聚落空地
如是:『小兒!』如是比丘比丘波羅 共事

[0471a12] 「比丘奪命自持 如是
:『。』 因緣比丘 波羅夷共事

[0471a17] 「比丘空無所有不見人法滿 :『如是如是。』 比丘不問清淨
:『不見。』妄語 比丘波羅夷共事增上慢

[0471a22] 「大德四波羅夷法比丘一一比丘不得不得共事前後如是比丘波羅夷共事。」「大德
清淨?」第二第三如是:「 ?」「大德清淨默然如是 。」

[0471a28] 「大德十三僧伽半月半月 木叉

[0471b01] 「比丘比丘僧伽

[0471b03] 「比丘女人 一一身分僧伽

[0471b06] 「比丘婬欲不善女人 年少男女僧伽

[0471b08] 「比丘女人供養 :『姊妹我等比丘持戒婬欲行善 姊妹婬欲法供養第一供養。』僧伽


[0471b12] 「比丘 私通乃至交會僧伽

[0471b15] 「比丘無主 十二比丘 比丘比丘
比丘 無主比丘 過量僧伽

[0471b21] 「比丘比丘 比丘比丘
比丘僧伽

[0471b26] 「比丘清淨無罪比丘 波羅夷比丘淨行比丘
比丘比丘:『如是語。』 僧伽

[0471c02] 「比丘 波羅夷比丘波羅夷 比丘淨行比丘
比丘 比丘:『如是語。』僧伽

[0471c08] 「比丘和合僧方便緣事 比丘比丘:『大德 方便緣事
同事何以和合歡喜一心安樂行大德破僧 因緣。』比丘如是堅持
比丘第二第三 僧伽

[0471c16] 「和合僧方便比丘有餘比丘同意眾多同意 比丘比丘:『大德比丘
何以法語比丘比丘比丘說法 非法不善比丘比丘 等心
比丘我等。』比丘 如是同意比丘:『大德:「法語 比丘比丘比丘說法非法 不善
比丘比丘 等心比丘我等。」 大德破僧和合僧何以
和合歡喜一心 安樂行大德破僧同意。』 比丘比丘如是堅持
比丘第二第三

[0472a06] 「比丘聚落比丘行惡 見聞比丘如是 比丘:『大德汝等行惡見聞
大德汝等出去應是。』比丘 比丘:『大德比丘何以如是比丘。』
比丘比丘:『大德:「 比丘如是比丘 。」何以比丘
大德汝等行惡見聞 汝等出去應是 。』同意比丘比丘如是堅持
比丘第二第三僧伽

[0472a20] 「比丘惡性比丘 波羅提木叉自身不可如是:『大德汝等
大德大德。』 比丘比丘:『大德比丘善說 波羅提木叉自身不可
當作大德比丘 比丘大德 諸如如是增長所謂
大德自身不可 。』比丘如是堅持 第二第三僧伽

[0472b05] 「大德十三僧伽犯罪乃至比丘一一 波利婆沙波利
比丘 二十比丘
滿二十比丘比丘不得 比丘法應。」「大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然
如是。」

[0472b15] 「大德不定半月半月波羅提木叉

[0472b17] 「比丘女人 優婆夷比丘三法一一波羅夷僧伽比丘
:『。』三法說法 僧伽可信 種種法治比丘不定

[0472b23] 「比丘女人不可比丘女人婬欲可信優婆夷二法一一僧伽
比丘:『。』二法 法治僧伽可信 種種法治比丘不定。」
大德不定大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然 如是。」

[0472c03] 「大德三十半月半月 波羅提木叉

[0472c05] 「比丘三衣具足

[0472c07] 「比丘三衣具足三衣 一一宿

[0472c10] 「比丘三衣具足 比丘 不足
滿比丘乃至一月 一月

[0472c15] 「比丘比丘尼 貿易

[0472c17] 「比丘使比丘尼

[0472c19] 「比丘居士居士 因緣因緣 因緣

[0472c23] 「比丘 居士若非居士居士 自恣比丘欲取乃至上下


[0473a02] 「比丘居士居士 :『如是如是如是如是 比丘。』比丘自恣
因緣便居士居士 :『汝等善哉如是如是如是 如是。』

[0473a09] 「比丘居士居士念言:『如是如是如是如是 比丘。』比丘自恣
因緣便居士居士 :『汝等善哉如是如是合作 。』

[0473a15] 「比丘婆羅門居士 使使比丘比丘:『
婆羅門 大德。』比丘使如是 :『比丘
清淨。』使比丘 :『大德比丘?』 比丘使僧房
語言:『比丘。』 使:『善哉 如是如是如是
比丘。』使 使比丘白言: 『大德大德
大德。』比丘 :『!』第二第三 不得第四第五
默然第四第五第六不得
不得遣使 :『比丘比丘 不得使。』

[0473b09] 「比丘敷具

[0473b10] 「比丘敷具

[0473b12] 「比丘敷具應用 第三第四比丘不用 第三第四敷具


[0473b16] 「比丘敷具敷具滿 比丘敷具 敷具 僧羯磨

[0473b20] 「比丘尼師壇尼師壇 伽陀好色比丘 尼師壇伽陀


[0473b24] 「比丘行道比丘 乃至由旬

[0473b27] 「比丘使比丘尼

[0473b29] 「比丘金銀使

[0473c02] 「比丘金銀種種

[0473c03] 「比丘種種販賣

[0473c04] 「比丘

[0473c06] 「比丘不滿 比丘比丘比丘
如是:『比丘乃至。』

[0473c11] 「比丘使

[0473c13] 「比丘居士居士使 比丘自恣 因緣:『
。』 比丘使 乃至一食一食一食


[0473c20] 「比丘比丘瞋恚忿 使:『比丘。』比丘比丘


[0473c24] 「比丘自恣比丘 乃至

[0473c27] 「比丘三月滿八月 比丘在阿蘭若處恐怖若是比丘三衣一一衣著
因緣出界宿宿

[0474a03] 「比丘一月比丘 比丘一月 半月

[0474a06] 「比丘檀越僧物迴向

[0474a08] 「比丘比丘石蜜比丘宿 。」

[0474a11] 「大德三十 大德清淨?」 (第二第三如是。) 「大德
默然如是。」

[0474a14] 「大德九十半月半月波羅 木叉

[0474a16] 「比丘妄語

[0474a17] 「比丘

[0474a18] 「比丘兩舌比丘

[0474a19] 「比丘發起

[0474a21] 「比丘女人說法男子

[0474a23] 「比丘闡陀受具

[0474a25] 「比丘受具人法 自稱:『如是如是。』乃至

[0474a28] 「比丘比丘受具僧羯磨

[0474b01] 「比丘歡喜如是:『比丘 僧物。』

[0474b03] 「比丘說戒:『 半月半月波羅提木叉 比丘憂愁
戒心。』

[0474b07] 「比丘草木

[0474b08] 「比丘

[0474b09] 「比丘問答

[0474b10] 「比丘臥具坐床 坐臥具露地使

[0474b13] 「比丘比丘房舍臥具使

[0474b16] 「比丘比丘房舍瞋恚忿 使如是:『出去應是 。』因緣

[0474b19] 「比丘比丘房舍比丘安住 後來臥具使 :『出去。』因緣


[0474b23] 「比丘比丘坐床用力

[0474b25] 「比丘使

[0474b27] 「比丘房舍平地漸次 堅牢

[0474b29] 「比丘教誡比丘尼

[0474c01] 「比丘教誡比丘尼比丘乃至

[0474c03] 「比丘如是語:『供養比丘教化 比丘尼。』

[0474c05] 「比丘比丘尼道行乃至 因緣因緣所行 怖畏因緣

[0474c08] 「比丘比丘尼

[0474c10] 「比丘比丘尼

[0474c11] 「比丘比丘尼

[0474c12] 「比丘比丘尼

[0474c13] 「比丘女人

[0474c14] 「比丘比丘尼因緣 白衣因緣

[0474c16] 「比丘數數因緣因緣布施因緣

[0474c18] 「比丘一食比丘一食 一食

[0474c20] 「比丘白衣自恣 比丘
比丘

[0474c24] 「比丘

[0474c25] 「比丘比丘 飲食如是:『比丘。』 :『比丘乃至。』因緣


[0474c29] 「比丘因緣因緣 道行大會外道沙門施食因緣

[0475a03] 「比丘非時

[0475a04] 「比丘宿

[0475a05] 「比丘飲食

[0475a07] 「比丘如是美食比丘如是美食

[0475a10] 「比丘取用

[0475a11] 「比丘

[0475a12] 「比丘女人

[0475a14] 「比丘裸形外道出家出家

[0475a16] 「比丘發行因緣

[0475a17] 「比丘因緣乃至宿 宿

[0475a19] 「比丘乃至宿發行 軍陣

[0475a21] 「比丘比丘忿

[0475a22] 「比丘比丘忿

[0475a23] 「比丘比丘乃至宿

[0475a25] 「比丘比丘:『大德使 飲食。』比丘使比丘如是
:『。』 :『比丘乃至 。』因緣

[0475b01] 「比丘露地草木 使

[0475b03] 「比丘法僧

[0475b04] 「比丘受具宿

[0475b06] 「比丘:『如是佛法道法 不能。』比丘比丘如是:『
:「如是佛法道法 。」不善 佛種因緣道法
大德邪見。』比丘比丘如是 堅持比丘第二第三

[0475b15] 「比丘如是語不如法 使共事宿

[0475b17] 「沙彌:『如是佛法 不能。』沙彌比丘如是:『沙彌
:「如是佛法不能 。」不善佛種因緣沙彌
邪見。』沙彌比丘如是堅持 比丘第二第三 比丘如是語:『沙彌今日
:「。」比丘 沙彌比丘乃至宿宿 出去。』比丘
沙彌使房舍宿

[0475c01] 「比丘僧房住處
僧房住處如是:『 。』

[0475c05] 「比丘一一 比丘一一

[0475c09] 「比丘半月因緣因緣一月初一二月因緣

[0475c12] 「比丘畜生

[0475c13] 「比丘比丘:『比丘 乃至。』因緣

[0475c15] 「比丘

[0475c16] 「比丘

[0475c17] 「比丘女人房舍宿

[0475c18] 「比丘恐怖比丘使恐怖乃至

[0475c20] 「比丘比丘 [@] 、如是一一生活使乃至

[0475c23] 「比丘比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌

[0476a01] 「比丘僧伽比丘

[0476a03] 「比丘女人道行乃至聚落

[0476a05] 「比丘道行乃至聚落 。 ()

[0476a07] 「比丘不滿二十受具 不得比丘

[0476a09] 「比丘使指示:『 。』

[0476a11] 「比丘四月自恣受者自恣數數自恣獨自

[0476a13] 「比丘說戒如是:『 比丘修多羅毘尼阿毘曇。』
比丘波羅提木叉比丘修多羅毘尼阿毘曇 如是:『大德?』

[0476a19] 「比丘比丘默然 :『比丘憶持。』

[0476a21] 「比丘默然

[0476a22] 「比丘比丘

[0476a23] 「比丘飲酒

[0476a24] 「比丘非時聚落比丘因緣

[0476a26] 「比丘

[0476a27] 「比丘剎帝利 因緣

[0476a29] 「比丘說戒如是:『半月 半月戒經。』比丘比丘乃至 說戒何況比丘
犯罪法治:『大德不善說戒不敬說戒 :「實有。」貴重心中一心
聽法。』

[0476b07] 「比丘

[0476b08] 「比丘坐床

[0476b10] 「比丘綿使

[0476b12] 「比丘 伽陀伽陀

[0476b15] 「比丘 伽陀伽陀

[0476b18] 「比丘尼師壇 伽陀伽陀

[0476b21] 「比丘伽陀伽陀 。」

[0476b24] 「大德九十大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然 如是。」

[0476b27] 「大德波羅提舍半月半月 木叉

[0476b29] 「比丘白衣比丘尼 受食比丘比丘如是:『 大德應作
。』第一波羅提舍

[0476c04] 「比丘白衣比丘尼 :『比丘比丘。』比丘 比丘尼:『姊妹比丘。』
乃至比丘比丘尼:『姊妹 比丘。』比丘比丘如是:『大德應作
。』第二波羅提舍

[0476c11] 「學家學家羯磨比丘 學家羯磨後來 飯食比丘比丘如是:『大德
應作。』 第三波羅提舍

[0476c16] 「阿蘭若怖畏比丘 如是阿蘭若住處怖畏 羯磨精舍飲食精舍飲食
比丘比丘如是:『大德 應作。』 波羅提舍。」

[0476c22] 「大德波羅提舍 清淨?」 (第二第三 如是。) 「大德清淨
默然如是。」

[0476c25] 「大德半月半月波羅提木叉

[0476c27] 「內衣應當學

[0476c28] 「內衣應當學

[0476c29] 「參差內衣應當學

[0477a01] 「不如內衣應當學

[0477a02] 「不如多羅內衣應當學

[0477a03] 「不如內衣應當學

[0477a04] 「不如 內衣應當學

[0477a05] 「內衣應當學

[0477a06] 「不如內衣應當學

[0477a07] 「生起內衣應當學

[0477a08] 「內衣應當學

[0477a09] 「內衣應當學

[0477a10] 「應當學

[0477a11] 「應當學

[0477a12] 「參差應當學

[0477a13] 「齊整應當學

[0477a14] 「身入白衣應當學

[0477a15] 「白衣應當學

[0477a16] 「白衣應當學

[0477a17] 「白衣應當學

[0477a18] 「白衣應當學

[0477a19] 「白衣應當學

[0477a20] 「白衣應當學

[0477a21] 「白衣應當學

[0477a22] 「自大白衣應當學

[0477a23] 「自大白衣應當學

[0477a24] 「白衣應當學

[0477a25] 「白衣應當學

[0477a26] 「胡跪白衣應當學

[0477a27] 「胡跪白衣應當學

[0477a28] 「白衣應當學

[0477a29] 「白衣應當學

[0477b01] 「白衣應當學

[0477b02] 「白衣應當學

[0477b03] 「白衣應當學

[0477b04] 「白衣應當學

[0477b05] 「白衣應當學

[0477b06] 「白衣應當學

[0477b07] 「白衣應當學。 (四十)

[0477b08] 「白衣應當學

[0477b09] 「白衣應當學

[0477b10] 「白衣應當學

[0477b11] 「左右白衣應當學

[0477b12] 「左右白衣應當學

[0477b13] 「白衣應當學

[0477b14] 「白衣應當學

[0477b15] 「白衣應當學

[0477b16] 「白衣應當學

[0477b17] 「白衣應當學。 (五十)

[0477b18] 「白衣應當學

[0477b19] 「白衣應當學

[0477b20] 「白衣應當學

[0477b21] 「身入白衣應當學

[0477b22] 「白衣應當學

[0477b23] 「携手白衣應當學

[0477b24] 「携手白衣應當學

[0477b25] 「行入白衣應當學

[0477b26] 「白衣應當學

[0477b27] 「白衣應當學

[0477b28] 「白衣應當學

[0477b29] 「白衣白衣應當學

[0477c01] 「一心應當學

[0477c02] 「一心應當學

[0477c03] 「飯食應當學

[0477c04] 「應當學

[0477c05] 「應當學

[0477c06] 「飯食應當學

[0477c07] 「不大飯食應當學

[0477c08] 「可口應當學

[0477c09] 「張口飯食應當學

[0477c10] 「應當學

[0477c11] 「應當學

[0477c12] 「應當學

[0477c13] 「應當學

[0477c14] 「應當學

[0477c15] 「應當學

[0477c16] 「應當學

[0477c17] 「應當學

[0477c18] 「應當學

[0477c19] 「飯食應當學

[0477c20] 「應當學

[0477c21] 「受食應當學[0477c22] 不得應當學

[0477c23] 「不得應當學

[0477c24] 「不得應當學

[0477c25] 「一心應當學

[0477c26] 「次第應當學

[0477c27] 「白衣檀越應當學

[0477c28] 「說法應當學

[0478a01] 「在前比丘說法應當學

[0478a02] 「人在道中比丘說法應當學

[0478a04] 「比丘說法應當

[0478a06] 「比丘說法應當學

[0478a07] 「比丘說法應當學

[0478a08] 「說法應當學

[0478a09] 「說法應當學

[0478a10] 「說法應當學

[0478a11] 「說法應當學

[0478a12] 「說法應當學。 (一百)

[0478a13] 「說法應當學

[0478a14] 「左右說法應當學

[0478a15] 「說法應當學

[0478a16] 「說法應當學

[0478a17] 「說法應當學

[0478a18] 「說法應當學

[0478a19] 「說法應當學

[0478a20] 「說法應當學

[0478a21] 「說法應當學

[0478a22] 「種種說法

[0478a24] 「大小便應當學

[0478a25] 「大小便應當學

[0478a26] 「大小便應當學

[0478a27] 「因緣應當學。」

[0478a28] 「大德大德 ?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然 如是。」

[0478b02] 「大德七滅諍法半月半月波羅提木叉

[0478b04] 「現前毘尼現前毘尼

[0478b05] 「憶念毘尼憶念毘尼

[0478b06] 「毘尼毘尼

[0478b07] 「

[0478b08] 「

[0478b09] 「

[0478b10] 「種種除滅應當學。」

[0478b11] 「大德七滅諍法大德 清淨?」 (第二第三如是。) 「大德清淨默然 如是。」

[0478b14] 「大德說戒四波羅夷法 十三僧伽不定 九十
波羅提舍 入佛戒經半月半月波羅 木叉戒法
一心歡喜安樂行應當 。」

[0478b22] 毘婆尸佛如來等正覺六百二十 比丘前後圍遶戒經

忍辱第一, 涅槃
出家他人, 名為沙門。」

[0478b26] 尸棄佛如來等正覺八十比丘 前後圍遶戒經

譬如明眼人, 惡道
聰明, 遠離。」

[0478c01] 佛如來等正覺十萬比丘 前後圍遶戒經

, 
飯食, 
心淨精進, 佛教。」

[0478c06] 拘留孫佛如來等正覺 前後圍遶戒經

譬如, 
; 比丘聚落
破壞, 
身行, 不善。」

[0478c12] 拘那含佛如來等正覺三萬比丘 前後圍遶戒經

放逸, 聖人善法
一心, 憂愁。」

[0478c16] 迦葉佛如來等正覺比丘 圍遶戒經

一切, 具足善法
, 佛教。」

[0478c20] 釋迦牟尼佛如來等正覺 五十未曾有前後圍遶戒經

護身善哉, 
善哉, 一切
比丘一切, 便
比丘, 
三業, 所得。」

, 嫌恨人心
人中, 。」

七佛世尊, 救護世間
說戒, 廣說
弟子, 恭敬戒經
恭敬戒經, 恭敬
慚愧具足, 無為
說戒, 一心布薩。」

十誦比丘波羅提木叉戒本

* * *

【經文資訊】大正藏第 23 No. 1436 十誦比丘波羅提木叉戒本
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary