Back to collection

Bi Nai Ye 鼻奈耶

Scroll 10

Click on any word to see more details.

鼻奈耶卷第十
姚秦涼州沙門竺佛念

[0893b05] ◎佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園六群 比丘宿比丘僧平旦 小兒長者婦女比丘僧
六群比丘長者自相謂言:「 沙門釋子無有禁忌眾僧未來至此 。」十二比丘世尊世尊
比丘中食大眾 小兒。」

[0893b12] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘自恃王家 長者自相謂言:「沙門釋子自恃王家
。」十二比丘世尊世尊 :「比丘著衣城門不得
王家比丘第一夫人沙門 作禮比丘便惡念:『沙門 。』不可王家
宿宿夫人比丘 便惡心:『沙門必當。』 比丘第二不得王家王家珍寶
比丘便惡心:『沙門數數 珍寶。』比丘第三不可王家 太子宗親未有
漏泄比丘便惡念:『無餘 比丘。』比丘第四不可王家太子謀殺比丘太子
言語便惡念:『比丘太子必當 共同。』比丘第五不得王家 大臣未有比丘
便惡念:『無餘比丘。』 比丘第六不得王家賤人 大臣未有比丘便
惡念:『比丘。』比丘第七不得 王家攻伐他國非人閱叉比丘便惡念:『比丘。』
比丘第八不得王家左右大臣 不喜比丘比丘大臣不喜 第九不得王家比丘數數留宿
不得不得坐禪誦經比丘第十 不得王家。」

[0893c15] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園十五 比丘集會說戒闡怒比丘 :「所有教誡上口。」諸比丘
闡怒比丘誦戒上口諸比丘世尊世尊 :「比丘說戒:『半月 說戒。』諸比丘比丘數數
處處如法悔過 一心比丘不解。」

[0893c22] 佛世尊 舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘象牙 長者自相謂言:「沙門釋子
不貪云何象牙用作?」十二 比丘世尊世尊:「比丘不得 象牙作者。」

[0893c27] 佛世尊舍衛國 祇樹給孤獨園諸比丘不知 十二比丘世尊世尊:「
除入。」 ()

[0894a01] 佛世 舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘 綿臥具未經便十二比丘世尊世尊:「比丘
綿臥具。」 (綿綿)

[0894a05] 佛世尊 舍衛國給孤獨園六群比丘 長短十二比丘白佛:「
。」

[0894a08] 世尊舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘 被單世尊 [*] (泥洹寬衣) 。諸比丘
不知云何世尊世尊:「比丘 [*] 。」

[0894a12] 佛世 舍衛國祇樹給孤獨園世尊尼師 諸比丘不知云何世尊世尊 :「比丘尼師
。」

[0894a16] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨 難陀比丘世尊姨母無雙三十二相難陀三十世尊著衣
難陀如來著衣長老比丘 如來難陀來到相見難陀羞恥十二比丘
世尊世尊和合僧十功德 結戒:「比丘三衣如來 如來衣如來衣。」
(比丘) 九十

◎ ◎

[*] 提舍

[0894a27] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園爾時 乞求難得諸比丘顏色憔悴瞿曇彌 比丘尼知識長者
諸比丘顏色憔悴所得飯食比丘 平旦城門優婆塞
使:「比丘尼」。使 比丘尼將來比丘尼 :「阿姨側臥?」比丘
長者自相謂言:「沙門 不知厭足使比丘尼甚為。」十二比丘世尊世尊
:「比丘比丘尼 比丘比丘悔過:『 如法悔過。』悔過。」

[0894b12] 佛世尊舍衛國 給孤獨園長者施設眾多 難陀比丘尼
得益長者自相謂言:「比丘尼 何以高聲?」十二比丘 世尊:「比丘比丘尼
比丘不得默然諸比丘 比丘尼:『比丘。』 比丘比丘尼比丘
比丘悔過:『可恥如法悔過。』悔過。」

[0894b21] 世尊舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國 波斯匿王大臣財富無數大有 持戒精進智慧聰明見諦
供給衣食床臥醫藥布施 不已稍稍奴僕衣裳形體長者自相謂言:「沙門釋子不知厭足
分為比丘 。」十二比丘世尊世尊 :「知見不得長至比丘
見諦不得一宿一宿 飲食比丘比丘悔過:『 可恥如法悔過。』悔過。」

[0894c04] 佛世尊遊迦 釋種尼拘類迦維羅衛釋種 比丘僧飲食然後釋種婦女
飲食垂垂六群比丘 釋種婦女自相謂言:「我等 。」婦女:「飲食所在我少
。」婦女衣裳答言:「。」 阿難:「何等語言?」 阿難白佛:「釋種婦女飲食
六群比丘是故。」世尊阿難 :「長白 [*] 使。」阿難 [*] 使釋種婦女
[*] 頭面禮一面時世婦女說法說法默然婦女 見佛默然禮佛爾時世尊
不遠因此和合僧十功德 沙門結戒:「所居道路 比丘所居道路
賊寇比丘僧不差出外飲食比丘比丘悔過:『 可恥如法悔過。』悔過。」[0894c26] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園六群 泥洹長者自相謂言:「 釋子泥洹婦女?」十二
比丘世尊世尊:「泥洹不得 。」 比丘泥洹長者自相謂言
沙門釋子泥洹婦女?」 二法比丘世尊世尊:「不得 戒行。」六群比丘
泥洹長者自相謂言:「沙門 釋子泥洹。」世尊:「 不得戒行。」
六群比丘泥洹帶上下垂 長者自相謂言:「沙門釋子泥洹 帶上下垂。」世尊:「泥洹不得
上下上下戒行。」 比丘樹葉泥洹長者自相 :「沙門釋子泥洹樹葉。」世尊
:「泥洹不得樹葉 戒行。」六群比丘泥洹 長者自相謂言:「沙門釋子
泥洹。」世尊:「泥洹不得戒行。」 (當前下垂) 六群比丘 泥洹長者自相謂言:「沙門
釋子泥洹。」世尊:「泥洹 不得戒行。」 ( 不著) 六群比丘羅婆泥洹
長者自相謂言:「沙門釋子泥洹 羅婆。」世尊:「泥洹不得羅婆羅婆戒行。」
(如草胡言羅婆) 比丘泥洹光著長者自相 :「沙門釋子泥洹光著。」世尊
泥洹不得光著光著 戒行。」六群比丘泥洹長者自相謂言:「沙門釋子泥洹。」世尊
:「不得泥洹 。」六群比丘泥洹長者 謂言:「沙門釋子泥洹。」世尊
:「不得泥洹戒行。」 世尊諸比丘:「整齊泥洹 戒行。」

[0895b08] 佛世尊舍衛國祇樹 孤獨爾時六群比丘三衣世尊 :「不得三衣
戒行。」六群比丘三衣世尊 :「不得三衣戒行。」六群 比丘三衣世尊:「不得
戒行。」 () 世尊 :「諸比丘齊整三衣齊整 戒行。」

[0895b16] 佛世尊舍衛國祇樹給孤獨園 比丘靜寂行入世尊:「 行入靜寂行者戒行。」六群
靜寂入室世尊:「靜寂 靜寂入室戒行。」六群 諦視行入世尊:「諦視
入室諦視戒行。」六群比丘 入室世尊:「諦視入室 諦視戒行。」六群比丘張目
入室世尊:「不得張目行入 張目行入戒行。」六群比丘 入室世尊:「不得張目入室
張目入室戒行。」六群比丘 呵叱行入世尊:「不得呵叱 行入呵叱行入戒行。」 (仰頭呵叱 )
六群比丘呵叱行入世尊 :「不得呵叱入室呵叱入室 戒行 (自大) 。」六群比丘行入
世尊:「不得行入 行入戒行。」六群比丘 入室世尊:「不得入室
入室戒行。」六群比丘高聲 行入世尊:「不得高聲 行入高聲行入戒行。」 (一對)
六群比丘高聲入室世尊 :「不得高聲入室高聲入室 戒行。」六群比丘行入世尊
:「不得行入行入 。」六群比丘行入世尊: 「不得行入行入戒行。」

[0895c17] 六群比丘三衣行入世尊 :「不得三衣行入三衣行入 戒行。」六群比丘三衣行入
世尊:「不得三衣行入三衣行入戒行。」六群 三衣纏頭行入世尊:「不得
纏頭行入三衣纏頭行入 戒行。」六群比丘三衣纏頭入室世尊 :「不得三衣纏頭入室三衣纏頭
入室戒行。」六群比丘三衣 行入世尊:「不得 行入行入戒行。」
六群比丘三衣入室世尊 :「不得入室 戒行。」六群比丘三衣
行入世尊:「不得三衣 入室三衣行入戒行。」 六群比丘三衣入室世尊
:「不得三衣入室三衣 戒行。」六群比丘三衣左右 上行入室世尊:「不得
左右上行入室左右上行 入室戒行。」六群比丘三衣左右 入室世尊:「不得
左右入室左右 入室戒行。」六群比丘三衣 上行入室世尊:「不得
三衣上行入室三衣 行入戒行。」六群比丘三衣 入室世尊:「不得
三衣入室入室戒行。」 () 六群比丘三衣左右 行入世尊:「不得三衣左右
行入左右行入戒行。」 六群比丘三衣左右入室世尊 :「不得三衣左右入室 右臂入室戒行。」

[0896b01] 六群比丘搖手 行入世尊:「不得搖手行入 行入戒行。」六群比丘搖手
世尊:「不得搖手入室搖手 入室戒行。」 () 六群比丘行入 世尊:「不得行入
入室戒行。」六群比丘入室世尊:「不得入室入室 戒行。」 () 六群比丘行入
世尊:「不得行入行入 戒行。」六群比丘行入世尊:「不得入室入室
戒行。」六群比丘搖頭行入 :「不得搖頭行入搖頭行入 戒行。」六群比丘搖頭入室世尊
:「不得搖頭入室搖頭入室戒行。」六群比丘搖身行入世尊 :「不得搖身行入搖身行入
戒行。」六群比丘搖身入室世尊 :「不得搖身入室搖身入室 戒行。」六群比丘携手行入世尊
:「不得携手行入携手行入 。」六群比丘携手入室世尊: 「不得携手入室携手入室戒行。」 (
輿車馬) 六群比丘行入世尊 :「不得行入行入 戒行。」六群比丘入室
世尊:「不得入室 戒行。」六群比丘行入 世尊:「不得行入
行入戒行。」 () 六群比丘 入室世尊:「不得入室入室戒行。」

[0896c03] 六群比丘 足趺世尊:「不得足趺足趺戒行。」六群比丘交脚
世尊:「不得交脚坐交脚坐 戒行。」六群比丘 世尊:「不得 戒行。」

[0896c09] 舍衛國祇樹給孤獨 長者比丘僧比丘僧 種種飲食長者婦女
六群比丘仰視長者婦女飲食 長者自相謂言:「云何沙門 顏色飲食?」十二比丘
世尊:「用意受食不用 受食戒行。」六群比丘不用 世尊:「用意不用
戒行。」六群比丘世尊 :「戒行。」 比丘中食世尊:「不得
中食戒行。」六群比丘 大指中食世尊:「不得大指 中食大指中食戒行。」
六群比丘飯食世尊:「不得飯食 戒行。」六群比丘處處飯食 :「不得處處飯食處處飯食
戒行。」六群比丘世尊