Back to collection

Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記

Scroll 1

Click on any word to see more details.

四分律行事鈔資持記 ()
餘杭沙門元照

[0157a06] 出家稟戒 隨行法身發趣得所且夫一識
流變熾然 興業億劫 故我如來真實大慈門將
無依使毘尼 蘊結中天五宗
四分相承六師 祖師一字 如來使垂慈群生導師斯文
時眾莫不五乘七眾僧護 提綱日用是故歷代以為然則
森羅由是可否搜括古今所見 行事不違三行
開卷一部三行三行 釋文法相事用使 教行兼利
聖智凡情寡陋 不知 祖德流通萬一

[0157b02] 往古五十指南 所立 引用四明


[0157b06] 三藏 在教有司未詳談論
(涅槃四果依法 ) 。俱舍婆沙 可謂顛倒
枉費言教 律藏 軌範正本
明證有人 他日 經略知名而已
經論不解 不得費時 無益經論
可謂不識分量須臾死去多事 (全文) 。 斯文

[0157b22] 隨機 開戶 圓音
一家立體 體用教相一者實法薩婆多部 明體同歸隨行七支
遠方便當分小乘二者假名 即今曇無德部 相同
過分小乘圓教涅槃 開會同歸受體 隨行三聚妄心
業行大乘四分 有部 大小假實 一代可見

[0157c09] 引用自古引文楷式寫經 真宗
聖教未可 不盡始末申明
正文注釋 二明 不知以後
和會異同 不舉莊嚴章句讚詠 有用徒然或是
專事浮華混同 世論借用 字體 不必字書

[0157c25] 流傳教義 名相得失 不舉至於
指使 爭鋒

[0158a01] 大體 相承或是抄寫
未詳眾說[0158a09] 四分五部別名一宗段數 以為就此六十 二十 (第二十比丘戒)
第二十五 (二十一二十八比丘尼戒) 。受戒犍度 (二十九三十三梵語犍度 ) 。說戒犍度
(三十四犍度第二) 。第三 (十六犍度) 。安居犍度 (三十六) 。自恣犍度 (三十七) 。 皮革犍度
(三十八) 。犍度 (三十九四十) 。犍度 (四十一 十二) 。犍度 (四十二後半) 。拘睒彌犍度 (四十
) 。瞻波犍度 (四十三後半) 。犍度十一 (四十四) 。犍度十二 (四十五) 。犍度十三
(四十五後半) 。 犍度十四 (四十六) 。破僧犍度十五 (四十六後半) 。 犍度十六 (四十七) 。尼犍十七 (四十八)
犍度十八 (四十 ) 。第四十一 (犍度結集) 。房舍犍度 (五十) 。犍度二十
(五十一二三二十犍度三分) 。五百 結集 (五十四) 。七百結集 (五十四後半) 。調毘尼 (五十五)
毘尼 (五十八六十三) 。尊者根本 采集成文即為 一部四分章疏
故業四分 () 。 據說 二十犍度三分可是
(五十) 。祖師 四分 神州一統四分
一部以為受體 (義淨三藏有部 ) 。人法有序四分
云何受戒可以 四分淺深 第三教判
梵本如何 名為一度一期不定時限 即為一度如是四一
五分大同十誦律 隨時未可一概律者 統括不出三義
律者開遮 非法不定下文世法約制 不可
律者律呂 (十二月一律二氣 十四)
教相 無疑上品持律 名為對治
名為因果名為 四相不分氣候 (字書) 。
不定 三義何以分之世法比擬 取名法義辨析
故稱補闕 補闕
分為自古 不同有餘家口相傳非一 解釋必備
行事申正削除一言不同不同
屬於 引用 之下廢立
二義 刪除 戒場先後受日
二者 受日之類羯磨
發揚聖旨說戒 安居自恣 師資之類
惡補遺漏序文後說不出 不明去取
分之大小經論西 先賢使鈔引 至於
削除 前後 引文學者
戒本緣起廣解律藏 豈非聖教 可取刪去一者下文
大疏二者意中 一家如何見輕若爾說戒
道安二師豈非儀式
二師 但是
意中 二明補闕自古持律 執見至於行事適時
短長由旬大小羯磨白讀問難 臥具三衣減量 不立全無極多
詳備下房 廢興 反光
(印本) 。以往 即為引文義理 補闕下文
通通先有補闕第五 隨機羯磨律藏殘缺豈非 行事不周引文
羯磨何嘗 舊章撰述不在 如何不許章疏
舊章章疏 口授無不 行事
事相精簡善惡 上下 二行名作自行
細分諸事十二 行事五事法緣成事 ( 羯磨結界) 。住持 ()
接物 (受戒師資) 。 檢察清心 (說戒自恣) 。 (安居) 。 二事專精犯事 (相持)
() 。十四內外緣事 ( ) 。 (頭陀) 。謙恭 ()
善事 () 。待遇同法 (主客) 。日用 () 。 (沙彌) 。
() 。 始終行相無非三業鼓動方便 故云行事特異 根源正教反光不虛
世事一本 大要 犯事
分齊 問事問題 行事三行語音同異云何
成德成行莫非 心緣構成二義採摘 三藏正文聖賢
以為文體正文