Back to collection

Biographies of Eminent Monks 高僧傳

Scroll 4

Click on any word to see more details.

高僧傳卷第四 (義解)
會稽嘉祥寺沙門釋慧皎

* 朱士行
* 支孝龍
* 康僧淵
* 竺法雅
* 康法朗
* 竺法乘
* 竺潛深
* 支道林
* 于法蘭
* 于法開
* 于道邃十一
* 竺法崇十二
* 竺法義十三
* 竺僧度十四

[0346b12] 朱士行潁川志業不能 懷遠脫落塵俗出家 竺佛朔出道行經小品
文句簡略意義 講道行經文章未盡 大乘不盡
大本甘露雍州西流沙至于梵書正本 弟子不如 洛陽于闐小乘
白王漢地沙門婆羅門惑亂 地主不禁大法 漢地 痛心於是
殿 法應漢地不然 即為一字 大眾
陳留倉恒水南寺河南居士竺叔蘭 避難河南遊獵 業果專精正法
善於無羅叉 西域道士稽古梵本 晉文稱為放光
太安支孝龍一時 未有品目十四 二十終於于闐春秋
西方闍維薪盡火滅驚異得道 弟子法益
孫綽 于闐

[0346c15] 支孝龍淮陽風姿 高論適時小品以為心要 知音世人
天下為家沙門何不袈裟胡服 逍遙以致剪髮 變形
無心 適時此類竺叔蘭放光經 無相披閱有餘便
不知孫綽 大器桓桓 彌漫 [*(-+)]

[0346c28] 康僧淵西域人長安梵人 中國容止正志放光道行 大小
才思往復 人物麈尾 清談麈尾 常在
譯經 因分 佛經深遠性情
不能由是改觀 不靈不深
不清以為豫章名僧 成群梵經空理 講說往還


[0347a18] 河間少善學長 衣冠士子門徒 康法朗
為生 格義門徒風采灑落善於樞機佛經 道安
高邑僧眾百餘弟子 先師善於言論太子

[0347a28] 康法朗中山出家讀經 鹿苑不值聖人寧可於是
共同發跡張掖西流沙 行經見道草木沒人中有
誦經料理尿縱橫臭穢出家 不見豈可
供養第七 皆是香華神人 和上得無問訊問訊
入道不須遠遊 無益自力行道失時功業得所 大法於是不復西行
專精業道經論中山門徒數百講法不知 孫綽有言
何以取證弟子 雁門遊獵發心出家 入定
泉山宴坐 朝夕孫綽凝神 中山

[0347b25] 竺法乘未詳何人超絕 竺法護沙彌清真有志氣 關中資財殷富時長安有
甲族大法道德告急 二十十三 和上退後 神色和上道德何如
以為明日其一 受戒於是 師資遐邇西燉煌
身為使豺狼戎狄 知禮大化西行終於
有機道俗阡陌可以同學竺法竺法知名當世

[0347c12] 丞相武昌 十八出家 孫綽
翳翳 懷抱之內 浮華本務興化
西風姿容貌堂堂二十四 講法大品善說觀風 味道常數五百永嘉避亂
明帝丞相弘大 建武殿方外
當世追蹤問道 山門三十方等 釋老投身北面莫不內外 佛法使慇懃
宮闕開講大品 並稱于時朝野 至德道俗
頂戴龍飛 何以貧道
蓬戶司空純素篤信 師資招請 東西不樂仰山其先於是逍遙
餘年遣使仰山 隱遁高麗道人
上座竺法弟子 道俗京邑維持法網內外 弘道道業塵俗
修德仰山合同遐邇晉寧春秋八十深法
宰相山居 宣道蒼生遷化 十萬星馳孫綽 公道遠大
肆意放蕩宇宙 不及仰山 竺法志業 阿毘曇一宿便見稱
昔人能仁五百 之一二十四便講說縣城 南臺寺竺法放光
義學知名 傍人以為能別 眾經竺法濟
高逸沙門諸人神足孫綽 不復

[0348b08] 陳留河東 有神聰明京師太原
神情後進 歎息以為 世事非常隱居餘杭 道行委曲慧印
天心二十五出家章句有所謝安
玄黃駿 孫綽 一代名流
白馬寺莊子逍遙以為逍遙不然 逍遙於是
退逍遙舊學莫不 謝安吳興
悵然人生風流得意 終日慼慼惆悵 一日千載多山
閑靜醫藥不同 王羲之會稽 一往經由
逍遙 作數 解帶流連不能靈嘉寺
相近 僧眾百餘常隨 座右銘至道
神奇茫茫三界眇眇 煩勞緬邈人生一世我身非我云云
達人寂寥謹守心神無為五陰
妙覺 婉轉推移以往 嬰兒
石城棲光寺宴坐 無生
四禪 學道追蹤馬鳴龍樹 應法不違實相出山維摩經法師眾人
不復 如此不竭聽者 三反便 即位使東安寺
道行朝野太原宿往詣作數貧道
不長進退謝安 努力何如
亹亹論辯超拔 淵源實有親友法師神理實數百年 大法真理不絕而已淹留
東山上書告辭 不才未能 沙門 欲歸
五戒無聲自得慈愛蠕動 撫恤不仁宿
是以哲王 南面莫不風尚 順心歷代陛下
可謂天下清風莫不幸甚陛下 若然太山
永貞使 不加
恢恢六合吉祥洋洋 無為萬物歸宗大象 有司
自得 銓衡所謂 四時貧道東山 漱流 繿
蓬蓽明詔使 進退不知天道 引見賓禮才不
不足視聽 人流出處有時昔人動靜
有為歲月同志 索居 陛下
給發事事豐厚一時 名流便
擲地不以介意為時 如此既而畢命