Back to collection

Sutra on True Dharmas and False Dharmas (Shi Fa Fei Fa Jing) 是法非法經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說是法非法經(中阿含》)

後漢安息國三藏安世高

[0837c24] 如是

[0837c24] 一時舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘比丘:「唯然。」比丘佛說:「賢者比丘聽說賢者熟知。」比丘唯然受教便

[0837c29] 「何等比丘賢者比丘大姓學道有餘同學比丘大姓比丘大姓是非賢者

[0838a03] 「何等賢者賢者不必大姓瞋恚愚癡比丘大姓有方便受法如法要行隨法行名聞如法賢者

[0838a07] 「一者比丘多端比丘不如便端正是非賢者賢者賢者端正不必瞋恚愚癡比丘不端多少便得名受法隨法行賢者

[0838a14] 「一者比丘語言善說比丘不如便語言善說是非賢者賢者賢者不必美語不從欲貪瞋恚愚癡

[0838a19] 「比丘言語不善不善如法受教多少隨行便恭敬得名受法賢者

[0838a23] 「一者比丘大多知識富饒比丘不如便知識是非賢者

[0838a26] 「賢者賢者不必不從知識不從貪欲瞋恚愚癡

[0838a29] 「比丘不大知識受法隨法行多少便得名賢者

[0838b04] 「一者比丘聞經說經知律通經比丘不如便通經是非賢者

[0838b07] 「賢者賢者不必不從通經貪欲瞋恚愚癡

[0838b10] 「比丘無有不通受法隨法行便恭敬得名持法隨法行賢者

[0838b14] 「一者比丘不從不過一處一時比丘不如便一食是非賢者賢者賢者不必一食不從是故貪欲瞋恚愚癡比丘不一不從受法正受恭敬得名賢者

[0838b23] 「一者比丘比丘不如便是非賢者

[0838b26] 「賢者賢者不必貪欲瞋恚愚癡比丘無有受法正受便恭敬得名賢者

[0838c02] 「一者比丘中止時空臥具比丘不如便是故是非賢者

[0838c05] 「賢者賢者不必貪欲瞋恚愚癡

[0838c08] 「比丘無有受法正受便恭敬得名賢者

[0838c11] 「比丘第一比丘不如便第一是非賢者

[0838c13] 「賢者賢者第一佛說自知賢者

[0838c16] 「比丘二禪三禪四禪第一賢者

[0838c18] 「比丘解空非常無有思想思想比丘不如便思想無有思想便是非賢者賢者賢者無有思想無有思想佛說我有受法賢者。」

[0838c25] 佛說:「比丘賢者賢者比丘思惟賢者思惟賢者思惟行賢賢者賢者比丘應當學。」

[0838c28] 佛說比丘心行

佛說是法非法經

【經文資訊大正藏 01 No. 0048 是法非法經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary