Back to collection

Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 佛為黃竹園老婆羅門說學經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛為黃竹園老婆羅門說學經

譯人

[0882a23] 如是

[0882a23] 一時婆伽婆蘭若竹園蘭若婆羅門年老耆宿後世二十執杖中食彷徉世尊世尊面相慰勞世尊面相慰勞世尊蘭若一面世尊:「瞿曇沙門瞿曇年幼大沙門婆羅門來到隨時恭敬不從瞿曇不然。」

[0882b01] 「婆羅門不見世間沙門婆羅門如來恭敬婆羅門如來恭敬人頭

[0882b05] 「沙門瞿曇懈怠!」

[0882b05] 「婆羅門有方便不如婆羅門有色如來已知斷除根本當來恐怖不復生法婆羅門方便我有不如。」

[0882b09] 「沙門瞿曇無有恐怖。」

[0882b10] 「婆羅門有方便無有恐怖不如婆羅門有色恐怖恐怖恐怖恐怖恐怖如來已知斷除根本當來恐怖不復婆羅門方便無有恐怖不如。」

[0882b14] 「沙門瞿曇不復入胎。」

[0882b15] 「婆羅門有方便入胎不如婆羅門沙門婆羅門已知斷除根本當來恐怖不復入胎婆羅門如來等正覺不復已知斷除根本當來恐怖不復入胎婆羅門方便入胎不如復次婆羅門愚癡樂於愚癡愚癡纏裹分別眾生在前婆羅門二十以時隨時以時隨時以時隨時轉側有所[*(/)]安隱如是婆羅門愚癡纏裹愚癡分別眾生最上婆羅門道場樹道場樹尼師壇結加趺坐要不有漏婆羅門有漏婆羅門解脫不善解脫自覺自行初禪正受婆羅門思惟見法安樂樂行安隱涅槃婆羅門自覺自行信樂一心無行歡喜二禪正受婆羅門思惟見法安樂樂行安隱涅槃婆羅門無染意念安樂護念安樂三禪正受婆羅門三思見法安樂樂行安樂涅槃婆羅門歡喜清淨四禪正受婆羅門思惟見法安樂樂行安樂涅槃婆羅門以此三昧清淨無有常住不變宿命智婆羅門無量宿若一若一無量眾生如是如是苦樂如是長短此間終生終生此間在此如是如是長短婆羅門夜半聖明放逸闇冥無明宿命明智婆羅門三昧清淨無有常住變異天眼婆羅門天眼清淨過於眾生善處眾生眾生惡行惡行惡行邪見邪見壞死惡趣泥犁眾生善行善行善行壞死善處天上婆羅門過半二明放逸無明天眼明智婆羅門以此三昧清淨無有常住變異有漏盡智證明婆羅門苦習住處有漏有漏有漏有漏住處見漏有漏意解有漏有漏意解解脫解脫梵行名色婆羅門曉得三明放逸無明有漏盡智證得婆羅門愚癡人生世間眾生離苦婆羅門我等何以婆羅門愚癡出於世間最為無有苦樂。」

[0883a24] 於是蘭若婆羅門著地頭面禮世尊在世世尊:「世尊世尊世尊世尊無有世尊世尊無有世尊世尊比丘僧世尊優婆塞今日。」如是說蘭若婆羅門世尊歡喜

佛為黃竹園老婆羅門說學經

【經文資訊大正藏 01 No. 0075 佛為黃竹園老婆羅門說學經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2014.04,完成日期:2014/04/26
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供文明大德提供北美大德提供法雨道場提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary