Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 16

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第十六

天竺三藏求那跋陀羅

第三


[0108c28] 如是我聞

[0108c28] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園眾多比丘食堂思惟世間思惟

[0109a01] 爾時世尊諸比丘往詣食堂敷座而坐諸比丘:「汝等比丘思惟世間思惟所以者何世間思惟饒益非法饒益梵行饒益不順涅槃汝等正思惟:『苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』所以者何如此思惟饒益饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃

[0109a08] 「過去士夫王舍城拘絺羅思惟——世間思惟思惟——無量無數:『世間而今。』爾時不遠大眾一處聚集士夫大眾語言:『諸人發狂世間廣說。』大眾士夫世間。」

[0109a17] 比丘:「士夫所見真實所以者何爾時拘絺羅不遠諸天阿修羅空中諸天得勝阿修羅退是故比丘汝等思惟世間所以者何世間思惟饒益非法饒益梵行饒益正向涅槃思惟四聖諦何等苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。」

[0109a25] 佛說諸比丘歡喜奉行[0109a27] 如是我聞

[0109a27] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0109a28] 眾多比丘食堂如是世間世間無常世間無常世間非有無常世間世間無邊世間無邊世間非有無邊如來死後如來死後如來死後有無如來死後非有

[0109b04] 爾時世尊一處坐禪天耳諸比丘食堂論議聞已往詣食堂大眾敷座而坐諸比丘:「汝等比丘眾聚集何所言說?」

[0109b08] 諸比丘白佛:「世尊我等眾多比丘食堂如是無常……」廣說

[0109b10] 比丘:「汝等如是論議所以者何如此饒益非法饒益梵行饒益正覺正向涅槃汝等比丘如是論議:『苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』所以者何如是論議饒益饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0109b18] 佛說諸比丘歡喜奉行[0109b19] 如是我聞

[0109b19] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園爾時眾多比丘食堂覺者覺者覺者

[0109b21] 爾時世尊諸比丘往詣食堂坐具諸比丘:「汝等所以者何饒益非法饒益梵行饒益正覺涅槃汝等苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦所以者何四聖諦饒益饒益梵行饒益正智正覺涅槃是故諸比丘四聖諦方便增上正智正念精進修學。」

[0109c02] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0109c04] 如是我聞

[0109c04] 一時……廣說差別國土人民不死乃至歡喜奉行

四一

[0109c07] 如是我聞

[0109c07] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園眾多比丘食堂如是:「戰事錢財飲食男女世間言語事業。」

[0109c10] 爾時世尊禪定天耳諸比丘論說即從座起往詣食堂坐具諸比丘:「汝等比丘眾聚集為何?」

[0109c14] 諸比丘白佛:「世尊我等聚集論說……」廣說

[0109c15] 比丘:「汝等論說乃至涅槃論說應當論說:『苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』所以者何四聖諦饒益饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃。」

[0109c20] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一二

[0109c22] 如是我聞

[0109c22] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0109c23] 眾多比丘食堂如是說:「知法汝等不知我所成就我等汝等不成在後後說在前諍論汝等不如。」

[0109c28] 爾時世尊禪定天耳諸比丘諍論……如是廣說乃至四聖諦無間方便增上無間。」

[0110a01] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110a03] 如是我聞

[0110a03] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園眾多比丘食堂如是:「波斯匿王頻婆娑羅王何者大力何者?」

[0110a05] 爾時世尊禪定天耳諸比丘論說即從座起往詣食堂坐具諸比丘:「汝等何所論說?」

[0110a08] 諸比丘以上世尊

[0110a09] 比丘:「汝等大力汝等比丘所以者何饒益非法饒益梵行饒益正覺涅槃汝等:『苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』所以者何四聖諦饒益饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0110a17] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110a19] 如是我聞

[0110a19] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園眾多比丘食堂如是:「汝等宿命何等為何工巧?」

[0110a21] 爾時世尊禪定天耳諸比丘論說即從座起往詣食堂坐具諸比丘:「何等?」

[0110a24] 諸比丘以上世尊

[0110a25] 比丘:「汝等比丘:『宿命。』所以者何饒益非法饒益梵行饒益正覺涅槃汝等比丘論說:『苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』所以者何饒益饒益梵行饒益正智正覺正向涅槃是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0110b03] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110b05] 如是我聞

[0110b05] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園眾多比丘食堂如是說:「某甲檀越我等無味無力我等不如行乞所以者何比丘乞食見好多人臥具醫藥。」

[0110b10] 爾時世尊禪定天耳諸比丘論說食堂……如是廣說乃至正向涅槃。」

[0110b13] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110b15] 如是我聞

[0110b15] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0110b16] 爾時世尊諸比丘:「汝等我所四聖諦?」

[0110b17] 比丘衣服作禮合掌白佛:「唯然世尊四聖諦受持。」

[0110b19] 比丘:「云何受持四聖諦?」

[0110b20] 比丘白佛:「世尊:『苦聖諦受持苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。』如是世尊四聖諦受持。」

[0110b22] 比丘:「善哉善哉苦聖諦真實受持苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦真實受持。」

[0110b25] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110b27] 如是我聞

[0110b27] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0110b28] 爾時世尊諸比丘:「汝等我所四聖諦?」

[0110b29] 比丘整衣偏袒右肩作禮合掌白佛:「唯然世尊四聖諦受持。」

[0110c02] 比丘:「云何我所四聖諦?」

[0110c03] 比丘白佛:「世尊苦聖諦受持如如不異審諦顛倒苦聖諦世尊苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如如不異審諦顛倒世尊四聖諦受持。」

[0110c08] 比丘:「善哉善哉真實我所四聖諦如如不異審諦顛倒比丘真實四聖諦。」

[0110c11] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0110c13] 如是我聞

[0110c13] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0110c14] 爾時世尊諸比丘:「我所四聖諦?」

[0110c15] 比丘整衣作禮合掌白佛:「唯然世尊四聖諦云何四諦世尊苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦。」

[0110c19] 比丘:「善哉善哉我所四聖諦諸比丘沙門婆羅門如是說沙門瞿曇苦聖諦苦聖諦有言不知疑惑境界苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦四聖諦有言不知疑惑境界是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0110c28] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0111a01] 如是我聞

[0111a01] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111a02] 爾時世尊諸比丘:「比丘苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦疑惑苦聖諦疑惑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦疑惑不疑苦聖諦不疑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦不疑不疑苦聖諦不疑苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦不疑。」

[0111a10] 佛說諸比丘歡喜奉行[0111a12] 如是我聞

[0111a12] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111a13] 爾時世尊諸比丘:「沙門婆羅門苦聖諦苦聖諦無疑無疑無疑道聖諦無疑無疑無疑。」

[0111a18] 佛說諸比丘歡喜奉行[0111a20] 如是我聞

[0111a20] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111a21] 爾時世尊諸比丘:「汝等。」

[0111a22] 諸比丘白佛:「唯然世尊!」

[0111a22] 爾時世尊大眾敷座而坐周匝觀察諸比丘:「極大。」

[0111a24] 比丘整衣作禮合掌白佛:「世尊怖畏?」

[0111a27] :「如是比丘怖畏沙門婆羅門苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知苦行轉增如是比丘是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0111b08] 佛說諸比丘歡喜奉行[0111b10] 如是我聞

[0111b10] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111b11] 爾時世尊諸比丘:「大熱地獄眾生一向。」

[0111b12] 比丘整衣作禮合掌白佛:「世尊大熱世尊大熱大熱過於怖畏無有。」

[0111b15] 「如是比丘大熱大熱過於怖畏無有何等大熱怖畏過於沙門婆羅門苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知如是乃至大熱熾然比丘大熱燒然怖畏無有是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0111b23] 佛說諸比丘歡喜奉行

二三

[0111b25] 如是我聞

[0111b25] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111b26] 爾時世尊諸比丘:「地獄諸眾生不見自身。」

[0111b27] 比丘整衣作禮合掌白佛:「世尊有餘怖畏過於?」

[0111c01] 比丘:「如是怖畏過於沙門婆羅門四聖諦如實知乃至之中是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0111c06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0111c08] 如是我聞

[0111c08] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111c09] 爾時世尊諸比丘:「遊行世界乃至世界須彌山婆提閻浮提四天王三十三天魔天兜率天化樂天他化自在天梵天世界世界中間闇冥日月光大德不見眾生不見自身。」

[0111c16] 比丘整衣作禮合掌白佛:「世尊世尊闇冥有餘闇冥過於?」

[0111c18] 比丘:「闇冥過於沙門婆羅門苦聖諦如實知乃至闇冥比丘闇冥過於世界中間闇冥是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0111c24] 佛說諸比丘歡喜奉行[0111c26] 如是我聞

[0111c26] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0111c27] 爾時世尊諸比丘:「從小世界滿世界於是世界中間闇冥乃至四聖諦無間方便增上無間。」

[0112a01] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112a03] 如是我聞

[0112a03] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112a04] 爾時世尊諸比丘:「從中世界滿三千大千世界世界中間闇冥日月遊行普照世界不見乃至闇冥是故諸比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0112a09] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112a11] 如是我聞

[0112a11] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112a12] 爾時世尊諸比丘:「四聖諦諦聽諦聽善思何等苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦四聖諦。」

[0112a15] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0112a17] 如是如是

二八

[0112a18] 如是我聞

[0112a18] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112a19] 爾時世尊諸比丘:「正方便所以者何比丘成就如實顯現云何如實顯現苦聖諦如實顯現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實顯現。」

[0112a23] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112a25] 如是我聞

[0112a25] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112a26] 爾時世尊諸比丘:「無量三摩提專心正念所以者何無量三摩提專心正念如是如實顯現云何如實顯現苦聖諦如實顯現苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實顯現。」

[0112b01] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112b03] 如是我聞

[0112b03] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112b04] 爾時諸比丘:「虛空著地著地著地如是沙門婆羅門苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知沙門婆羅門地獄畜生餓鬼是故比丘四聖諦無間方便無間。」

[0112b10] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112b12] 如是我聞

[0112b12] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112b13] 爾時世尊諸比丘:「虛空淨地不淨如是沙門婆羅門苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知如實知善趣惡趣是故諸比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0112b19] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112b21] 如是我聞

[0112b21] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112b22] 爾時諸比丘:「譬如相續大力士旋轉如是沙門婆羅門苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦如實知輪迴五趣旋轉地獄畜生餓鬼墮惡道長夜輪轉是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0112b29] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112c02] 如是我聞

[0112c02] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112c03] 爾時世尊諸比丘:「如來等正覺增上說法四聖諦開示施設建立分別顯現表露何等苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0112c08] 佛說諸比丘歡喜奉行[0112c10] 如是我聞

[0112c10] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0112c11] 爾時世尊諸比丘:「何等黠慧為此苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實知不知?」

[0112c13] 諸比丘白佛:「世尊四聖諦如實知者黠慧。」

[0112c15] 比丘:「善哉善哉苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實知者黠慧是故諸比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0112c19] 佛說諸比丘歡喜奉行

三五

[0112c21] 如是我聞

[0112c21] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0112c22] 須達長者往詣稽首佛足一面白佛:「世尊四聖諦漸次無間無間?」

[0112c24] 長者:「四聖諦漸次無間無間。」

[0112c25] 長者:「苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間所以者何苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間無有

[0113a01] 「猶如有人樹葉連合為器無有如是苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間無有

[0113a05] 「譬如有人蓮華連合為器遊行如是長者苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間是故長者四聖諦無間方便增上無間。」

[0113a10] 佛說諸比丘歡喜奉行[0113a12] 須達長者比丘如是說差別:「殿堂初階第二第三第四殿無有所以者何初階然後第二第三第四殿堂如是比丘苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間無有

[0113a19] 「譬如比丘有人:『殿堂初階然後第二第三第四殿堂應作。』所以者何初階然後第二第三第四殿堂如是比丘苦聖諦無間然後次第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間應作所以者何苦聖諦無間然後次第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間。」

[0113a29] 佛說諸比丘歡喜奉行

三七

[0113b02] 比丘阿難如是說差別

[0113b03] 阿難:「譬如殿堂不由第二第三第四殿堂無有如是阿難苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間所以者何苦聖諦無間苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間無有

[0113b10] 「譬如阿難殿堂有人然後第二第三第四殿堂所以者何然後第二第三第四殿堂如是阿難苦聖諦無間然後次第苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦無間。」

[0113b17] 佛說諸比丘歡喜奉行

三八

[0113b19] 如是我聞

[0113b19] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0113b20] 爾時世尊諸比丘:「譬如大地草木大海一切?」

[0113b22] 比丘白佛:「不能世尊所以者何大海種種不可極大不可。」

[0113b24] 比丘:「如是如是眾生界無數無量是故比丘四聖諦無間方便增上無間。」

[0113b26] 佛說諸比丘歡喜奉行[0113b28] 如是我聞

[0113b28] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0113b29] 爾時世尊土石諸比丘:「云何中土大雪土石?」

[0113c02] 比丘白佛:「世尊中土雪山土石