Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 33

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第三十三

天竺三藏求那跋陀羅

一九

[0233b13] 如是我聞

[0233b13] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0233b14] 爾時世尊諸比丘:「世間良馬何等具足具足形體具足具足具足形體具足具足具足形體具足如是善男子何等善男子具足具足形體具足善男子具足具足形體具足善男子具足具足形體具足

[0233b22] 「何等善男子具足具足形體具足善男子苦聖諦如實知苦集聖諦如實知苦滅聖諦如實知苦滅道聖諦如實知如是如是有漏心解脫有漏心解脫無明有漏心解脫:『梵行自知不受。』具足云何具足阿毘曇乃至不能決定解說名色具足何等形體具足名聞大德乃至湯藥形體具足善男子具足具足形體具足

[0233c04] 「何等善男子具足具足形體具足善男子苦聖諦如實知乃至不受具足云何具足阿毘曇毘尼乃至決定解說名色具足何等形體具足名聞大德乃至不能湯藥善男子具足具足形體具足

[0233c10] 「何等善男子具足具足形體具足善男子苦聖諦如實知乃至不受具足何等具足善男子阿毘曇毘尼乃至決定解說名色具足何等形體具足善男子名聞大德乃至湯藥形體具足善男子具足具足形體具足。」

[0233c17] 佛說諸比丘歡喜奉行[0233c19] 如是我聞

[0233c19] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0233c20] 爾時世尊諸比丘:「良馬何等良馬具足具足具足如是正法善男子奉事供養恭敬無上福田何等善男子具足具足具足

[0233c25] 「何等具足善男子淨戒波羅提木叉律儀威儀行處具足微細怖畏受持學戒名色具足

[0233c27] 「何等具足已生惡不善法令精勤方便攝受增長未生惡不善精勤方便攝受增長未生善法令精勤方便攝受增長已生善法住精勤方便攝受增長具足

[0234a03] 「何等具足苦聖諦如實知乃至阿羅漢不受具足善男子具足具足具足。」

[0234a06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0234a08] 如是我聞

[0234a08] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0234a09] 爾時世尊諸比丘:「良馬具足良馬何等所謂賢善堪能調如是善男子四德成就承事供養無上福田何等善男子成就無學戒身無學定身無學慧身無學解脫身。」

[0234a14] 佛說諸比丘歡喜奉行[0234a16] 如是我聞

[0234a16] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0234a17] 爾時世尊諸比丘:「良馬良馬善能觀察形勢左右比丘世間良馬第一復次比丘世間良馬不能左右世間第二良馬復次比丘世間良馬不能皮毛人心皮肉左右比丘第三良馬復次比丘世間良馬不能皮毛刺身然後左右世間第四良馬

[0234a29] 「如是正法善男子何等善男子聚落男子女人疾病困苦乃至聞已恐怖依正思惟良馬調第一善男子正法調伏復次善男子不能聚落死苦怖畏依正思惟聚落死苦怖畏依正思惟良馬調伏第二善男子正法調伏復次善男子不能聚落男子女人死苦怖畏依正思惟聚落城邑善知識親近死苦怖畏依正思惟良馬然後調伏善男子聖法調伏復次善男子不能聚落男子女人親近死苦怖畏依正思惟自身死苦生厭依正思惟良馬徹骨然後調第四善男子聖法調伏。」

[0234b19] 佛說諸比丘歡喜奉行

二三

[0234b21] 如是我聞

[0234b21] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0234b22] 調名曰稽首佛足退一面白佛:「世尊世間甚為輕賤猶如群羊世尊堪能調方便須臾方便調伏。」

[0234b26] 調聚落:「方便調伏?」

[0234b27] 白佛:「調伏何等一者柔軟二者柔軟。」

[0234b29] 聚落:「方便調調?」

[0234c01] 白佛:「調便當所以者何。」調白佛:「世尊無上調御丈夫方便調御丈夫?」

[0234c04] 聚落:「方便調御丈夫何等一者一向柔軟二者一向柔軟。」

[0234c07] 聚落:「所謂一向柔軟:『善行善行善行善行名天名人善趣化生涅槃柔軟。』

[0234c10] 「:『惡行惡行惡行惡行地獄畜生餓鬼惡趣惡趣如來。』

[0234c14] 「柔軟如來有時善行有時善行有時善行有時善行有時惡行有時惡行有時惡行有時惡行如是名天如是名人如是善趣如是涅槃如是地獄如是畜生餓鬼如是惡趣如是惡趣如來柔軟。」

[0234c21] 調白佛:「世尊方便調伏眾生調?」

[0234c22] 聚落:「所以者何。」

[0234c24] 調白佛:「殺生世尊不清世尊不殺生而今云何?」

[0234c26] 聚落:「如是如是如來殺生不清如來不殺生如來教授調伏不復聚落云何如來不復豈非?」

[0235a01] 調白佛:「世尊不復永不世尊以是今日不善。」

[0235a03] 聚落:「善哉!」

[0235a04] 調聚落歡喜隨喜[0235a06] 如是我聞

[0235a06] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0235a07] 爾時世尊諸比丘:「世間何等駕車前脚世間第一復次駕車低頭世間第二復次世間駕車翻覆第三復次世間駕車仰頭世間第四復次世間駕車縱橫第五復次世間駕車作人第六復次世間加之安住不動第七復次世間伏地第八

[0235a20] 「如是世間丈夫正法何等比丘梵行見聞疑瞋恚呵責:『愚癡不善云何?』前脚丈夫正法第一

[0235a26] 「復次比丘梵行見聞疑猶如丈夫正法第二

[0235a28] 「復次比丘梵行見聞疑不以瞋恚憍慢嫌恨不忍不由正路翻覆丈夫正法第三

[0235b03] 「復次比丘梵行見聞疑憶念:『憶念!』退丈夫正法第四

[0235b06] 「復次比丘梵行見聞疑輕蔑攝持衣鉢隨意加以縱橫丈夫正法第五

[0235b09] 「復次比丘梵行見聞疑上座曲直丈夫正法第六

[0235b12] 「復次比丘梵行見聞疑默然大眾不動丈夫正法第七

[0235b15] 「復次比丘梵行見聞疑便捨戒自生退寺門:『默然安住捨戒退。』伏地不動丈夫正法第八比丘正法丈夫。」

[0235b20] 佛說諸比丘歡喜奉行[0235b22] 如是我聞

[0235b22] 一時佛住王舍城迦蘭陀竹園

[0235b23] 爾時世尊諸比丘:「世間良馬成就取道多少何等良馬良馬第一復次體性溫良驚恐良馬第二復次良馬飲食良馬第三復次良馬厭惡不淨擇地良馬第四復次良馬情態調調良馬第五復次良馬安於不顧輕重良馬第六復次良馬常隨正路非道良馬第七復次良馬勉力不厭不倦良馬第八

[0235c06] 「如是丈夫正法八德成就賢士何等賢士波羅提木叉律儀威儀行處具足微細怖畏受持學戒丈夫正法第一復次丈夫賢善調梵行丈夫第二復次丈夫行乞其所平等不著丈夫第三復次丈夫生厭惡業惡業不善煩惱熾然未來世厭離丈夫第四復次丈夫沙門諂曲不實大師善知識大師說法除斷丈夫第五復次丈夫具足如是:『設使。』丈夫第六復次丈夫八正道不行非道丈夫第七復次丈夫乃至精勤方便不厭不倦丈夫第八如是丈夫八德成就。」

[0235c25] 佛說諸比丘歡喜奉行[0235c27] 如是我聞

[0235c27] 一時佛住那梨聚落深谷精舍

[0235c28] 爾時世尊迦旃延:「真實良馬:『我所應作應作。』穀草如是丈夫貪欲修習貪欲心思出離如實知馳騁貪欲正受瞋恚睡眠修習出離如實知心思以求正受

[0236a06] 「水草:『。』如是丈夫貪欲出離如實知不以貪欲正受瞋恚睡眠出離瞋恚睡眠如實知不以正受

[0236a11] 「如是比丘如是不依修禪不依無所有非非想修禪不依不依非得修禪

[0236a15] 「比丘如是修禪諸天波羅波闍波提恭敬合掌稽首作禮說偈言

「『南無大士,  南無之上
  不能,  禪定?』」

[0236a20] 爾時尊者迦利迦利白佛:「世尊比丘云何不依乃至覺觀修禪定云何比丘諸天波羅波闍波提合掌恭敬稽首作禮說偈言

「『南無大士,  南無之上
  不能,  禪定?』」

[0236a27] 迦利:「比丘地想伏地無量識入處無所有非非想迦利比丘如是不依乃至不依修禪迦利比丘如是諸天波羅波闍波提恭敬合掌稽首作禮說偈言

「『南無大士,  南無之上
  不能,  何所?』」

[0236b08] 佛說迦旃延比丘遠塵離垢法眼淨迦利比丘心得解脫

[0236b10] 佛說迦利比丘歡喜奉行[0236b12] 如是我聞

[0236b12] 一時佛住迦毘羅衛尼拘律

[0236b13] 釋種摩訶男稽首佛足退一面白佛:「世尊云何名為優婆塞?」

[0236b15] 摩訶男:「在家清白修習淨住相成:『比丘僧優婆塞!』優婆塞。」

[0236b18] 摩訶男白佛:「世尊云何名為優婆塞具足?」

[0236b19] 摩訶男:「優婆塞如來正信堅固沙門婆羅門諸天世間不能摩訶男優婆塞具足。」

[0236b22] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞具足?」

[0236b23] 摩訶男:「優婆塞離殺不與取邪婬妄語飲酒不樂摩訶男優婆塞具足。」

[0236b25] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞具足?」

[0236b26] 摩訶男:「優婆塞具足能持積集滿梵行清白受持摩訶男優婆塞具足。」

[0236b29] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞具足?」

[0236c01] 摩訶男:「優婆塞具足非家解脫財物平等布施摩訶男優婆塞具足。」

[0236c05] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞智慧具足?」

[0236c06] 摩訶男:「優婆塞智慧具足如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道如實知摩訶男優婆塞具足。」

[0236c09] 爾時釋氏摩訶男歡喜隨喜作禮

二八

[0236c11] 如是我聞

[0236c11] 一時佛住迦毘羅衛尼拘律

[0236c12] 爾時釋氏摩訶男五百優婆塞稽首佛足退一面白佛:「世尊云何優婆塞?」

[0236c14] 摩訶男:「優婆塞在家淨住乃至歸依三寶優婆塞!」

[0236c16] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞須陀洹?」

[0236c17] 摩訶男:「優婆塞須陀洹三結已知身見戒取摩訶男優婆塞須陀洹。」

[0236c19] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞斯陀含?」

[0236c20] 摩訶男:「優婆塞三結已知摩訶男優婆塞斯陀含。」

[0236c22] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞阿那含?」

[0236c23] 摩訶男:「優婆塞阿那含五下分結已知身見戒取貪欲瞋恚摩訶男優婆塞阿那含。」

[0236c25] 摩訶男釋氏五百優婆塞:「優婆塞在家清白如是深妙功德。」

[0236c27] 摩訶男優婆塞歡喜隨喜作禮[0236c29] 如是我聞

[0236c29] 一時佛住迦毘羅衛尼拘律

[0237a01] 爾時釋氏摩訶男稽首佛足退一面白佛:「世尊云何優婆塞?」

[0237a03] 摩訶男:「優婆塞在家清白乃至歸依三寶優婆塞!」

[0237a04] 摩訶男白佛:「世尊云何滿足一切優婆塞?」

[0237a05] 摩訶男:「優婆塞方便具足淨戒具足施者精勤方便修習布施具足滿滿不能隨時往詣沙門聽受正法精勤方便隨時往詣沙門不一聽受正法具足修習滿足聞已具足具足精勤方便隨時往詣沙門專心聽法能持不能觀察諸法深義具足具足精勤方便能持觀察甚深隨順知法精勤方便受持觀察深義隨順行法摩訶男滿足一切優婆塞。」

[0237a20] 摩訶男白佛:「世尊云何優婆塞安慰不安?」

[0237a21] 摩訶男:「優婆塞自立不能自持淨戒不能持戒具足自行布施不能建立沙門不能沙門自專聽法不能正法聞法自持不能受持正法觀察甚深不能深義自知深法隨順行法不能隨順行法摩訶男如是八法成就優婆塞安慰不安。」

[0237b02] 摩訶男白佛:「世尊優婆塞成就安安?」

[0237b03] 摩訶男:「優婆塞成就十六優婆塞安安何等十六摩訶男優婆塞具足正信建立他人自持淨戒淨戒建立他人自行布施沙門沙門自專聽法受持受持觀察觀察自知深義隨順修行亦復深義隨順修行摩訶男如是十六法成優婆塞安慰安慰他人

[0237b13] 「摩訶男優婆塞成就如是十六大眾其所婆羅門剎利眾長者沙門諸眾威德譬如日輪光明如是優婆塞十六法成威德如是摩訶男優婆塞十六法成世間難得。」

[0237b19] 佛說釋氏摩訶男歡喜隨喜