Back to collection

Sumukhanāmadhāraṇīsūtra (Jingang Mimi Shan Men Tuoluoni Zhou Jing) 金剛祕密善門陀羅尼呪經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛祕密善門陀羅尼呪經
譯人東晉

[0581c18] 如是我聞一時菩提樹下元道場 諸比丘大德舍利弗大德阿難如是 大菩薩名曰金剛幢菩薩金剛藏
菩薩彌勒菩薩如是賢劫諸菩薩摩訶薩 上首

[0581c23] 爾時金剛密迹菩薩白佛世尊阿伽 三藐三佛陀世尊 諸眾生照明
天龍夜叉羅剎人非人人精毒藥 怨家
共相言說陀羅尼一切不能 爾時金剛密迹菩薩摩訶薩善哉 金剛密迹陀羅 欲求救護一切眾生

[0582a04] 貿    莎訶

[0582a06] 諸如來灌頂章句護持爾時復重

[0582a08]    迦羅 迦羅貿 
  貿 薩婆    跋提 
娑呵 陀羅和帝提提 南無  波波  蘇摩 蘇摩
羅莎  曇摩  阿逸多  毘盧
    波尼  婆師
薩埵 婆沙  菩提婆師 婆羅

[0582b01] 爾時金剛密迹 利益一切眾生陀羅尼過去諸佛受持 守護護持爾時頂上光明
大人相遍照十方諸佛世界不周諸佛 各各善哉善哉釋迦牟尼佛 陀羅尼諸眾生照明我等
受持守護善哉善哉有人受持 讀誦陀羅尼晨朝一切諸佛 護念罪報業障除滅
男子二十功德一者長命二者名稱四者遠聞五者大力 端正好色相好十一
十二安樂十三諸佛護念十四 諸天守護十五善根成熟十六精進十七十八辯才十九二十
善根成就受持讀誦 具足功德爾時金剛密迹陀羅 皆是諸佛祕密好受皆是諸佛住處

[0582b20] 爾時金剛密迹菩薩白佛世尊 守護受持讀誦陀羅尼 便

[0582b23]  婆婆    
 

[0582b27] 爾時金剛密迹菩薩善哉善哉金剛 密迹呪術悉皆利益眾生 人精神氣守護使不得便爾時梵天
白佛世尊有人受持 陀羅尼隨喜陀羅尼守護 其所

[0582c04]      波羅  

[0582c07] 爾時釋提桓因白佛世尊 陀羅尼守護受持讀誦一切 得便

[0582c10] 毘尼 陀摩 揵陀 那摩 摩利 迦羅 婆利 婆利


[0582c14] 爾時四天王白佛世尊我等 陀羅尼守護便

[0582c17]      

[0582c20] 爾時釋迦牟尼佛右臂釋梵護世 善哉善哉陀羅尼守護 眾生諸佛護持爾時金剛
密迹菩薩善男子善女人受持讀誦 陀羅尼晨朝一切諸佛諸天 常隨使不得便爾時金剛
菩薩一切大眾諸天乾闥婆阿修羅 歡喜奉行

金剛祕密善門陀羅尼經 (丹本不同)

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1138a 金剛祕密陀羅尼咒經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary