Back to collection

Dharani Sutra on the Mother of the Stars (Zhu Xing Mu Tuoluoni Jing) 諸星母陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

諸星母陀羅尼經
沙門法成甘州

[0420a06] 如是我聞一時薄伽梵曠野聚落諸天藥叉羅剎乾闥婆阿須羅迦樓羅 那羅日月太白鎮星
歲星羅睺長尾二十八宿大眾悉皆讚歎金剛誓願莊嚴 諸菩薩一處名曰金剛手
菩薩摩訶薩金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部 菩薩摩訶薩金剛菩薩摩訶薩金剛 摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛
摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩 世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華 菩薩 菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩 大菩薩前後圍遶瞻仰說法法名 莊嚴如意寶珠初中句義美妙 清白梵行

[0420a22] 爾時金剛手菩薩大眾 神力世尊數百作禮 跏趺瞻視大眾金剛自心
白佛世尊猛利 忿怒惱亂有情精氣 長壽有情如是惱亂
一切有情世尊法門守護一切有情之類世尊善哉善哉 大悲一切有情如來甚深
諦聽善思 破壞供養念誦祕密

供養供養 當作
如是 云何生歡喜
諸天 緊那羅
藥叉羅剎 富多那
猛利威德大神 瞋怒云何殄滅
祕密言辭供養 次第宣說

[0420b09] 爾時釋迦如來自心慈心遊戲 頂髻時日一切 諸天供養釋迦如來
著地合掌作禮白佛世尊如來應供 正真等覺利益我等世尊宣說法門 我等聚集守衛防護說法 吉慶遠離消滅毒藥結界

[0420b16] 爾時釋迦如來即便供養密言 陀羅尼

[0420b18] 莎訶 莎訶

[0420b19] 落落莎訶 [*] [*] 莎訶 [*] 莎訶 
多麼莎訶 莎訶 莎訶 莎訶

[0420b24] 金剛手則是祕密便 當作十二一色供養 金銀奉獻供養一一供養一百八
金剛手然後陀羅尼祕密 滿足一切守護所有貧窮 解脫長壽金剛手
苾芻苾芻尼烏波索迦波斯有情 耳根金剛手 供養每日讀誦說法師一切
所願滿足同類諸事 消滅

[0420c06] 爾時釋迦如來即便陀羅尼

[0420c08] 南謨佛陀 南謨 南麼 南麼薩婆 南麼薩婆 南謨奢多 南謨
沒底沒底    基多基多   [*] 薩婆
  [/] [*] [*]  
落叉落叉  薩婆 奢多 多麼  麼訶  波波
  婆訶   薩婆 [-+(/)] 
莎訶 莎訶 莎訶 紇哩莎訶 [-+(/)] 莎訶 [*] 莎訶 莎訶 莎訶
[*] 莎訶 莎訶 莎訶 [-+] 沙訶 奢那莎訶 莎訶 莎訶 莎訶
莎訶 [*] 莎訶 莎訶 莎訶 薩婆 薩婆莎訶

[0421a05] 金剛手陀羅尼祕密 一切諸事根本金剛手陀羅尼祕密九月白月具足長淨
十四供養受持十五 晝夜讀誦滿 墮落怖畏宿作惡怖畏宿命
供養一切一切其所 授與爾時世尊善哉忽然

諸星母陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1302 諸星母陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary