Back to collection

Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 阿毘達磨集異門足論

Scroll 10

Click on any word to see more details.

阿毘達磨集異門足論卷第十
尊者舍利子

三藏法師玄奘 

四法品第

[0407b26] 惡行虛誑語離間語麁惡雜穢云何虛誑語惡行世尊
虛誑語 王家理家親友 故作問言:「善男子憶念
便不知便不見。」 不知不知不見 不見財利正知
虛誑語虛誑語中有虛誑語 虛誑語不斷虛誑語不厭虛誑語 安住虛誑語成就虛誑語
虛誑語前者村落 城邑邦國如是 和合現前
大眾剎帝利婆羅 長者沙門如是大眾 和合現前大眾
王家國王圍繞和合 現前王家理家 聚集評議和合現前
理家親友親友聚集 言論和合現前親友 故作問言勸請誠諦
是非審問善男子憶念便不知便不見憶念明證
勸誡於是聞已已知便 宣說建立開示於是不見不覺 宣說建立開示故作善男子
憶念便不知便 不知不知 不見不知知者
耳識耳識所聞耳識 未了質直 名為不知不知
耳識 質直名為不知不見見者眼識眼識
眼識未了 質直如是名為不見不見眼識
質直不見如是 不見 正知虛誑語
一類自行劫盜:「 男子作賊?」:「 瞋忿加刑出國
資財 虛誑語刑罰。」 便白王:「劫盜
。」如是名為 他者一類親友作賊 不得作證問言:「親友
作賊?」:「瞋忿親友刑罰出國 資財親友
虛誑語刑罰。」 便白王:「親友財物劫盜。」如是名為
財利一類心懷貪欲思惟:「 施設虛誑妄語方便求覓可愛色聲香味 衣服飲食臥具醫藥資財。」
即便由此因緣虛誑語如是名為 財利正知虛誑語 宣說表示虛誑語正知
虛誑語虛誑語惡心不善心 惡行不善虛誑語不斷不厭 不息如是語評論語音語業 虛誑語惡行

[0408b08] 云何離間語惡行世尊苾芻 離間語 和合乖離
間隔愛樂離間離間語 中有離間語者者離間語 不斷離間語不厭離間語安住離間
語者成就離間語離間語 破壞不喜宣說
聞已便於此處背叛名聞 破壞
不喜宣說聞已便於 背叛名聞和合 乖離展轉和合隨順
無諍方便破壞乖離 乖離乖離間隔 背叛者如是:「善哉
展轉背叛所以者何汝等長夜 展轉 背叛甚為善哉。」聞已
背叛乖離間隔愛樂離間背叛愛樂不厭不捨 愛樂離間離間語宣說
離間語離間語離間語惡心不善心惡行不善 不斷不厭不息如是語
論語語業離間語惡行

[0408c07] 云何麁惡惡行世尊苾芻 麁惡語者 眾生眾生不樂眾生不喜眾生
不悅擾亂等持麁惡 惡語中有麁惡語者麁惡語者不斷麁惡語者不厭麁惡語者安住麁惡
成就麁惡語者麁惡語者 調
聞者無利 忿憂慼他生
眾生眾生不樂眾生不喜眾生不悅有情不樂 不喜不悅眾生乃至不悅
躁動不得安定 擾亂等持 躁動不得安定等持
麁惡語者宣說表示麁惡語言麁惡麁惡語者惡心 善心惡行不善麁惡
不厭不息如是語評論語音 語業麁惡惡行

[0409a01] 云何雜穢惡行世尊苾芻 雜穢語者非時實語真語無法
無義無喻相應 相近雜亂無法無義雜穢 穢語中有雜穢語者雜穢語者
不斷雜穢語者不厭雜穢語者安住雜穢 語者成就雜穢語者雜穢語者 非時語者非時應時
應節非分應分非時實語 不實實語 真語虛妄變異真語
法語宣說表示開發 法事無法無義語者 表示開發無義無義
語者智者 語者數數 宣唱告示無喻
譬喻解釋相應 語義 相近前後相續意趣
相近雜亂不一 名為雜亂決定 無法素呾纜
達磨無法無義 引種饒益無義雜穢 宣說表示雜穢語言
穢語雜穢語者惡心不善心 惡行不善雜穢不斷不厭 如是語評論語音語業雜穢惡行

[0409b02] 妙行虛誑語離間語 麁惡雜穢云何虛誑語妙行
世尊苾芻虛誑語虛誑語 諦語可信住世無諍 虛誑語中有虛誑語虛誑語
者者虛誑語虛誑語虛誑 語者安住不虛誑語成就不虛誑語 虛誑語虛誑語諦語
不實不虛不變 諦語諦語諦語不厭不捨可信住世無諍
諦語沙門婆羅門 世間天人眾保安無諍 住世無諍如是語
宣說表示不虛誑語虛誑語 善心調心所善行調 誑語不斷不厭不息如是語 評論語音語業虛誑語
妙行

[0409b21] 云何離間語妙行世尊苾芻離間語離間語破壞 破壞
乖離和合和合 愛樂和合如是語離間語中有 離間語離間語者者離間語
離間語厭離語者安住離間語 離間語離間語離間語 破壞和合
破壞破壞不喜聞已便 此處背叛
破壞破壞 破壞不喜 聞已便於背叛
破壞乖離 和合展轉背叛者種種方便和好相愛乖離
和合和合堅固 展轉和合隨順無諍如是: 「善哉汝等共和隨順
汝等長夜讚美淨信 甚為善哉。」聞已共和 隨順和合
堅固愛樂和合和合隨順 無諍愛樂不厭不捨愛樂和合 如是語宣說表示離間語
離間語善心調心所善行調 離間語不斷不厭不息如是 語言評論語音語業 妙行

[0409c23] 云何麁惡妙行世尊苾芻麁惡麁惡語者 入心美妙明了易解尚無
眾生眾生眾生眾生 等持如是語麁惡 麁惡麁惡語者麁惡
麁惡語者麁惡語者安住麁惡 成就麁惡語者麁惡 惡語
剛強悅耳 聞者利益安樂悅耳入心 隨煩惱安隱入心
勝者宮城宮城中人 城邑最為 麁惡亦復如是語言
最為 不密 明了明了
了知易解聞者調 供養無依
名利無依眾生眾生 眾生有情 眾生乃至
心安 等持 聞已心安
等持如是語宣說 麁惡麁惡語者善心調 善行調麁惡不斷
不厭不息如是語評論語音 麁惡妙行

[0410a26] 云何雜穢妙行世尊苾芻雜穢雜穢語者有時實語
法語相應相近 雜亂有法如是語雜穢 雜穢雜穢語者雜穢語者
雜穢語者雜穢語者安住雜穢語者成就雜穢語者雜穢雜穢 語者有時語者應時非時
應節應分非分實語名實真語 不虛不變真語法語
宣說表示開發如法 法語語者宣說表示開發 名義語者
智者語者宣唱告示 譬喻解釋
相應語義 名相相近前後相續 無異名相雜亂
決定雜亂不一不定名為 有法素呾纜阿毘達磨有法
引種饒益如是語宣說表示雜穢雜穢語者善心調心所善行調
雜穢不斷不厭不息如是語 評論語音語業雜穢妙行聖言不見聞言
不知云何不見聖言眼識眼識所見眼識 未了質直
如是名為不見聖言 不見 如是聖言