Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 30

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第三

天竺三藏求那跋陀羅[0213a05] 如是我聞

[0213a05] 一時佛住

[0213a06] 爾時世尊諸比丘說戒相應法讚歎制戒

[0213a07] 爾時尊者迦葉聚落世尊說戒相應法讚歎不忍不喜:「沙門讚歎。」

[0213a10] 爾時世尊聚落舍衛國次第遊行舍衛國祇樹給孤獨園

[0213a12] 尊者迦葉世尊不久:「失利不利世尊說戒相應法讚歎制戒世尊不忍不喜歡喜:『沙門讚歎。』」

[0213a16] 尊者迦葉晨朝著衣持鉢聚落乞食精舍付囑臥具自持衣鉢舍衛城次第遊行舍衛國衣鉢世尊稽首白佛:「悔過世尊悔過善逝我愚我癡不善世尊諸比丘說戒相應法讚歎制戒世尊不忍不喜:『沙門讚歎。』」

[0213a24] 迦葉:「何時我所不忍不喜不生:『沙門讚歎。』?」

[0213a26] 迦葉白佛:「世尊聚落諸比丘說戒相應法讚歎爾時世尊心得不忍歡喜:『沙門讚歎。』世尊今日自知世尊悔過哀愍!」

[0213b02] 迦葉:「自知愚癡不善諸比丘說戒相應法讚歎制戒我所不忍不喜:『沙門。』迦葉自知未來世律儀戒哀愍迦葉如是善法增長不退所以者何自知悔過未來世律儀戒善法增長不退

[0213b11] 「正使迦葉上座學戒不重制戒如是比丘讚歎所以者何大師讚歎恭敬近親重者作者長夜饒益是故長老讚歎初始不樂學戒長老中年少年如是

[0213b18] 「若是上座長老初始戒學讚歎制戒如是長老我所讚歎初始戒學大師讚歎近親其所其所未來世長夜饒益是故長老比丘讚歎初始學戒中年少年亦復如是。」

[0213b24] 佛說諸比丘歡喜奉行[0213b26] 如是我聞

[0213b26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0213b27] 爾時世尊諸比丘:「上座長老比丘初始不樂學戒不重比丘學戒讚歎制戒隨時讚歎等比讚歎初始不樂學戒所以者何大師讚歎復習近親其所其所長夜饒益是故長老中年少年亦復如是學戒。」

[0213c06] 佛說諸比丘歡喜奉行[0213c08] 如是我聞

[0213c08] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0213c09] 爾時世尊諸比丘:「三學何等增上戒學增上意學增上慧學何等增上戒學比丘波羅提木叉具足威儀行處微細怖畏受持學戒增上戒學何等增上意學比丘不善離生喜樂初禪具足乃至第四禪具足增上意學何等增上慧學比丘苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實知增上慧學。」

[0213c18] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0213c20] 三學念處

[0213c21] 如是無量無色四聖諦如是四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道四法止觀修習如是說[0213c24] 如是我聞

[0213c24] 一時佛住毘舍離獼猴池重閣講堂

[0213c25] 調離車名曰難陀稽首佛足退一面

[0213c26] 爾時世尊離車難陀:「聖弟子成就四不壞淨欲求壽命壽命好色自在何等成就成就我見聖弟子命終天上天上何等天色名稱天樂自在天色聖弟子天上命終來生人中我見具足何等人間壽命好色名稱自在多聞聖弟子不由不由不從有如知見。」

[0214a09] 爾時難陀從者難陀:「!」

[0214a10] 難陀答言:「不須人間澡浴勝妙沐浴所謂世尊所得清淨信樂。」

[0214a12] 爾時離車調難陀歡喜隨喜作禮[0214a14] 如是我聞

[0214a14] 一時佛住毘舍離獼猴池重閣講堂

[0214a15] 爾時世尊諸比丘:「聖弟子成就四不壞淨人中自然富足何等成就成就是故比丘如是:『當成成就。』」

[0214a20] 佛說諸比丘歡喜奉行

三五

[0214a22] 如是我聞

[0214a22] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0214a23] 爾時世尊諸比丘:「轉輪王七寶具足成就人中神力四天下身壞命終天上轉輪聖王七寶具足成就人間神力四天下身壞命終生天地獄畜生餓鬼惡趣所以者何轉輪王不得不成

[0214a29] 「多聞聖弟子糞掃衣家家乞食臥具多聞聖弟子解脫地獄畜生餓鬼惡趣所以者何多聞聖弟子成就是故諸比丘當作:『成就。』」

[0214b05] 佛說諸比丘歡喜奉行[0214b07] 如是我聞

[0214b07] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0214b08] 爾時世尊諸比丘:「汝等哀愍慈悲心有人汝等樂受四不壞淨何等成就所以者何四大——變易增損四不壞淨增損變異增損變異多聞聖弟子成就地獄畜生餓鬼無有是故諸比丘當作:『當成成就建立成就。』」

[0214b18] 佛說諸比丘歡喜奉行

三七

[0214b20] 如是我聞

[0214b20] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0214b21] 爾時世尊諸比丘:「過患犯戒恭敬當作:『我所眾僧?』不敬眾僧不敬不得聞法聞法退失善法不得正法信敬人生過患

[0214b27] 「復次敬信人犯眾僧不見敬信當作:『我所敬重而今眾僧不見?』不敬眾僧不敬眾僧不得聞法聞法退失善法不得正法敬信第二過患

[0214c05] 「復次衣鉢遊行而作是念:『我所著衣持鉢人間遊行?』不得恭敬眾僧不敬眾僧不得聞法聞法退失善法不得正法敬信第三過患

[0214c10] 「復次信敬捨戒還俗敬信而作是念:『我所敬重捨戒還俗。』不敬眾僧不敬不得聞法聞法退失善法不得正法敬信第四過患

[0214c16] 「復次信敬身壞命終敬信而作是念:『我所敬重命終?』不得不敬不得聞法聞法退失善法不得正法敬信第五過患

[0214c21] 「是故諸比丘如是:『當成成就。』」

[0214c23] 佛說諸比丘歡喜奉行

三八

[0214c25] 如是我聞

[0214c25] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0214c26] 爾時世尊諸比丘:「長養眾生四大增長攝受何等意思如是福德潤澤安樂何等成就是故諸比丘當作:『當成成就。』」

[0215a03] 佛說諸比丘歡喜奉行[0215a04] 如是我聞

[0215a04] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0215a05] 爾時世尊諸比丘……差別:「成就聞法眾僧成就。」

[0215a07] 佛說諸比丘歡喜奉行[0215a09] 次經差別:「成就眾生在家解脫常行樂施常樂平等成就。」

[0215a12] 佛說諸比丘歡喜奉行

四一

[0215a14] 次經差別:「如是聖弟子福德潤澤善法潤澤攝受稱量功德不可稱量眾多福利大功德譬如五河合流恒河薩羅跋提無能度量千萬大水如是聖弟子成就功德潤澤無能度量多少大功德是故諸比丘當作:『當成成就。』」

[0215a24] 爾時世尊說偈言

,  
 汪洋,  百川
 一切江河,  群生
 歸於大海,  亦復
 功德,  。」[0215b01] 如是我聞

[0215b01] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0215b02] 爾時世尊諸比丘:「婆羅門虛偽愚癡不正等覺涅槃如是弟子十五胡麻菴羅摩羅沐浴身體塗地:『善男子晨朝早起一處形體向東正使道路叢林遇害死者梵天。』外道愚癡邪見等覺涅槃弟子平正愚癡智慧等覺涅槃八聖道——正見乃至正定。」

[0215b13] 佛說諸比丘歡喜奉行[0215b15] 如是我聞

[0215b15] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0215b16] 爾時世尊尊者舍利弗:「所謂何等?」

[0215b17] 舍利弗白佛:「世尊八聖道。」

[0215b18] 舍利弗:「入流何等入流?」

[0215b19] 舍利弗白佛:「世尊入流何等親近善男子正法正思惟。」

[0215b21] 舍利弗:「入流成就?」

[0215b22] 舍利弗白佛:「四分成就入流何等成就。」

[0215b24] 舍利弗:「八聖道入流親近善男子正法正思惟入流成就四法成就。」

[0215b28] 佛說尊者舍利弗歡喜奉行[0215c02] 如是我聞

[0215c02] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0215c03] 爾時尊者舍利弗尊者阿難問訊慰勞退一面尊者舍利弗尊者阿難:「有所閑暇?」

[0215c05] 尊者阿難舍利弗:「隨意知者。」

[0215c06] 舍利弗尊者阿難:「如來等正覺所知所見須陀洹不墮惡趣決定正覺天人往生究竟?」

[0215c09] 尊者阿難尊者舍利弗:「四法成就四法如來等正覺須陀洹不墮惡趣決定三菩提天人往生究竟何等聖弟子不信已知成就不信已知成就法成就如是四法四法成就如來等正覺所知所見須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提天人往生究竟。」

[0215c19] 尊者阿難尊者舍利弗:「如是如是四法四法成就如來等正覺所知所見須陀洹決定正向三菩提天人往生究竟。」

[0215c22] 正士論議展轉隨喜[0215c24] 如是我聞

[0215c24] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0215c25] 爾時世尊諸比丘:「比丘恐怖休息三事決定不生疑惑如實知賢聖正道聖弟子:『地獄畜生餓鬼惡趣須陀洹不墮惡趣決定正向三菩提天人往生究竟。』

[0216a01] 「何等恐怖休息殺生因緣恐怖離殺殺生因緣生恐怖休息偷盜邪婬妄語飲酒因緣生恐怖偷盜邪婬妄語飲酒因緣恐怖休息因緣生恐怖休息

[0216a06] 「何等三事決定不生疑惑決定疑惑決定疑惑三法決定疑惑

[0216a08] 「何等名為聖道如實知苦聖諦如實知苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦如實知聖道如實知

[0216a11] 「恐怖休息三法決定疑惑如實知聖弟子:『地獄畜生餓鬼惡趣須陀洹不墮惡趣決定正趣三菩提天人往生究竟。』」

[0216a15] 佛說諸比丘歡喜奉行[0216a17] 如是我聞

[0216a17] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0216a18] 爾時世尊諸比丘……差別:「何等聖道如實知八聖道——正見乃至正定。」

[0216a20] 次經如是說差別:「何等聖道如實知十二支緣起如實知:『無明名色名色六入六入緣生。』聖弟子如實知。」

[0216a26] 佛說諸比丘歡喜奉行[0216a28] 如是我聞

[0216a28] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0216a29] 爾時世尊諸比丘:「諸天天道眾生何等聖弟子成就諸天天道眾生。」

[0216b04] 佛說諸比丘歡喜奉行[0216b06] 如是我聞

[0216b06] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0216b07] 爾時世尊諸比丘:「諸天天道何等聖弟子如來如是如來等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如來隨喜隨喜歡悅歡悅三昧三昧聖弟子如是:『何等諸天天道?』:『諸天天道。』:『今日世間瞋恚滿諸天天道。』第一諸天天道眾生

[0216b17] 「復次比丘聖弟子法事如來正法現法熾然不待時節通達涅槃觀察自覺如是知法隨喜隨喜三昧三昧聖弟子如是:『何等諸天天道?』:『諸天天道今日世間瞋恚受持滿諸天天道。』第二諸天天道

[0216b26] 「復次比丘僧事正念世尊弟子僧正恭敬尊重供養無上福田如是僧事憶念隨喜隨喜歡悅歡悅三昧三昧聖弟子如是:『何等諸天天道?』:『諸天諸天天道今日諸世間瞋恚受持滿諸天天道。』第三諸天天道

[0216c06] 「復次比丘聖弟子所有憶念:『明智智者不厭。』如是憶念隨喜隨喜歡悅歡悅三昧三昧聖弟子:『何等諸天天道?』:『諸天今日諸世間瞋恚受持滿諸天天道。』第四諸天天道眾生。」

[0216c15] 佛說諸比丘歡喜奉行[0216c17] 如是我聞

[0216c17] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0216c18] 爾時世尊諸比丘:「諸天天道眾生何等聖弟子如來如是如來等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊如是如來不善如來隨喜隨喜歡悅歡悅三昧三昧聖弟子如是:『何等諸天天道?』:『諸天天道今日諸世間瞋恚受持滿諸天天道。』如是成就如是說。」

[0217a01] 佛說諸比丘歡喜奉行[0217a02] 如是我聞

[0217a02] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0217a03] 爾時世尊諸比丘:「諸天天道眾生何等聖弟子如來如是如來等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聖弟子如來貪欲瞋恚愚癡正直如來聖弟子得法流水流水如來饒益隨喜隨喜歡悅歡悅三昧三昧聖弟子如是:『何等諸天天道?』:『諸天天道今日諸世間瞋恚滿諸天天道。』如是成就如是說。」

[0217a15] 佛說諸比丘歡喜奉行

五一

[0217a17] 如是我聞

[0217a17] 一時佛住