NTI Reader
NTI Reader

白肉 báiròu

báiròu noun plain boiled pork
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '白肉')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 45
Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 Scroll 1 9
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 7 2
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Mou Li Mantuoluo Zhou Jing) 《牟梨曼陀羅呪經》 Scroll 1 1
Cishi Pusa Lue Xiu Yujia Niansong Fa 《慈氏菩薩略修瑜伽念誦法》 Scroll 1 1
Zun Sheng Fo Ding Xiu Yujia Fa Gui Yi 《尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀》 Scroll 1 1
Jianlao Di Tian Yi Gui 《堅牢地天儀軌》 Scroll 1 1
Da Sheng Huanxi Shuang Shen Pi Na Ye Jia Tian Xingxiang Pin Yi Gui 《大聖歡喜雙身毘那夜迦天形像品儀軌》 Scroll 1 1
Sheng Wu Dong Zun Yizi Chusheng Ba Da Tongzi Mi Yao Fa Pin 《聖無動尊一字出生八大童子祕要法品》 Scroll 1 1
Ma Ming Pusa Da Shenli Wubi Yan Fa Niansong Gui Yi 《馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀》 Scroll 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
白肉色 白肉色 趺坐白肉色 Zun Sheng Fo Ding Xiu Yujia Fa Gui Yi 《尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀》 Scroll 1 60
面门白肉 面門白肉 面門白肉色 Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 Scroll 1 11
正面白肉 正面白肉 正面白肉色 She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 3
身白肉 身白肉 著蓮華冠身白肉 Sheng Wu Dong Zun Yizi Chusheng Ba Da Tongzi Mi Yao Fa Pin 《聖無動尊一字出生八大童子祕要法品》 Scroll 1 2