NTI Reader
NTI Reader

天子 tiānzǐ

  1. tiānzǐ proper noun the rightful Emperor / the Son of Heaven
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Guoyu '天子')
  2. tiānzǐ noun devaputra / the son of a god
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: devaputra (BSCD '天子'; FGDB '天子'; MW 'devaputra')

Contained in

真龙天子挟天子以令诸侯月天子宝吉祥天子阎罗天子净居天子会善德天子会善住意天子会圣善住意天子所问经佛说须真天子经须真天子经商主天子所问经佛为胜光天子说王法经佛说大自在天子因地经大自在天子因地经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经佛心天子

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 71 240
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 70 193
Suṣṭhitamatidevaputraparipṛcchā (Sheng Shan Zhu Yi Tianzi Suo Wen Jing) 《聖善住意天子所問經》 Scroll 3 163
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 136
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing) 《清淨毘尼方廣經》 Scroll 1 123
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 13 117
Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Ji Tiao Yin Suo Wen Jing) 《寂調音所問經》 Scroll 1 114
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 104 106
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 106
Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 《商主天子所問經》 Scroll 1 100

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天子闻 天子聞 彼天子聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 70
天子说 天子說 我於爾時聞密行天子說是偈已 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 59
天子容色 天子容色 有天子容色絕妙 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 41
千天子 千天子 世尊有無數百千天子 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 15
梨天子 梨天子 彼悉鞞梨天子白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 13
天子白佛 天子白佛 手天子白佛言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 12
天子众 天子眾 彼天子眾聞是說已 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 10
告天子 告天子 佛告天子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 38 8
手天子 手天子 世尊告手天子 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 7
四十天子 四十天子 有四十天子來詣尊者大目犍連所 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 7