NTI Reader
NTI Reader

自然界 zìránjiè

zìránjiè noun nature
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Nature 大自然

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 14
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 8
Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 Scroll 1 4
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 1 3
Si Fen Biqiu Jie Ben Shu 《四分比丘戒本疏》 Scroll 2 3
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 2
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 18 2
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 17 2
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 1 2
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
自然界中 自然界中 自然界中不定方 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 9
中自然界 中自然界 水中自然界 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 17 3
自然界外 自然界外 我自然界外 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 3
自然界体 自然界體 下上為自然界體 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2
问自然界 問自然界 問自然界者 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2
作自然界 作自然界 皆得作自然界 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 17 2
谓自然界 謂自然界 謂自然界中唯結界一法 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2