1. verb to avoid / to shun
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '避')
 2. verb to flee / to escape / to leave
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '避')
 3. verb to hide
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '避')

Contained in

Also contained in

避免回避规避逃避躲避避暑避讳避秦避乱避开避难退避避日避日目避忌避世不可避免回避避嫌远避避寒避风避风港走避逃避责任退避三舍隐避避恶避孕避孕药避险躲避球避暑山庄避暑山庄不可避避役避让避火树避邪闪避子宫内避孕器政治避难逃灾避难避孕丸避孕套避弹坑避税避税港避署

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 — count: 21
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 17
 • Scroll 1 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 — count: 14
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 14
 • Scroll 1 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 11
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 — count: 11
 • Scroll 7 Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 — count: 10
 • Scroll 1 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 — count: 10
 • Scroll 1 Fo Shuo Fo Yi Jing 《佛說佛醫經》 — count: 9
 • Scroll 2 Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 — count: 9

Collocations

 • 避去 (避去) 此間鬼神畏怖避去 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 22 — count: 12
 • 杖避 (杖避) 亦不可以力刀杖避 — Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》, Scroll 1 — count: 9
 • 避弊 (避弊) 避弊象 — Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》, Scroll 1 — count: 8
 • 避坐 (避坐) 乃避坐言 — Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》, Scroll 1 — count: 7
 • 可避 (可避) 九為可避不避 — Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》, Scroll 1 — count: 5
 • 能避 (能避) 一者人生無有能避於老者 — Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》, Scroll 1 — count: 4
 • 身避 (身避) 或身避去 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 25 — count: 3
 • 避道 (避道) 損折幢蓋而不避道 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 2 — count: 3
 • 避形 (避形) 二十為法當死從死法未得度避形急當觀是 — Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》, Scroll 1 — count: 3
 • 移避 (移避) 彼比丘寧當可住而移避耶 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 51 — count: 3