NTI Reader
NTI Reader

 1. verb to avoid / to shun
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')
 2. verb to flee / to escape / to leave
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')
 3. verb to hide
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')

Contained in

避免回避规避逃避躲避避暑避讳避开避难退避婆罗门避死经比丘避女恶名欲自杀经避日避日目避忌避世不可避免回避避嫌远避避寒避风避风港走避逃避责任退避三舍隐避避恶避孕避孕药避险躲避球避暑山庄避暑山庄不可避避役避让避火树避邪闪避

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 21
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
避去 避去 此間鬼神畏怖避去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 11
杖避 杖避 亦不可以力刀杖避 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 9
避弊 避弊 避弊象 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 8
避坐 避坐 乃避坐言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 7
可避 可避 九為可避不避 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 5
能避 能避 一者人生無有能避於老者 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 4
避道 避道 損折幢蓋而不避道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
移避 移避 彼比丘寧當可住而移避耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 3
身避 身避 或身避去 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 3
避处 避處 亦無避處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 3