NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

 1. verb to avoid / to shun
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')
 2. verb to flee / to escape / to leave
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')
 3. verb to hide
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Unihan '避')

Contained in

避免回避规避逃避躲避避暑避讳避开避难退避婆罗门避死经比丘避女恶名欲自杀经避日避日目避忌避世不可避免回避避嫌远避避寒避风避风港走避逃避责任退避三舍隐避避恶避孕避孕药避险躲避球避暑山庄避暑山庄不可避避役避让避火树避邪闪避

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 21
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 17

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
避去 避去 此間鬼神畏怖避去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 11
杖避 杖避 亦不可以力刀杖避 Bosini Wang Tai Hou Beng Chentu Ben Shen Jing (Ayyakā) 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 9
避弊 避弊 避弊象 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 8
避坐 避坐 乃避坐言 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 7
可避 可避 九為可避不避 Qi Chu San Guan Jing 《七處三觀經》 Scroll 1 5
能避 能避 一者人生無有能避於老者 Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 Scroll 1 4
移避 移避 彼比丘寧當可住而移避耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 51 3
避道 避道 損折幢蓋而不避道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 3
避处 避處 亦無避處 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 3
身避 身避 或身避去 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 25 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
遠近 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 22 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
使 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
馬車 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
便 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
即便 Scroll 13 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
互相外事 Scroll 23 in Madhyamāgama 《中阿含經》 6
Scroll 25 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大驚 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
Scroll 1 in Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 21
相逢不能 Scroll 1 in Tie Cheng Nili Jing 《鐵城泥犁經》 1
Scroll 2 in Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 《大正句王經》 2
人間 Scroll 1 in Analu Ba Nian Jing (Anurudda Sutta) 《阿那律八念經》 1
一者人生無有老者 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 2
Scroll 1 in Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 2