zuò

 1. zuò verb to do
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll 2015 '作' 4, p. 636; Unihan '作')
 2. zuò verb to act as; to serve as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: 作 is synonymous with 当作 in this sense (Kroll 2015 '作' 4, p. 636; Unihan '作').
 3. zuò verb to start
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '作' 2, p. 636)
 4. zuò noun a writing; a work
  Domain: Art 艺术
  Notes: (Unihan '作')
 5. zuò verb to dress as; to be disguised as
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Clothing
 6. zuō verb to create; to make
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (Kroll 2015 '作' 3, p. 636; Unihan '作')
 7. zuō verb a workshop
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 作坊 or 工场 in this sense.
 8. zuō verb to write; to compose
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 写作 or 创作 in this sense (Kroll 2015 '作' 3a, p. 636; Unihan '作').
 9. zuò verb to rise
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 作 is synonymous with 起 in this sense. Etymology: 作:起也。(Kroll 2015 '作' 1, p. 636; Shuo Wen)
 10. zuò verb to be aroused
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '作' 1a, p. 636)
 11. zuò noun activity; action; undertaking
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '作' 4a, p. 636)
 12. zuò verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '作' 5, p. 636)

Contained in

Also contained in

侵蚀作用作恶唤作反射动作试作造山作用留作大有作为做准备工作作交易定作作奸犯科作势农业合作化作死拉大旗作虎皮作对科技工作者合作化触媒作用强作用聚合作用小作怡情,大作伤身敢作敢当已作故人作好准备可作照作不误所作所为多工作业起作用移动操作系统作客烃化作用作马教育工作者操作规程为非作歹工作报告

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 174 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 770
 • Scroll 178 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 730
 • Scroll 176 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 690
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 676
 • Scroll 177 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 646
 • Scroll 175 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經 — count: 636
 • Scroll 29 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 591
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 565
 • Scroll 5 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 十誦律 — count: 517
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 421

Collocations

 • 作颂 (作頌) 世尊為婆羅門而作頌曰 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 2 — count: 37
 • 便作 (便作) 便作是念 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 20
 • 婆罗门作 (婆羅門作) 婆羅門作是言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 11 — count: 16
 • 作如是观 (作如是觀) 作如是觀 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 15 — count: 12
 • 智者作 (智者作) 彼有智者作如是觀 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 16 — count: 12
 • 比丘作 (比丘作) 聞諸比丘作如是議 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 11
 • 梵志作 (梵志作) 事火梵志作是念言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 7 — count: 9
 • 作释迦文尼 (作釋迦文尼) 今我作釋迦文尼佛姓瞿曇 — Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 七佛父母姓字經, Scroll 1 — count: 8
 • 欲作 (欲作) 欲作師子吼 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 11 — count: 7
 • 道作 (道作) 四為道作穢 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 6