NTI Reader
NTI Reader

人民 rénmín

rénmín noun the people
Domain: Politics 政治
Notes: (CC-CEDICT '人民')

Contained in

人民币人民大会堂人民群众人民日报最高人民法院人民代表中国人民大学中国人民银行最高人民检察院中华人民共和国人民英雄纪念碑劳动人民文化宫人民公社人民起义人民解放军中国人民志愿军人民公社化中央人民广播电台人民文学出版社中华人民共和国地图全国人民代表大会美国人民人民银行人民利益

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 38
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 34
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 8 27
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 25
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 1 25
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 1 24
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 24 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人民炽盛 人民熾盛 人民熾盛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 32
无有人民 無有人民 無有人民 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 30
国中人民 國中人民 所至郡國中人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 12
诸天人民 諸天人民 相承用諸天人民 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 11
国土人民 國土人民 吾欲諦觀國土人民安樂無患 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 9
人民所知 人民所知 國中人民所知重 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 22 8
人民繁 人民繁 穀食豐茂人民繁稠 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 7
人民行 人民行 我視其人民行何等法 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 1 6
天下人民 天下人民 天下人民 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 6
时人民 時人民 是時人民各各自營 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 5