NTI Reader
NTI Reader

hán

 1. hán verb to contain
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '含')
 2. hán verb to hold in the mouth
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '含')
 3. hán verb to cherish
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '含')

Contained in

含义包含含量含有中阿含经阿含阿含经含糊不含糊含笑蕴含含蓄多含不翻阿那含斯陀含闪含语系闪-含语系闪含语系拘那含牟尼佛拘那含牟尼增一阿含经增壹阿含经长阿含经杂阿含经阿含暮中阿含广含阿含部杂阿含长阿含含山含铅饱含长阿含十报法经别译杂阿含经阿含正行经含光阿含口解十二因缘经四分律比丘含注戒本阿含时隐含语义索引隐含隐含语义学阿那含果五那含天斯陀含果拘那含狗那含佛狗那含俱那含佛俱那含

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 70
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 42
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 8 40
Huayan Fajie Xuan Jing 《華嚴法界玄鏡》 Scroll 2 33
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 33
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 31
Xu Da Tang Nei Dian Lu 《續大唐內典錄》 Scroll 1 30
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 30 30
Wei Mo Jing Xuan Shu 《維摩經玄疏》 Scroll 5 28
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 10 28

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
含受 含受 多所含受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 44
能含 能含 猶如慈母意能含育 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 41
含消 含消 以極美淨妙種種豐饒食噉含消 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 33
食噉含 食噉含 以極美淨妙種種豐饒食噉含消 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 28
含毒 含毒 含毒相更從 Yiqie Liu She Shou Yin Jing (Sabbāsavasutta) 《一切流攝守因經》 Scroll 1 18
含容 含容 如海含容無增減 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 1 10
含识 含識 利益諸含識 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 7
含忍 含忍 如是含忍有一患 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 6
含血 含血 時中有含血名機那 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 5
中含 中含 中含 Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 Scroll 1 5