sān

 1. sān number three
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (ABC 'sān' num 1; NCCED '三' 1; Unihan '三')
 2. sān ordinal third
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (NCCED '三' 2)
 3. sān number more than two
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: In the construction 三 X 四 Y (ABC 'sān' num 2; NCCED '三' 2)
 4. sān adjective very few
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (NCCED '三' 3)

Contained in

Also contained in

三十六三级跳远拼命三郎铁人三项三趾鸦雀三教九流三田三围三芝三穗三才三退大三度三思而后行直角三角三湾三废不孝有三,无后为大二氯异三聚氰酸钠三教一体三叉戟第三纪举一反三垂涎三尺一哭二闹三上吊

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 970
 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 860
 • Scroll 5 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 682
 • Scroll 3 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 595
 • Scroll 2 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 467
 • Scroll 2 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 384
 • Scroll 4 Dafang Guang Fo Huayan Jing Sou Xuan Fen Qi Tong Zhi Fang Gui 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌 — count: 360
 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 開元釋教錄 — count: 329
 • Scroll 3 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 四分律刪繁補闕行事鈔 — count: 327
 • Scroll 17 Huayan Jing Tan Xuan Ji 華嚴經探玄記 — count: 321

Collocations

 • 谓三 (謂三) 謂三善根 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 8 — count: 22
 • 三曰 (三曰) 三曰教誡 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 9
 • 三祭祀 (三祭祀) 三祭祀法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 15 — count: 7
 • 三日 (三日) 以供三日 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 6 — count: 7
 • 三会 (三會) 毘婆尸如來三會說法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 6
 • 三种 (三種) 三種修行 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 12 — count: 6
 • 三成法 (三成法) 又有三成法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 三灭法 (三滅法) 三滅法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 三证法 (三證法) 三證法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4
 • 三觉 (三覺) 三覺法 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 9 — count: 4