NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

zhǐ

 1. zhǐ verb to stop / to halt
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC '止' v 1; Kroll '止' 1)
 2. zhǐ adverb until / to end
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: The end of a period (Kroll '止' 2; NCCED '止' 2)
 3. zhǐ noun Kangxi radical 77
  Domain: Radicals 部首
  Notes: (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. zhǐ noun calm abiding / cessation / śamatha
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Sanskrit equivalent: śamatha, Pāli: samatha, Japanese: shi; the mental calm obtained through meditative concentration (BL 'śamatha'; FGDB '止'; Kroll '止' 3b)
 5. zhǐ adverb only
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: In place of 只 (Kroll '止' 5; NCCED '止' 3)
 6. zhǐ verb to prohibit / to prevent / to refrain / to suppress
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC '止' v 2; Kroll '止' 1a; NCCED '止' 1)
 7. zhǐ verb to remain in one place / to stay
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC '止' v 3; Kroll '止' 3)
 8. zhǐ verb to rest / to settle
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '止' 3a)
 9. zhǐ noun deportment / bearing / demeanor
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (ABC '止' n; Kroll '止' 4)
 10. zhǐ particle a particle at the end of a phrase
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '止' 6)
 11. zhǐ noun foot
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (Kroll '止' 7)

Contained in

截止禁止中止终止阻止止疼片止汗剂停止制止防止不止到_为止_为止静止小止观修习止观坐禅法要童蒙止观举止迄今为止废止树下止四意止四止念四依止止观双修浙次止观不定止观圆顿止观遮止摩诃止观止韵罢止摩诃止观止观大乘止观法门止台寺抑止止息古文观止静止轨道地球靜止軌道止痛剂止痛药止痛金刚光焰止风雨陀罗尼经止观门论颂华严五教止观止观辅行传弘决止观义例止观大意修习止观坐禅法要

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 178
Zhi Guan Fu Xing Chuan Hong Jue 《止觀輔行傳弘決》 Scroll 3 164
Shi Chan Boluomi Cidi Famen 《釋禪波羅蜜次第法門》 Scroll 3 153
The Great Calming and Contemplation (Mohe Zhi Guan) 《摩訶止觀》 Scroll 3 153
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 2 145

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
居止 居止 如汝師徒今所居止不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 9
可止 可止 可止知止 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 8
寂止 寂止 寂止一處 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 7
止一 止一 中路止一樹下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
知止 知止 可止知止 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 6
止足 止足 一食知止足 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 5
止城 止城 止城北林樹下 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 4
止一劫 止一劫 如來可止一劫有餘 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
止同 止同 但共依止同住而已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 4
进止 進止 進止身儀雅 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
汝等 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 29
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 20
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
滿摩城 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 9
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 11
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 18
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 21
Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
世尊 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
阿難 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 3
尊者阿難 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 1
修禪 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 5
Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 9
Scroll 2 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 2
其中 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 3
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 19
Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 35
Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 49
佛世尊其中 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 6