NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

语 (語) yǔ yù

 1. noun dialect / language / speech
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '语' 1; FE '語' 1)
 2. verb to speak / to tell
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: 语 is synonymous with 说话 in this sense (CCD '语' 2; FE '語' 5). Etymology: 語:論也。(Shuo Wen)
 3. noun words
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (FE '語' 2)
 4. verb to speak / to tell
  Domain: Classical Chinese 古文
 5. noun a proverb
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '语' 3; FE '語' 3)
 6. noun a signal
  Domain: Classical Chinese 古文
  Notes: (CCD '语' 4; FE '語' 4)

Contained in

语言语法成语编程语言汇编语言语言学口语俗语语境语文论语词语咒语汉语水平考试英语外语汉语语气词华语主语谓语宾语定语状语补语语气语气助词中心语国语标语阿拉伯语法语日语德语语调语音谜语俄语动态超文本置标语言可扩展置标语言可扩展标示语言延伸性标记语言可扩展类型语言可扩展样式语言可扩展风格语言超文本置标语言超文本标记语言爪哇语言爪哇语言虛擬機自言自语标准广义置标语言

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 22 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 21 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 18 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 20 420
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 407 414
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 32 385
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 19 378
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 31 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 25 371
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 29 364

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
来语 來語 為諸天來語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 11
往语 往語 汝今可往語彼周那 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
语宫 語宮 可語宮內使知 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 7
语波 語波 汝詣道頭林中語波梨子言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 6
邪语 邪語 邪語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 5
语婆罗门 語婆羅門 迦葉語婆羅門 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
语太子 語太子 而未語太子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 4
语默 語默 覺寤語默 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 4
婆罗门语 婆羅門語 婆羅門語 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 4
寻语 尋語 我尋語彼女言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
諸天 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
隷車 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
比丘 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 16
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 15
忉利天童子 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 12
守門者 Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 6
何等 Scroll 1 in Qi Fo Fumu Xing Zi Jing 《七佛父母姓字經》 1
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 10
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 12
若干 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 7
阿難 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 13
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 23
即便 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 26
Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
空中 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
即為三明相應 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 8
和合 Scroll 3 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 3
本性 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 5
非法 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 11
Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
受法 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 7
便諍言 Scroll 1 in Ren Ben Yu Sheng Jing 《人本欲生經》 1
乾闥婆王子 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 11
二者好言 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 2