yán

 1. yán verb to speak; to say; said
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In this sense 言 means 说. For example, 自言自语 'talk to oneself' (CCI p. 24; GHC '言' 1, 2; Kroll 2015 '言' 1).
 2. yán noun language; talk; words; utterance; speech
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: For example, in literary Chinese, 忠言逆耳 'honest advice, [although] unpleasant to the ear[, induces good conduct]', from Han Feizi's Wai Chu Shuo Zuo Shang (DCP 'Z137'; Kroll 2015 '言' 2).
 3. yán noun Kangxi radical 149
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Radicals
  Notes: To speak (ABC back cover; GHC p. 7)
 4. yán particle a particle with no meaning
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words
  Notes: (GHC '言' 5; Kroll 2015 '言' 3)
 5. yán noun phrase; sentence
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 2a)
 6. yán noun a word; a syllable
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (GHC '言' 4; Kroll 2015 '言' 2b)
 7. yán noun a theory; a doctrine
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 学说 (GHC '言' 3; Kroll 2015 '言' 4)
 8. yán verb to regard as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5)
 9. yán verb to act as
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Kroll 2015 '言' 5a)

Contained in

Also contained in

不言利害言行若一徒讬空言善言辞语言学言论界大言兰言言行不一言之无物不法之言缄口不言急言人言可畏沉重少言敢怒而不敢言雅言声调语言诤言一般而言沉默寡言出言有章寓言馋言声言五言附言白言三言两语常言说得好人言啧啧直言命题一概而言直言正谏发言金石良言畅所欲言莫言谗言杯酒言欢言行高级语言少言北梦琐言听其言观其行人微言轻吾言程式语言

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 509
 • Scroll 2 Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 四分律行事鈔資持記 — count: 500
 • Scroll 4 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 437
 • Scroll 1 Shijia Pu 釋迦譜 — count: 387
 • Scroll 1 Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 俱舍論記 — count: 363
 • Scroll 7 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 360
 • Scroll 2 Notes on the Viṁśatikāvṛtti 成唯識論述記 — count: 351
 • Scroll 3 Shengman Bao Ku 勝鬘寶窟 — count: 347
 • Scroll 2 Miliṇḍapañha (Questions of Miliṇḍa) 那先比丘經 — count: 345
 • Scroll 1 Dasheng Yi Zhang 大乘義章 — count: 340

Collocations

 • 白佛言 (白佛言) 叉手合掌白佛言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 81
 • 婆罗门言 (婆羅門言) 婆羅門言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 7 — count: 26
 • 报言 (報言) 佛報言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 4 — count: 12
 • 阿难言 (阿難言) 告阿難言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 2 — count: 9
 • 迦叶言 (迦葉言) 弊宿婆羅門語童女迦葉言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 7 — count: 9
 • 白王言 (白王言) 諸相師即白王言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 1 — count: 9
 • 比丘言 (比丘言) 諸比丘言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 8
 • 世尊言 (世尊言) 般遮翼白世尊言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 5 — count: 7
 • 人言 (人言) 告諸人言 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 6 — count: 7
 • 其所言 (其所言) 若其所言非經 — Dīrghāgama 長阿含經, Scroll 3 — count: 7